hr en
  • promijeni kontrast
  • promijeni pismo

Usprotivite se visokim računima i zagađenju okoliša: NE spaljivanju otpada!

Img 2137

Pozivamo građane/ke i institucije da pošalju komentare na prijedlog Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske koji se nalazi na javnoj raspravi do utorka, 20. listopada. Kako bismo olakšali slanje primjedbi, pripremili smo komentare i peticiju pomoću koje svi zainteresirani mogu formirati vlastite ili jednostavno proslijediti komentare Zelene akcije. Prijedlog Plana predstavlja nastavak loših i besmislenih ideja miješanja i spaljivanja otpada koje štete okolišu i povisuju mjesečne račune za otpad.

Stoga pozivamo sve zainteresirane da se slanjem komentara Ministarstvu pomoću ove peticije ili izravno na mail pgo@mzoip.hr usprotive takvom sustavu i zahtijevaju model u kojem mogu jednostavno odvojiti otpad i sami formirati svoje mjesečne račune. Važno je da se što više građana uključi kako bi se poslala snažna poruka da je ovakav prijedlog Plana neprihvatljiv i da ga je potrebno izmijeniti na korist građana i okoliša.

Iako smo do 2020. obvezni odvajati i reciklirati 50% otpada, a trenutno smo tek na 15%, Ministarstvo ovim Planom nema namjeru osigurati kvalitetnu infrastrukturu za odvajanje i recikliranje otpada. Suprotno tome, planira se sustav u kojem je potrebno proizvoditi miješani otpad koji bi se prevozio do regionalnih centara u kojima bi se usitnjavao i zatim dalje prevozio na spaljivanje u cementare i spalionicu otpada. Kako bi opravdalo takav sustav i ulaganja u pojedine korake koji nisu prioritetni, Ministarstvo pogrešno interpretira hijerarhiju gospodarenja otpadom. Jasno je da takvim sustavom nećemo ispuniti zadane obveze, što ovaj prijedlog Plana ignorira i nastoji građanima nametnuti plaćanje visokih kaznenih penala EU, uz nastavak bogaćenja određenih sumnjivih interesa na neuređenom sustavu.

Prijedlog Plana temelji se na nepotpunim podacima o količinama pojedinih vrsta otpada, a nedostaju i brojne analize koje bi potvrdile opravdanost odabira određenog sustava gospodarenja otpadom. Spaljivanje i regionalni centri se neargumentirano predstavljaju kao jedino i najbolje rješenje, a postojeća praksa pokazuje da je to zapravo najskuplji i štetan sustav. Spaljivanjem otpada dobiva se puno manja količina energije od energije ušteđene recikliranjem resursa koji se planiraju spaljivati te energije koja se može dobiti iz bioplina nakon obrade biootpada. Također, u Planu nedostaju analize dostupnih varijanti zbrinjavanja otpadnog mulja koje su prihvatljivije od spaljivanja.

Građani će morati plaćati investiranje u planirani sustav jer prema prijedlogu Plana nedostaje preko 10 mlrd kuna za njegovu provedbu, a EU je u procesu donošenja odredbi kojima prestaje financirati spaljivanje. Uz to, niz je i nepredviđenih troškova, poput troška izvoza otpada pripremljenog za spaljivanje u slučaju nemogućnosti zbrinjavanja u RH, koje će u konačnici morati platiti građani. Uz financijske štete, ovakav sustav imao bi značajan utjecaj na okoliš i zdravlje, što se neargumentirano odbacuje, a dokazano je na brojnim svjetskim primjerima.

Uspostavom kvalitetnog sustava prevencije, ponovne uporabe, odvajanja i recikliranja otpada, koji se može financirati iz fondova EU, ispunile bi se sve obveze, otvorilo puno radnih mjesta, a građani bi mogli sami formirati svoje mjesečne račune kroz odvajanje otpada. Stoga pozivamo građane da se uključe u javnu raspravu i zahtijevaju da im se takav sustav i omogući.

Komentari Zelene akcije na prijedlog Plana i na Stratešku studiju utjecaja na okoliš koja neargumentirano opravdava korake u Planu nalaze se u prilogu, a potpuni nacrt Plana i navedena Strateška studija može se naći na označenim poveznicama ili na službenim stranicama Ministarstva (http://www.mzoip.hr/hr/okolis/puo-i-spuo.html).

Dokumenti

Komentari na PGO RH do 2021. godine

PDF 67.7 KB

Komentari na Stratešku studiju utjecaja na okoliš PGO RH

PDF 52.3 KB

Naše sadržaje možete prenositi u integralnoj ili prerađenoj verziji uz navođenje organizacije Zelena akcija - pod uvjetima licence Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna.
Ovo dopuštenje se ne odnosi na stock fotografije i embedane sadržaje drugih stvaratelja.

Design & development: Slobodna domena Zadruga za otvoreni kod i dizajn

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića.