hr en
  • promijeni kontrast
  • promijeni pismo

Spalite plan - reciklirajte otpad! Protiv spalionice!

Zahtijevamo trajno odbacivanje predloženog Plana gospodarenja otpadom Grada Zagreba (dalje: PGO) i izradu novog koji će biti temeljen na prevenciji nastanka otpada, primarnoj selekciji i reciklaži te neće sadržavati spalionicu. To je poruka s današnje prosvjedne akcije koju su ispred zgrade Gradske skupštine organizirali aktivisti Zelene akcije i Udruge za zaštitu okoliša Resnik, UZOR. Akcija je organizirana zbog planiranog održavanja sjednice Gradske skupštine, na kojoj je jedna od točaka dnevnog reda trebala biti rasprava i glasanje o PGO-u, ali je u zadnji čas sjednica Skupštine odgođena.

Postojeći prijedlog PGO-a predviđa gradnju spalionice otpada u Resniku, ignorirajući argumentirane primjedbe koje su u toku javne rasprave poslali stručnjaci, udruge i građani, naglašavajući štetu koju bi takav Plan imao za okoliš i građane grada Zagreba.Osim toga, na glasanje su trebale biti upućene i izmjene Prostornog plana Grada Zagreba, kao nužan preduvjet za raspravu i usvajanje PGO-a. 

Prijedlog PGO koji je trebao biti upućen na glasanje u Gradsku skupštinu predviđa izgradnju postrojenja za termičku obradu ostatnog otpada (spalionica) kao jedino rješenje pitanja zbrinjavanja otpada u Zagrebu, a uopće ne daje alternativu, niti ne analizira mjere postupanja s otpadom koje su prioritetne prema Zakonom propisanoj hijerarhiji gospodarenja otpadom: prevencija nastanka otpada, ponovna uporaba, odvojeno prikupljanje „od vrata do vrata“ i maksimalno recikliranje. Kombinacijom ovih mjera, zajedno s alternativnim zbrinjavanjem mulja iz Pročistača voda, količine otpada se mogu smanjiti i  preko 95% u odnosu na ukupnu količinu. U slučaju izgradnje spalionice, svake godine bi nastajalo oko 100.000 tona šljake za odlaganje te oko 10.000 tona toksičnog otpada, za kojeg se dodatno mora skupo plaćati izvoz. Uz to, sustav koji isključuje spalionicu znatno je jeftiniji te se lako može sufinancirati iz fondova EU, dok za izgradnju spalionice to nije slučaj, budući da prioritet u dobivanju sredstava iz europskih fondova imaju prioritetni oblici gospodarenja otpadom poput primarne selekcije i reciklaže.

Sustavom zelenih otoka i reciklažnih dvorišta u Zagrebu se prikupi samo 1,6% ukupne količine otpada. Kada se tome priroda industrijski odvojen otpad, dolazi se do 25% odvojenog skupljanja otpada, što znači da se Zakonom propisan postotak od najmanje 50% izdvajanja do 2020. godine predviđenom infrastrukturom nikako neće moći ispuniti. Građanima je potrebno omogućiti odvajanje otpada na kućnom pragu čime bi se povećala  količina odvojenog otpada, uveo sustav kontrole i omogućilo građanima da sami formiraju svoje mjesečne račun. Tj. oni koji odvajaju otpad te posljedično imaju manje miješanog otpada, shodno tome imaju niže račune. Takav sustav moguće je uspostaviti  u vrlo kratkom vremenu, ali za to je potrebna politička volja.

Osim što se izgradnjom spalionice ne bi mogao uspostaviti kvalitetan sustav recikliranja, a posljedično time niti ispuniti ciljevi propisani Zakonom i europskim direktivama, niz je i drugih argumenata koji ukazuju na štetnost spaljivanja otpada. Trošku spalionice treba pridodati i oportunitetni trošak jer bi se u spalionici spaljivao otpad iz kojeg bi se recikliranjem mogle izvući vrijedne sirovine, koje bi donijele dodatan prihod i mogućnost otvaranja novih radnih mjesta. Nadalje, brojna mjerenja pokazuju da spalionice emitiraju nedozvoljene količine opasnih spojeva (poput dioskina i furana) te stakleničkih plinova sa izrazito negativnim utjecajem na zdravlje ljudi i zagađenje okoliša. Valja napomenuti i činjenicu da je energetski stupanj učinkovitosti spalionica relativno nizak jer je udio energije koja se dobiva i plasira u obliku električne ili toplinske energije za grijanje kućanstava vrlo mali. Konačno, ukoliko se uspostavi ekološki sustav zbrinjavanja otpada, i time udovolji zakonskim i uvjetima iz europskih direktiva, spalionica nije potrebna.

Tražimo uspostavu sustava gospodarenja otpadom koji je utemeljen na poštivanju hijerarhije gospodarenja otpadom. Shodno tome, do sljedeće sjednice Gradske skupštine Plan gospodarenja otpadom treba promijeniti na način da isključuje bilo kakvo spaljivanje otpada, a sustav gospodarenja otpadom temelji na intenzivnom unaprjeđenju odvojenog prikupljanja otpada i recikliranja. Time bi se stvorio održiv sustav gospodarenja otpadom čime se čuva zdravlje, okoliš i štede ogromna financijska sredstva i ograničeni resursi.

Naše sadržaje možete prenositi u integralnoj ili prerađenoj verziji uz navođenje organizacije Zelena akcija - pod uvjetima licence Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna.
Ovo dopuštenje se ne odnosi na stock fotografije i embedane sadržaje drugih stvaratelja.

Design & development: Slobodna domena Zadruga za otvoreni kod i dizajn

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića.