hr en
  • change the contrast
  • change the font

Apel Hrvatskom saboru: ukinite Zakon o igralištima za golf

Apel Hrvatskom saboru – ne dopustite novu pljačku hrvatskih resursa! Zakon o golfu sramota je za hrvatsku državu i novi doprinos pogodovanju, korupciji, apartmanizaciji i rasprodaji šumskog i poljoprivrednog zemljišta!

Zelena akcija, GONG, TIH i Zelena Istra uputili su Hrvatskom saboru detaljnu analizu Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igralištima za golf, s konačnim prijedlogom Zakona - sa zahtjevom za njegovim ukidanjem!

Republika Hrvatska je jedina država na svijetu koja ima poseban zakon o igralištima za golf, koji omogućava devastaciju i prenamjenu poljoprivrednog i šumskog zemljišta. Zelena akcija, GONG i TIH podnijeli su 20.02.2009. godine Zahtjev za ocjenu zakonitosti i ustavnosti Zakona o igralištima za golf (NN 152/08) (sažetak prijedloga za ocjenu ustavnosti nalazi se u prilogu). Osim navedenih organizacija, i drugi subjekti su podnijeli zahtjeve za ocjenom ustavnosti Ustavnom sudu RH, te je vjerojatno upravo zbog mogućnosti da ovaj Zakon bude poništen, Vlada RH najavila početkom 2010. godine izmjene istog.

Vlada je usvojila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o igralištima za golf, s konačnim prijedlogom zakona, te ga, sa zatvorenog dijela sjednice po hitnome postpku uputila u Sabor RH. Zatvaranjem sjednice za javnost i isključivanjem udruga građana i ostale zainteresirane javnosti iz rasprave o izmjenama Zakona prije podnošenja istih u saborsku proceduru, Vlada RH krši Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, te Zakon o zaštiti okoliša.

Dojma smo da Vlada RH izmjenama Zakona o igralištima za golf zapravo nastoji spriječiti da ga Ustavni sud RH ukine, odnosno poništiti osnovu po kojoj su upućeni zahtjevi za ocjenu ustavnosti dotičnog Zakona bez stvarne želje da ukine neopravdane povlastice investitorima. No, iako se ovim predloženim izmjenama Zakona naoko smanjuje broj neustavnih odredbi Zakona, on i dalje u nizu odredbi ostaje neustavan!

Nacrt izmjena Zakona koji je prije sjednice Vlade poslan nadležnim tijelima radi konzultacija, nije bio dostupan javnosti, niti je zainteresirana javnost bila uključena u ovaj proces. Taj Nacrt je sadržavao niz odredbi kojima bi se poništio jedan dio neustavnih elemenata Zakona o igralištima za golf. Nažalost, Prijedlog izmjena koji je usvojila Vlada RH je bitno različit od tog prvotnog Nacrta izmjena, pa zaključujemo da je došlo do pritiska interesnih skupina da se izmjene Zakona ublaže, čemu je Vlada dala prednost investitorima naspram interesa javnosti.

Pri donošenju izmjena Zakona ponovo se inzistira na hitnome postupku, što je Sabor RH odobrio glasanjem u petak 23. travnja 2010., sa 109 od 109 prisutnih glasova. Prema Poslovniku Hrvatskoga Sabora zakon može biti donesen po hitnome postupku samo u iznimnim slučajevima kada to zahtijevaju interesi obrane i drugi osobito opravdani državni razlozi, odnosno kada je to nužno radi sprječavanja ili otklanjanja većih poremećaja u gospodarstvu. Neopravdanim hitnim usvajanjem izmjena Zakona o golf igralištima ponovno samo se želi izbjeći javna rasprava, što nije u skladu s načelima Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja i provedbe zakona, drugih propisa i akata, kao ni s proklamiranom Vladinom antikorupcijskom politikom. O neopravdanosti hitnog postupka govori i činjenica da niti petnaest mjeseci nakon što je izvorni Zakon donesen po hitnom postupku nije donesena uredba, čije je donošenje trebalo nastupiti u roku od 30 dana od stupanja na snagu Zakona.

U novoj verziji Prijedloga zakona jedinicama lokalne samouprave praktički se nameće obveza da o svom trošku planiraju kompletnu infrastrukturu za privatni komercijalni projekt, za što ne postoji opravdanje, te ih dodatno osiromašuje. Nadalje, omogućuje se jedinicama lokalne samouprave da prodaju zemljište u svom vlasništvu golf investitorima bez javnog natječaja što otvara prostor za korupciju. Također se i dalje potencijalnom investitoru omogućava kupnja neurbaniziranog zemljišta, od čega se dio može urbanizirati bez ikakvih dodatnih troškova. Ukinuta je i minimalna veličina igrališta od 85 ha, čime je otvoren dodatni prostor za manipulaciju ovim propisom jer se praktički svako malo veće zemljište može proglasiti golf terenom i urbanizirati, a smanjen je i standard igrališta za golf sa 18 na 9 rupa, što zapravo i nije golf igralište. Na taj je način omogućeno ucrtavanje golf igrališta u prostornim planovima na cijelom nizu novih lokacija, a kako bi se omogućila gradnja na poljoprivrednom i šumskom zemljištu. Izmjene Zakona i dalje omogućavaju izvlaštavanje privatnih vlasnika zbog igrališta za golf, te omogućavaju dobijanje državnog zemljišta bez javnog natječaja!

Prema Očitovanju Ministarstva turizma od 23.04.2010., u Hrvatskoj se, sukladno važećim prostornim planovima, planira izgradnja 89 igrališta za golf. Iako Zakon o igralištima za golf ne određuje njihov broj, niti to čine njegove izmjene, ukidanjem limita površine igrališta za golf, te smanjenjem sa 18 na 9 rupa po igralištu, broj igrališta za golf se može neograničeno povećati budućim izmjenama prostornih planova. To bi moglo imati značajne posljedice na okoliš RH i doprinijeti urbanizaciji i devastaciji poljoprivrednog i šumskog zemljišta, a Istra je dobar primjer za ovaj proces. Napominjemo da je Program razvitka golfa kao elementa razvojne politike hrvatskog turizma odredio samo 19 lokacija za golf igrališta od 60 originalno predloženih. Iako je Zakon o golf igralištima donesen pod izlikom da provodi ovaj Program i temeljem njega, broj lokacija se je sa 19 originalno planiranih povećao na 89, dok predložene izmjene Zakona zbog smanjenih kriterija mogu i dodatno povećati taj broj u budućnosti.

U Istri koja ima 2820 km2 površine, postojećim prostornim planom planiraju se čak 23 igrališta za golf, dok su u pripremi izmjene prostornog plana koje bi omogućile gradnju još četiri igrališta. Za usporedbu, u regiji Friuli-Venezia Giulia u Italiji, površine 7.855 km2, izgrađeno je osam golf igrališta, dok Sicilija na površini od 25.000 km2, ima samo 3 golf igrališta.[1] I dok se navodi kako Španjolska ima tristotinjak igrališta za golf, zaboravlja se napomenuti da je gotovo deset puta površinom veća od Hrvatske, te da su pojedine regije devastirale svoja područja upravo pretjeranom urbanizacijom i gradnjom golf igrališta, o čemu je i Europski parlament donio rezoluciju[2].

Predložene izmjene Zakona o igralištima za golf čine se kao pokušaj izigravanja Ustavnog suda kojemu je podneseno nekoliko prijedloga za ocjenu ustavnosti toga Zakona. Naime, predloženim se izmjenama neke odredbe Zakona čine još nerazumljivijima nego prije, te time podložnijima još većem broju različitih interpretacija, a sve u svrhu olakšavanja gradnje igrališta za golf.

[1] Podaci preuzeti iz Golf na talijanski način, Glas Istre, 23.04.2010., http://www.glasistre.hr/svijet/vijest/202121
[2] Impact of extensive urbanisation in Spain on individual rights of European citizens, on the environment and on the application of EU law, European Parliament, Thursday, 26 March 2009 - Strasbourg, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2009-0192&language=EN

Documents

Ukinite Zakon o golfu - Sažetak tužbe

PDF 201 KB

Apel - HS - Ukinite Zakon o golfu

PDF 290 KB

You may upload our content in an integral or revised version with the indication of the organisation Zelena akcija/FoE Croatia - under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License.
This permission does not apply to stock photos and embedded content of other creators.

Design & development: Slobodna domena Zadruga za otvoreni kod i dizajn

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića.