hr en
  • promijeni kontrast
  • promijeni pismo

Napravite cjelovite izmjene Zakona o održivom gospodarenju otpadom!

Img 1465

Jučer je završila javna rasprava o izmjenama Zakona o održivom gospodarenju otpadom koje, nažalost, ne donose dovoljno nužnih promjena kojima bi se napokon postavili temelji za unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom. Zelena akcija poziva Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na opsežnije izmjene kako bi se unaprijedili pojedini segmenti sustava i onemogućile štetne interpretacije od strane neodgovornih dionika u sustavu, što je trenutno slučaj zbog brojnih kontradiktornih odredbi u Zakonu.

Izmjene upućene u javnu raspravu ne odnose se na ključne nedostatke u Zakonu na koje je Zelena akcija upozorila i prilikom donošenja Zakona 2013. godine. Smatramo kako je potrebno izmijeniti niz članaka u Zakonu, posebice zato što je velik dio njih kontradiktoran.

Primjerice, kod općih zahtjeva o prekograničnom prometu otpadom u čl. 120. navodi se kako je zabranjeno uvoziti otpad za korištenje u energetske svrhe, a u članku 5. implicira se da je uvoz moguć navođenjem da domaći otpad ima prednost u korištenju u energetske svrhe u odnosu na strani otpad. Također, vezano za naplatu javne usluge odvoza otpada, u čl. 30. st. 6. navodi se kako je korisnik usluge dužan snositi troškove razmjerno količini otpada kojeg je predao davatelju usluge, da bi se čl.30. st. 2. uvela odredba da za naplatu kriterij količine, osim mase predanog otpada, može biti i volumen spremnika. To se od strane brojnih neodgovornih JLS potom interpretira kao proizvoljno odabrani volumen koji često ne odgovara stvarnim potrebama građana/ki pa stoga građani/ke plaćaju više nego što bi uistinu trebali. To je nedavno utvrdio i Upravni sud u Zagrebu koji je proglasio nezakonitom naplatu u Zagrebu gdje je komunalno poduzeće iskoristilo ove rupe u Zakonu i nametnulo naplatu po volumenu spremnika, a ne stvarnim količinama otpada u spremniku.

Da se ove i slične malverzacije i štete po građane i okoliš ne bi događale potrebno je pristupiti sustavnim i cjelovitim izmjenama Zakona. U nastavku iznosimo samo neke od nužnih promjena koje su potrebne:

- jasno definirati zabranu uvoza otpada u svim oblicima (RDF, SRF itd.) za energetsku oporabu (spaljivanje i suspaljivanje);
- izbaciti spalionicu otpada iz definicije građevina od državnog značaja jer ona to nije prema strogo propisanoj hijerarhiji priroteta u gospodarenju otpadom;
- jasnije definirati obavezu naplate odvoza otpada prema stvarno predanoj količini otpada, a ne proizvoljno nametnutom volumenu spremnika;
- proširiti odredbu o isplati novčane naknade zbog umanjene vrijednosti nekretnine na vlasnike nekretnina koji žive blizu svih vrsta odlagališta i centara za gospodarenje otpadom (primjerice CGO Piškornica je već imao niz požara i prekoračenih emisija štetnih plinova);
- povećati novčane kazne za kažnjive radnje štetnog utjecaja na okoliš neodgovornim gospodarenjem otpadom jer se pokazalo da su trenutne kazne nedostatne za zaustavljanje onečišćivača (primjer slučaja Ježdovec);
- unijeti kaznene odredbe za nedonošenje planova gospodarenja otpadom u jedinicama lokalne samouprave, itd.

Navedeni primjeri i prijedlozi izmjena Zakon pokazuju kako je nužna cjelovita intervencija u izmjene Zakona kako bi se on u cijelosti poboljšao, stoga pozivamo Ministarstvo da uvaži naše zahtjeve. Jasnije i nedvosmislene odredbe te kriteriji sukladni strogo propisanim prioritetima u gospodarenju otpadom učinit će Zakon lakše primjenjivim u praksi, a sve u cilju kvalitetnog zbrinjavanja otpada u skladu s javnim interesom i zaštitom okoliša.

Naše sadržaje možete prenositi u integralnoj ili prerađenoj verziji uz navođenje organizacije Zelena akcija - pod uvjetima licence Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna.
Ovo dopuštenje se ne odnosi na stock fotografije i embedane sadržaje drugih stvaratelja.

Design & development: Slobodna domena Zadruga za otvoreni kod i dizajn

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića.