hr en
  • change the contrast
  • change the font

Održan posjet dobrim praksama u Italiji

P2044838 2

U sklopu projekta „For plastic free Croatian Islands“, projektni partneri su od 25. do 28. listopada posjetili nekoliko gradova u Italiji u kojima se provode dobre prakse smanjenja nastanka, ponovne uporabe i povećanja recikliranja plastike i ostalih otpadnih materijala.

Sudionici putovanja bili su predstavnici Komunalnog Stari GradOpćina Sali s Dugog otoka, partneri na projektu Zelena Akcija (Marko Košak) i suradnici komplementarnog projekta “Plastic Smart Cities Croatia”, a vodiči na ovom putovanju bili su voditeljica projekta Tea Kuzmičić Rosandić iz Udruge Sunce i Marijan Galović, stručnjak za gospodarenje otpadom i konzultant pri kreiranju akcijskih planova i odluka za gradove Dubrovnik, Trogir i Stari Grad te Općinu Sali.

Cilj studijskog putovanja bio je posjet primjerima dobre prakse u odgovornom gospodarenju otpadom utemeljenom na principima smanjenja stvaranja otpada, ponovnog korištenja i recikliranja. Posjetili smo regiju Emilia-Romagna koja u Italiji prednjači u odgovornom gospodarenju otpadom i grad Reggio Emilia koji svojim sustavom gospodarenja otpadom postiže rezultat od gotovo 85 % odvojeno prikupljenog otpada.

Odrađen je posjet grupi za javne usluge IREN koja u pokrajinama Piacenza, Parma, Reggio Emilia, La Spezia, Vercelli i u gradu Torinu upravlja uslugama gospodarenja otpadom i energijom. Iren je odgovoran za čišćenje ulica, kolnika i urbanih zelenih površina, kao i čišćenje snijega zimi. Upravlja područjem na kojem živi 3 milijuna stanovnika na kojem ima 30 tvornica i 3000 vozila na šest različitih lokacija, a zapošljava 4000 ljudi.

U gradu Reggio Emilia, u kojem živi 170 000 stanovnika, 2016. godine započeli su projekt Tricolore u cilju uspostave sustava “od vrata do vrata”, a do 2018. godine sustav je uspostavljen u cijelom gradu. U predgrađu, u kojem živi 75 000 stanovnika, iste godine uspostavili su sustav “od vrata do vrata” za sve frakcije otpada. U urbanom centru stanuje 85 000 stanovnika, a sustav je uspostavljen za biorazgradivi, zeleni i komunalni otpad već 2017. Za 10 000 stanovnika u povijesnom centru grada sustav je uspostavljen 2018. za biorazgradivi i komunalni otpad, dok se ostale frakcije prikupljaju zelenim otocima, reciklažnim dvorištima i EcoStationima (mjesta na kojima se u bilo koje doba dana mogu ostaviti sve frakcije otpada, ako niste na vrijeme ostavili otpad ispred vrata, a otvaraju se s identifikacijskim dokumentom).

Kada su uspostavljali sustav “od vrata do vrata” povećao im se broj ilegalno odloženog otpada na mjestima nekadašnjih zelenih otoka. Problem su riješili češćim odvozom i strogim videonadzorom, kao i uvođenjem nove funkcije zaposlenika – “detektiva”, kojemu je općina dala ovlasti otvarati vrećice i naplaćivati kazne.

Cijena njihove usluge za četveročlanu obitelj iznosi otprilike 400 EUR godišnje, odnosno 250 HRK mjesečno. Važno je imati u vidu kako njihova usluga, osim odvoza i pravilnog odlaganja otpada, uključuje i čišćenje ulica, kolnika i urbanih zelenih površina, a kućne kante, vrećice i ostali materijal koji je potreban za odvajanje otpada besplatan je. Cijena varira ovisno o broju ljudi u kućanstvu i količini stvorenog otpada, a ako kompostirate sami cijena se smanjuje za otprilike 20 %. U Splitu, primjerice, plaćate otprilike 90 HRK, ali moguće je da upravo zbog niske cijene usluge i imamo problem s otpadom i propadanjem vrijednih sirovina u komunalnom otpadu.

Grupa Iren kooperantima prosljeđuje dio posla pa tako usluge noćne smjene, odvojenog prikupljanja papira, sakupljanja glomaznog otpada i upravljanja dvaju reciklažnih dvorišta vrši Socijalna zadruga Cigno Verde, koju smo također posjetili, koja zapošljava teško zapošljive društvene skupine (bivši zatvorenici, imigranti i osobe s invaliditetom).

Zadruga ima 80 zadrugara i 130 zaposlenika, a na gospodarenju otpadom radi 50 ljudi.
Čak 40 % zadruge predstavnici su socijalno ugroženih skupina koji zaposlenjem rasterećuju Grad od korisnika socijalne skrbi pa tako Grad može novac utrošiti u razvoj. Istovremeno, zaposlenicima zadruga kreira ugodno okruženje za rad u kojem se osjećaju dobro i korisno. Posebno su ponosni na svoju novu uslugu Compost-sharing kojom svakoj zainteresiranoj zgradi ili većem kućanstvu daju na korištenje njihov komposter, educiraju ih o kompostiranju i zajedno brinu o funkcioniranju i uspjehu kompostera.

Riminiju smo posjetili sajam EcoMondo, sajam najučinkovitijih tehnoloških rješenja za primjereno/održivo upravljanje i valorizaciju otpada u svim oblicima, gospodarenje vodom, učinkovito korištenje resursa i  sirovina, sekundarne materijale i gospodarenje energijom te opće učinkovitosti, koji je oduševio naše sudionike. EcoMondo je sudionicima bio odličan izvor informacija o novim tehnologijama i metodama te dao mogućnost rasprave s nacionalnim i međunarodnim stručnjacima o glavnim tehničkim pitanjima i zaštiti okoliša. Sudionici su imali priliku vidjeti kamione za prikupljanje tri različite frakcije otpada, Kompost city komposter sa solarnim ćelijama koji ne treba generator, spremnike koji se otvaraju aplikacijom, kao i modernije metode otpadomjera, ali i opremu za implementaciju sustava “od vrata do vrata” ili, kako Talijani kažu, porta a porta sustava.

Posjetili smo i Cattolicu, jedan od prvih talijanskih gradova koji je donio internu odluku o smanjenju plastike. Cattolica je turističko središte s 1 800 000 noćenja, što je ekvivalent 16 800 stanovnika (primjerice otok Krk ima cijeli 13667,25 ekvivalenta, Općina Sali 496, a Stari Grad 1329), a ima sustav gospodarenja otpadom s preko 80 % odvojenog prikupljanja.

Za vrijeme boravka u Bologni sudionici su upoznati s „Last minute market-om“, sustavom koji povezuje dućane i proizvođače koji posjeduju određene količine neprodane hrane koja bi inače propala i bila bačena s ljudima i organizacijama kojima je takva hrana potrebna. Sustav, osim hrane, raspoređuje i nekorištene, ali ispravne lijekove koji često mogu spasiti život. Prema izvještaja o radu organizacija je u 2019. godini samo iz tvrtke Aspiag service srl. preusmjerila 790 tona hrane prema gotovo 200 organizacija koje pomažu ljudima u potrebi. U suradnji s HERA – FarmacoAmico (velika tvrtka za gospodarenje otpadom), preuzeto je 55 000 komada različitih lijekova u vrijednosti od 668 000 EUR. Profesorica Andrea Segre započela je ovaj projekt 1998. godine na Sveučilištu u Bologni, a danas je ovaj sustav uspostavljen u više od 40 talijanskih gradova i nekoliko drugih gradova u svijetu. Cjelokupna ideja ovog sustava eliminirati je otpad pomaganjem tvrtkama da upravljaju svojim viškovima tako da se oni prosljeđuju onima kojima trebaju umjesto da završavaju na odlagalištima ili u spalionicama. Može se reći kako ovaj sustav ima višestruku ekonomsku korist za društvo, a financiraju ga privatne tvrtke čije viškove ova organizacija zbrinjava na društveno i ekološki najisplativiji način.

Stečena znanja projektni će partneri nastojati maksimalno iskoristiti u svojem daljnjem radu na unaprjeđenju sustava gospodarenja otpadom.

Više fotografija sa studijskog putovanja nalazi se ovdje.

You may upload our content in an integral or revised version with the indication of the organisation Zelena akcija/FoE Croatia - under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License.
This permission does not apply to stock photos and embedded content of other creators.

Design & development: Slobodna domena Zadruga za otvoreni kod i dizajn

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića.