hr en
  • change the contrast
  • change the font

Održana završna konferencija projekta Hrana i zajednica

Zavr%c5%a1na konferencija projekta  hrana i zajednica  1 900x600

Povodom završetka provedbe europskog projekta „Hrana i zajednica“, a kako bi javnost upoznali s konkretnim rezultatima i provedenim aktivnostima projekta 29. listopada 2019. na Ekonomskom fakultetu u Rijeci održana je završna konferencija projekta.

Voditeljica projekta Ema Murić na konferenciji je predstavila sve provedene aktivnosti i postignuća iz projekta „Hrana i zajednica“ kao i završne zaključke projekta. Projekt je polučio golem uspjeh te je u aktivnostima sudjelovalo više od 100 studenata, 20 profesora, 50 volontera, provelo se 15 kolegija sa društveno korisnim učenjem te su se proizveli brojni diplomski, završni i seminarski radovi na temu doniranja hrane te sprječavanja bacanja hrane. 

Marko Košak iz partnerske udruge Zelene akcije je predstavio outpute projekta, koje su dobili svi sudionici konferencije, brošure o otpadu i doniranju hrane te priručnike o društveno korisnom učenju kao i program cjeloživotnog učenja koje će se odvijati 4. i 5. studenog na Ekonomskog fakultetu u Rijeci.

Pročelnik kulture grada Rijeke, Ivan Šarar, je predstavio Radnu skupinu za hranu utemeljenu kroz projekt te je naglasio važnost ovakvim projekata kao i nužnost povezivanja nacionalne i regionalne vlasti u rješavanju problema organizacije sustava doniranja hrane. Naglasio je kako je potrebno tražiti nove poduzetničke ideje koje bi pomogle u rješavanju problema prekomjerenog otpada od hrane. 

Marija Batinić Semek iz Ministarstva poljoprivrede je opisala daljnje korake u osnivanju banke hrane te kako napreduje organizacija sustava doniranja hrane u Hrvatskoj. Naglasila je da Ministarstvo poljoprivrede provodi brojne aktivnosti kako bi potaknuli svijest javnosti o problematici te da kontinuiranom radom u području prevencije nastanka otpada od hrane žele smanjiti postotak bačene hrane. Jedan od važnijih koraka koji im slijedi je edukacija o problemu bacanja hrane u osnovnim i srednjim školama. 

Francuski stručnjak za probleme prekomjerenog bacanja hrane, vlasnik tvrtke Eqosphere, Xavier Corval je pričao  o velikim promjenama koje su se dogodile u Francuskoj od 2016. godine kako bi vidjeli može li Hrvatska koristiti francuska iskustva i prilagoditi ih trenutnoj situaciji u Hrvatskoj. Gospodin Corval vodi socijalno poduzetništvo te kontinuirano radi na smanjenju bacanja hrane. 

Održale su se i kratke prezentacije radova studenata Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci koji su osmišljavali ideje za održivi sustav doniranja hrane u Hrvatskoj u posljednjih godinu dana. Svi radovi bit će objavljeni upravo na ovoj web stranici.

Zaključci Konferencije:

Nužno je nastaviti raditi na suradnji civilnog sektora i visokoškolskih institucija.

Društveno korisno učenje je potrebno proširiti na druge obrazovne institucije poput osnovnim i srednjih škola, ali i drugih fakulteta.

Nužno je poticati volontiranje među mladima pogotovo studentima. Uvidom u probleme lokalne zajednice postiže se sinergija te će na svojim budućim zaposlenjima imati veće kapacitete za rješavanje društvenih problema.

Potrebno je potaknuti medijskim kampanjama trgovačke lance i proizvođače na društveno korisno ponašanje/poslovanje. 

Nužno je educirati građane o rokovima upotrebe hrane te im objasniti razliku između upotrijebiti do i najbolje upotrijebiti do.

Potrebno je usmjeriti građane da kupuju direktno od malih proizvođača jer je dokazano da se na taj način bacanja najmanje hrane u kućanstvima.

Nužna je suradnja svih dionika na problemu prekomjerenog bacanja hrane i nedovoljnog doniranja hrane. 

Potrebno je stvarati i provoditi projekte u partnerstvu civilnih organizacija, obrazovnih ustanova i lokalne i regionalne uprave jer se na taj način potiče sinergija njihovih politika i rješavanje problema na više nivoa i iz više aspekata.

 

Udruge CeKaDe i Zelena akcija se žele zahvaliti svim sudionicima Konferencije kao i svim sudionicima projekta "Hrana i zajednica" te se nadamo da će problem nedovoljnog doniranja hrane i prekomjernog bacanja hrane ostati u fokusu lokalne zajednice i da će se kontinuirano raditi na rješavanju tog problema. 

You may upload our content in an integral or revised version with the indication of the organisation Zelena akcija/FoE Croatia - under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License.
This permission does not apply to stock photos and embedded content of other creators.

Design & development: Slobodna domena Zadruga za otvoreni kod i dizajn

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića.