hr en
  • promijeni kontrast
  • promijeni pismo

Ne igrajte se vatrom! Protiv spalionice otpada!

Tražimo izmjenu višestruko štetnog prijedloga Plana gospodarenja otpadom grada Zagreba koji predviđa izgradnju okolišno, ekonomski i zdravstveno štetne spalionice otpada. Plan gospodarenja otpadom treba sadržavati niz mjera koje poštuju hijerarhiju gospodarenja otpadom i isključuju bilo kakvo spaljivanje otpada. Poruke su to s današnje prosvjedne akcije koju su ispred zgrade Gradske uprave organizirali aktivisti Zelene akcije, uz podršku udruge UZOR iz Resnika.

Planom se predlaže izgradnja postrojenja za termičku obradu ostatnog otpada (spalionica) koja je prikazana kao jedino rješenje za pitanje zbrinjavanja otpada u Zagrebu. Istovremeno su izostale valjane ekonomske i okolišne analize isplativosti drugih sustava poput sustava odvojenog prikupljanja otpada „od vrata do vrata“, sustava napredne reciklaže i alternativnog sustava zbrinjavanja mulja iz Pročistača voda. Kombinacijom ovih mjera, količine otpada se mogu smaniti i preko 95% u odnosu na ukupnu količinu otpada. U slučaju izgradnje spalionice kapaciteta 400.000 tona, koja se predlaže Planom, svake godine bi nastajalo oko 100.000 tona šljake za odlaganje te oko 10.000 tona toksičnog otpada, koji se ne može zbrinuti u Hrvatskoj, već se mora skupo plaćati izvoz.
 

Jedini Planom predviđeni koraci ka povećanju reciklaže su reciklažna dvorišta i zeleni otoci na kojima se ne omogućuje odvojeno prikupljanje birazgradivog otpada, metala i tekstila. Takvim sustavima odvojeno prikupljanje otpada u Zagrebu poraslo je od 2011. do 2014. tek 4% te sada iznosi 25% što znači da se Zakonom propisan postotak od 50% izdvajanja 2020. godine predviđenom infrastrukturom nikako neće moći ispuniti. To ukazuje na nužnost reforme odvojenog prikupljanja otpada prema principu “od vrata do vrata“ čime bi se povećala količina odvojenog otpada, uveo sustav kontrole i omogućilo građanima da sami formiraju svoje mjesečne račune na način da oni koji odvajaju otpad te posljedično imaju manje miješanog otpada, shodno tome imaju i niže račune.
 

Prijedlog Plana nije objasnio zašto se odabire sustav gospodarenja otpadom temeljen na spalionici, kao ni ogroman kapacitet spalionice koji se predviđa. Jedino je jasno da se takav sustav temelji na zastarjelim i štetnim odredbama iz Strategije i Plana gospodarenja otpadom RH iz 2005. godine koji su u potpunosti u suprotnosti s novim nacionalnim zakonodavstvom koje implementira ciljeve EU direktiva o otpadu i odlagalištima. Navedeni dokumenti su štetni jer procjenjuju porast količine otpada u Zagrebu u zadnjih nekoliko godina, dok je zapravo došlo do smanjenja, te jer propisuju tek 18% odvojeno prikupljenog otpada do 2020. godine, dok je obaveza prema novom Zakonu 50% odvojeno prikupljenog otpada 2020. godine. Dakle, navedene dokumente Grad Zagreb koristi samo kao opravdanje za izgradnju megalomanske spalionice.
 

U financijskoj konstrukciji ovog Plana čak 2 milijarde i 750 milijuna kuna predviđeno je za izgradnju spalionice i odlagališta šljake, za opskrbu građana kantama i reciklažu čak 35x manje sredstava, a za prevenciju nastanka otpada, koja je najviši stupanj hijerarhije gospodarenja otpadom, 0 kuna. Trošak spalionice iznosi čak 83% ukupno predviđenih sredstava za ulaganje u cjelokupni sustav gospodarenja otpadom. To je neprihvatljivo s obzirom na visoko postavljene ciljeve reciklaže te činjenicu da se sredstva za reciklažu mogu lako pridobiti iz EU fondova, dok je to za spalionicu gotovo nemoguće. Također, u financijskim sredstvima nisu predviđena sredstva za zbrinjavanje opasnog otpada iz spalionice. Ovakva financijska konstrukcija ide u smjeru višestrukog povećanja komunalne naknade za građane Zagreba.

U slučaju izgradnje spalionice, gradu Zagrebu neće biti prioritet uspostaviti kvalitetan sustav koji poštuje hijerarhiju gospodarenja otpadom, jer će to značiti manje otpada potrebnog za rad spalionice. Tome treba pridodati i oportunitetni trošak jer bi se u spalionici spaljivao otpad iz kojeg bi se recikliranjem mogle izvući vrijedne sirovine, koje bi donijele dodatan prihod i mogućnost otvaranja novih radnih mjesta. Nadalje, brojna mjerenja pokazuju da spalionice u zrak često emitiraju nedozvoljene količine opasnih spojeva (poput dioskina i furana) te stakleničkih plinova što ima izrazito negativan utjecaj na zdravlje ljudi i zagađenje okoliša. Valja napomenuti i činjenicu da je stupanj učinkovitosti spalionica relativno nizak jer je udio energije koja se dobiva i plasira u obliku električne ili toplinske energije za grijanje kućanstava vrlo mali, pa je i to zasigurno jedan od razloga zašto podatak o broju kućanstava koja se planiraju opskrbiti dobivenom energijom nije iznesen u ovom prijedlogu Plana.
 

Tražimo provedbu analiza isplativosti sustava gospodarenja otpadom temeljenih na poštivanju hijerarhije gospodarenja otpadom. Shodno zaključku navedenih analiza, Plan gospodarenja otpadom treba promijeniti i uspostaviti održivi sustav gospodarenja otpadom koji isključuje bilo kakvo spaljivanje otpada te stvara sustav u kojem se otpad odvaja i reciklira čime se štedi ograničene resurse.

Naše sadržaje možete prenositi u integralnoj ili prerađenoj verziji uz navođenje organizacije Zelena akcija - pod uvjetima licence Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna.
Ovo dopuštenje se ne odnosi na stock fotografije i embedane sadržaje drugih stvaratelja.

Design & development: Slobodna domena Zadruga za otvoreni kod i dizajn

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića.