hr en
  • promijeni kontrast
  • promijeni pismo

Prvi hrvatski RE-USE centar i dvije nove zero waste općine

U Prelogu je danas otvoren prvi hrvatski centar za ponovnu uporabu raznih vrsta otpada (RE-USE centar), gdje će odbačeni predmeti ponovno zaživjeti umjesto da završavaju na odlagalištu. Time Prelog i okolica upotpunjuju lanac cjelovitog sustava kojeg posljednjih nekoliko godina uspješno razvijaju prema preporukama Zelene akcije. Uz to, nove dvije općine - Belica i Dekanovec pridružile su se PRE-KOM-u i potpisale 'Zero Waste' strategiju kojom prihvaćaju ambiciozne ciljeve odvajanja, recikliranja i kompostiranja te odbacuju štetno spaljivanje otpada.

Otvaranje centra za ponovnu uporabu otpada važna je karika u izgradnji ekološki prihvatljivog sustava gospodarenja otpadom u Prelogu i okolici koji dosad obuhvaća podjelu spremnika za odvajanje na kućnom pragu te izgradnju kompostane, sortirnice i reciklažnog dvorišta. Centar za ponovnu uporabu u Prelogu sastoji se od dva dijela: izložbeno-prodajnog dijela 220 kvadrata i skladišno-radioničkog dijela, također od 220 kvadrata. Krupni (glomazni otpad) kao što je namještaj, obuća i odjeća, roba široke potrošnje (posuđe, knjige, igračke, dječja i sportska oprema,…) koji se inače bacao na odlagališta u centru će biti popravljen, uređen ili obnovljen nakon čega će se moći ponovno koristiti. Koristi od centara su visok radni intezitet što iziskuje veći broj zaposlenih, zapošljavanje teže zapošljivih skupina ljudi te naravno produljenje roka trajanja dobara ponovnom uporabom čime se smanjuje pritisak na okoliš.

Otvaranjem Centra za ponovnu uporabu komunalno poduzeće Pre-kom iz Preloga proslavilo je i 15 godina svog uspješnog poslovanja, a općine Belica i Dekanovec pridružile su se strategiji 'Zero Waste 2020' prema kojoj do 2020. godine planiraju odvojeno sakupiti i obraditi 70% otpada. Podsjetimo, u veljači prošle godine u gradu Prelogu se održala Zero Waste konferencija na kojoj je, na poticaj Zelene akcije, Grad Prelog i 6 općina u kojima živi oko 25.000 stanovnika, a uslugu provodi poduzeće PRE-KOM, potpisalo europsku 'Zero Waste 2020' strategiju. Time su ušli na kartu najboljih praksi u Europi te se obvezali poduzeti brojne mjere kako bi do 2020. godine postigli visoke ciljeve u smanjenju, odvojenom prikupljanju i recikliranju otpada. Doprinos unaprjeđenju usluge PRE-KOM-a dala je i Zelena akcija izradom studije s verifikacijom rezultata i preporukama za unaprjeđenje sustava po načelu najboljih ekološko-ekonomsko-socijalnih praksi, što PRE-KOM nastoji provesti u djelo.

Sve navedeno je rezultiralo time da je PRE-KOM u 2016. godini zbrinuo više od 3 milijuna i 300 tisuća kilograma korisnog otpada te pozitivno poslovao uz zapošljavanje dodatnih radnika i smanjenje cijene usluge za građane. Domaćinstva su smanjila odlaganje otpada s 98,8 kg na 89,95 kg po stanovniku godišnje, a odvojeno je prikupljeno 56,27% ukupnih količina otpada. To je najviše u Hrvatskoj te daleko iznad prosjeka Hrvatske (17%), ali i europskog prosjeka (44%). Navedenim rezultatima PRE-KOM je potvrdio svoju poziciju nacionalnog lidera u ekološkom gospodarenju otpadom u Hrvatskoj. Otvaranjem centra za ponovnu uporabu količine odvojeno prikupljenog korisnog otpada još će porasti, čime će Prelog i okolica učvrstiti svoje mjesto među najboljim europskim praksama.

Zelena akcija će daljnim savjetodavnim djelovanjem u sklopu Savjeta za gospodarenje otpadom Donjeg Međimurja usmjeravati gospodarenje otpadom ovih JLS prema ispunjenju još viših ciljeva. Ove JLS dokazuju da se, suprotno tvrdnjama brojnih neodgovornih gradova, uz dobru volju i u Hrvatskoj može uspjeti te postati nadaleko poznati primjer dobre prakse. Kao nacionalni koordiator Zero Waste Europe mreže pozivamo i ostale JLS da slijede primjer JLS Donjeg Međimurja, kao i primjere više od 300 europskih gradova i općina. To podrazumijeva integriranje Zero Waste strategije u lokalne Planove gospodarenja otpadom kako bi se uspostavili kvalitetni sustavi gospodarenja otpadom u skladu sa zaštitom okoliša i potrebama građana.

Naše sadržaje možete prenositi u integralnoj ili prerađenoj verziji uz navođenje organizacije Zelena akcija - pod uvjetima licence Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna.
Ovo dopuštenje se ne odnosi na stock fotografije i embedane sadržaje drugih stvaratelja.

Design & development: Slobodna domena Zadruga za otvoreni kod i dizajn

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića.