hr en
  • change the contrast
  • change the font

Novi Plan gospodarenja otpadom donosi nužne promjene

Picture11

Zelena akcija danas je poslala komentare na prijedlog Plana gospodarenja otpadom RH 2016.-2022. Podržavamo temeljite promjene u sustavu koji je jedan od najgorih u EU i šteti građanima/kama i okolišu. Prijedlog Plana potiče odustajanje od uspostave skupih regionalnih centara za velike količine miješanog otpada i spaljivanje u spalionici i cementarama, a stvara preduvjete za pozitivne pomake u sustavu odvajanja, recikliranja i pravednije naplate odvoza otpada.

Plan gospodarenja otpadom će odrediti način sakupljanja, obrade i zbrinjavanja otpada u RH za razdoblje do 2022. godine. Dosadašnji Plan, kao i prošlogodišnji prijedlog Plana bazirali su se na skupom i neekološkom sustavu proizvodnje velikih količina miješanog otpada, prevoženja do velikih regionalnih centara i spaljivanja u cementarama i spalionici otpada. Godinama upozoravamo da se takvim sustavom uništavaju vrijedni resursi, a RH neće ispuniti zadane obveze recikliranja te će građani biti dovedeni u situaciju da moraju otplaćivati visoke kaznene penale EU i živjeti pokraj postrojenja koja štete okolišu i ugrožavaju im zdravlje.

Opravdanost naših upozorenja potvrđuje i trenutna situacija u kojoj je hrvatski sustav gospodarenja otpadom među najgorima u EU jer se na odlagališta, koja su dobrim dijelom i neuređena, odlaže 83% komunalnog otpada, regionalni centri koji su izgrađeni ne funkcioniraju i ugrožavaju okoliš, a građanke i građani plaćaju visoke mjesečne račune za nekvalitetnu uslugu u kojoj im odvajanje nije dostupno niti isplativo, što rezultira sa samo 17% recikliranog otpada. Do 2020. obvezni smo reciklirati 50% otpada, uz što imamo i brojne druge obaveze koje se tiču ponovne uporabe i smanjenja odlaganja na odlagališta, što zahtijeva hitne temeljite promjene.

U ovaj prijedlog Plana ugrađene su brojne kvalitetne mjere koje idu ka ostvarenju tih ciljeva, poput obavezne opskrbe građana infrastrukturom za odvajanje na kućnom pragu, uvođenja naknade za odlaganje otpada, izgradnje postrojenja za sortiranje, kompostiranje i recikliranje na lokalnom nivou, izgradnje centara za ponovnu uporabu i reciklažnih dvorišta te kvalitetne edukacije i unaprjeđenja komunalnog redarstva. Takvim sustavom teži se decentralizaciji, uspostavi malih lokalnih sustava za recikliranje i smanjenju proizvodnje miješanog otpada koji bi se prevozio do regionalnih centara gdje bi se skupo naplaćivala obrada i odlaganje.

Provedbu takvih mjera godinama zagovaramo i predlažemo te stoga smatramo da je sadržaj prijedloga Plana na dobrom putu za uspostavu kvalitetnog sustava gospodarenja otpadom u RH. Za dodatno poboljšanje kvalitete tražimo jasno definiranje naprednih metoda recikliranja (bez proizvodnje RDF-a) kao jedinih prihvatljivih postupaka obrade ostanog miješanog otpada prije odlaganja te detaljnu stručnu reviziju opravdanosti izgradnje, kapaciteta i lokacija svih dosad izgrađenih i planiranih regionalnih centara, odustajanje od gradnje nepotrebnih centara i promjenu parametara u već izgrađenim sukladno rezultatima revizije. Uz to predlažemo i uključivanje mjera poput:izrade nacionalnog Plana gospodarenja opasnim otpadom; proširenja povratne naknade i za druge vrste ambalaže; zabrane besplatnog dijeljenja plastičnih vrećica; uspostave učinkovitog nacionalog sustava doniranja hrane te uvođenja proširene odgovornosti proizvođača proizvoda. Također, svjesni činjenice hitnosti donošenja Plana i temeljitih promjena, smatramo da se rok za javno savjetovanje treba produljiti prema redovnoj proceduri kako bi sva zainteresirana javnost mogla što kvalitetnije sagledati prijedlog Plana i dati svoje komentare.

Ovaj prijedlog Plana gospodarenja otpadom RH baziran je na prioritetnim koracima smanjenja, ponovne uporabe i recikliranja te će uz uključivanje navedenih predloženih mjera potaknuti uspostavu kvalitetnog sustava gospodarenja otpadom koji vodi brigu o javnom interesu i zaštiti okoliša.

You may upload our content in an integral or revised version with the indication of the organisation Zelena akcija/FoE Croatia - under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License.
This permission does not apply to stock photos and embedded content of other creators.

Design & development: Slobodna domena Zadruga za otvoreni kod i dizajn

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića.