hr en
  • change the contrast
  • change the font

Spriječimo daljnju devastaciju Medvednice!

Medvednica (4218698448)

Vršnoj zoni Medvednice prijeti devastacija zbog čega Zelena akcija poziva građane da se tome usprotive. Do ponedjeljka 04. travnja 2017. godine traje javna rasprava* za Urbanističke planove uređenja državnog značaja „Vršna zona“ i „Skijaški kompleks“ kao i za strateške procjene utjecaja na okoliš ovih urbanističkih planova. Uz uređenje pojedinih dijelova ovog područja, navedeni planovi predviđaju prekomjernu izgradnju u nizu elemenata, pri čemu kumulativan efekt svih zahvata jasno ukazuje na prevelik utjecaj na okoliš.

Konkretno, namjerava se graditi novo umjetno jezero, s gotovo 8 puta većim volumenom od postojećeg, koje će zajedno s pratećom opremom zauzimati površinu od čak 86.000 m2 zbog čega će doći do gubitka šumskih staništa. Osim toga, gradnja jezera je u suprotnosti s prostornim planom višeg reda koji ne predviđa takvu intervenciju u ovom vrijednom području. Uz jezero je planirana gradnja parkirališta od 75 mjesta za osobne automobile kao i 3 mjesta za autobuse i/ili kamione. Lokacija koja je planirana za izgradnju budućeg parkirališta je neposredno uz rub zaštićenog rezervata šumske vegetacije. Takav zahvat je također u direktnoj suprotnosti s prostornim planom Parka prirode Medvednica koji jasno kaže da je potrebno ograničiti cestovni promet uz zadržavanje postojećeg broja parkirnih mjesta. Uz hotel Tomislavov dom predviđena je dogradnja u vidu polivalentne dvorane za visinske pripreme sportaša čija tlocrtna površina smije biti čak 150% veća od tlocrtne površine samog hotela. Iskapanje za potrebe ove gradnje će, osim gubitka šumskog staništa, negativno utjecati na stabilnost padine, a može inicirati i klizanja zemljišta.

Zelena akcija smatra kako je Strateška procjena utjecaja na okoliš više pozornosti trebala posvetiti utjecaju na biološku raznolikost, zaštićena područja i ekološku mrežu te odrediti konkretne mjere u cilju zaštite i očuvanja biološke raznolikosti, zaštićenih područja i ekološke mreže, a ne opravdavati planirane intervencije u prostoru.

Do kraja javne rasprave građani se mogu uključiti i usprotiviti prekomjernoj gradnji na ovom najatraktivnijem području Medvednice. U tu svrhu moguće je koristiti komentare Zelene akcije. Komentare na strateške procjene utjecaja na okoliš mogu se poslati e-mailom jednostavno putem on-line obrasca na web stranici Zelene akcije (vršna zona; skijalište). Komentare na Urbanističke planove uređenja potrebno je poslati poštom nositelju izrade Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja, Ulica Republika Austrije 20, 10000 Zagreb, a moguće ih je preuzeti ovdje (vršna zona) i ovdje (skijalište).

*Javna rasprava
 

You may upload our content in an integral or revised version with the indication of the organisation Zelena akcija/FoE Croatia - under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License.
This permission does not apply to stock photos and embedded content of other creators.

Design & development: Slobodna domena Zadruga za otvoreni kod i dizajn

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića.