hr en
  • change the contrast
  • change the font

Zeleni telefoni Hrvatske u 2015. godini zvonili su 2707 puta, a onaj Zelene akcije 1115

Zt cover

Na Zelene telefone Hrvatske zaprimljene su 2707 prijave građana i građanki u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine. Analizu poziva pripremile su članice Mreže Zelenih telefona u sklopu projekta “Partnerstva za okoliš” financiranog od strane Europske unije i sufinanciranog od Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Zeleni telefoni zaprimaju prijave građana o problemima okoliša iz cijele Hrvatske na jedinstveni 072 123 456 broj za Hrvatsku.

I dalje se najveći broj poziva od ukupnog broja odnosi na kategoriju otpad, čak 37% (996) prijava, čime se nastavlja trendprijašnjih godina.

No za razliku od prijašnjih godina kada se najveći dio prijava unutar ove kategorije odnosio na neprimjerenoodlaganjeizbrinjavanjeotpada odnosno ilegalna odlagališta otpada u ovom razdobljupovećanjebrojupitaomogućnostimaodvojenogodlaganjapojedinih vrstaotpada kao i upita o mogućnostima povećanja broja kontejnera i kanti za prikupljanje i u konačnici građane zanima gdje završava odvojeno prikupljeni otpad.

Pretpostavljamo da je razlog tome trendu povećanje razine svijesti građana o potrebi primjerenog zbrinjavanja otpada i njegovog odvajanja prema različitim vrstama.

Od ostalih kategorija ističu se prijave unutar kategorija zelenilo (293 prijave) i voda (270 prijava).

Unutar kategorije zelenilo najčešće su prijave građana iz urbanih sredina, a odnose se na održavanje javnih zelenih površina konkretno sječu stabala u gradskim parkovima, alejama i sl. Vrlo često riječ je o redovnim održavanjima, no kako građani nisu upoznati s planovima redovnog održavanja gradskih poduzeća koja skrbe o javnim zelenim površinama, njihova zabrinutost je po našem sudu opravdana.

Smatramo da je osnovni propust poduzeća koja skrbe o javnim zelenim površinama njihova netransparentnost u radu odnosno pružanje informacija građanima o planovima održavanja javnih zelenih površina. U većini županija unutar ove kategorije pristiže i veliki broj prijava parcela na kojima raste ambrozija.

Iako Mrežu čine "morske" i "kopnene" udruge zajednički problem koji unutar kategorije vode prijavljuju stanovnici svih županija je nezakonito pražnjenje septičkih jama i ispuštanje fekalnih voda.  Također, građani reagiraju i na neuobičajene mrlje koje primijete u rijekama, morima i jezerima.

Najveći dio prijava aktivisti Zelenih telefona rješavali su samostalno, bez direktne suradnje s pozivateljima što ukazuje na dva moguća problema: manjak znanja i informacija kod građana te njihov "strah" od posljedica prijave.

Ovom potonjem ide u prilog i činjenica da je još uvijek više od 50% prijava na Zeleni telefon anonimno.

Najveći broj prijava pristiže na Zeleni telefon Zelene akcije, čak 1115 prijava.

Kao što je slučaj i kod Mreže Zelenih telefona jest kontinuirano velik broj prijava u kategoriji OTPAD. Tako se je tijekom 2015. godine čak 39% (436 prijava) od ukupnog broja prijava odnosio upravo na ovu kategoriju. Unutar ove kategorije suočavano se istim tipom prijava kao i kolege iz Mreže. Ta je brojka na razini prethodnih godina što nam pokazuje kako problemi s otpadom već niz godina izazivaju najveću pozornost kod građana. No, važno je naglasiti da pored prijava divljih odlagališta otpada iz godine u godinu raste i broj onih koje se odnose na upite vezane za odlaganje i zbrinjavanje pojedinih vrsta otpada (npr. stari kućanski aparati, tekstil, stari lijekovi, boje i lakovi i sl.), koje nam govore da se kod građana povećava razina svijesti o potrebi pravilnog zbrinjavanja otpada.

Od ostalih kategorija najviše se ističu VODE sa 11% (120 prijava) i ZELENILO sa 9% (100 prijava). Osim najčešće prijavljivanog problema -  ispuštanje otpadnih i fekalnih voda izravno u okoliš u naseljima i mjestima koja su izvan sustava javne odvodnje - u ljetnim mjesecima znatan je i broj prijava koje se odnose na ograničavanje ili onemogućavanje pristupa rijekama od strane vlasnika zemljišta koja leže uz rijeke. Takvo je ponašanje nedopustivo budući da su vode Zakonom o vodama definirane kao opće dobro koje ne može biti predmetom privatnog vlasništva pojedinca već služe na korištenje svima.

Prijave u kategoriji ZELENILO uglavnom su se odnosile na probleme vezane za javne zelene površine (ambrozija, rušenja stabala i sl.).

Od osnutka Zelenog telefona 1992. godine pa do 31. prosinca 2015. godine na Zeleni telefon Zelene akcije pristiglo je ukupno 23 324  prijave građana. Prvi naš izvještaj odnosi se na razdoblje rujan 1992. - lipanj 1993. Ukupno smo u tom razdoblju zaprimlj 363 prijave građana.

Drugi izvještaj lipanj 1993. - siječanj 1994. Na žalost ne možemo nigdje naći  ali smo uzimajući prosjećan broj prijava u prethodnom i idućim razdobljima došli do broja od oko 400 prijava.

Svi ostali izvještaji s detaljnim pozivima i opisima slučaja nalaze se u arhivi Zelenog telefona Zelene akcije.

You may upload our content in an integral or revised version with the indication of the organisation Zelena akcija/FoE Croatia - under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License.
This permission does not apply to stock photos and embedded content of other creators.

Design & development: Slobodna domena Zadruga za otvoreni kod i dizajn

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića.