hr en
  • change the contrast
  • change the font

Šume nisu igrališta za golf!

2

Nacrt prijedloga novog Zakona o šumama kulminacija je dugogodišnjeg ciničnog odnosa svih dosadašnjih vlasti prema građanima_kama i njihovim zajedničkim dobrima. Porazno je da po tko zna koji put moramo glasno ponoviti: ŠUME NISU IGRALIŠTA ZA GOLF!

Danas je zadnji dan javnog savjetovanja o navedenom nacrtu kojim se šumama posebne namjene proglašavaju i šume u kojima je dozvoljena gradnja igrališta za golf, kampa i drugih sportsko-rekreacijskih objekata. Činjenica da se gradnja terena za golf - zatvorenog sporta za odabranu elitu koju najčešće prati široka apartmanizacija – dozvoljava na zajedničkim dobrima poput šuma, skandalozna je sama po sebi. Umjesto da se takva praksa zabrani, a šume čuvaju za korištenje svima, ovim se nacrtom izgradnja igrališta za golf u šumama dodatno olakšava, a takve šume progašavaju šumama posebne namjene. Tradicionalno šume posebne namjene isključivo su šume koje je radi iznimne vrijednosti potrebno dodatno štititi ili šume za koje je u javnom interesu uspostavljen poseban režim upravljanja, primjerice u svrhu znanstvenog istraživanja ili obrane.

Već nas se godinama sa svakim novima izmjenama Zakona uvjerava kako su takvi ustupci potrebni te da su prihvatljivi jer će biti iznimni. Rezlultat takve pogubne politike je sve veća degradacija šuma te pokušaj prikazivanja ovakvih suludih prijedoga kao javnog interesa.

Podsjetimo, Izmjene Zakona 2006. godine omogućile su prenošenje prava vlasništva s države na jedinice lokalne samouprave (gradove i općine) što je otvorilo mogućnost daljnje privatizacije i devastacije šuma građenjem na šumskom zemljištu.

Izmjene Zakona 2008. godine bile su usmjerene na mogućnost države da daje šume i/ili šumsko zemljište gradovima i općinama radi izgradnje poduzetničkih zona i to samo na temelju urbanističkog plana uređenja, bez ikakvih definiranih zakonskih kriterija za provođenje ovog postupka.

Izmjene Zakona 2014., kojima je također bilo predviđeno proglašenje šumskih golfskih igrališta šumama posebne namjene, naišlo je na oštru osudu struke i građana_ki. U svega par dana, 4100 građanki i građana poslalo je pismo saborskim zastupnicima i zastupnicama kojim su pozvani na zaštitu šuma od daljnje devastacije i golferske apartmanizacije.

Dosta je bilo ustupaka kada su u pitanju naše šume. Želimo smislenu politiku upravljanja šumskim resursima te se oštro protivimo predaji šuma potrebama raznih špekulanata i tzv. Developera. Igrališta za golf u šumama potrebno je zabraniti jer ŠUME NISU IGRALIŠTA ZA GOLF!

You may upload our content in an integral or revised version with the indication of the organisation Zelena akcija/FoE Croatia - under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License.
This permission does not apply to stock photos and embedded content of other creators.

Design & development: Slobodna domena Zadruga za otvoreni kod i dizajn

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića.