hr en
  • promijeni kontrast
  • promijeni pismo

Hrvatske zero waste općine pokazuju da se može!

Za web

Koncept zero waste ciljeva i mjera je moguć i provediv te donosi mnogobrojne koristi gradovima i općinama, što potvrđuju vrhunski rezultati sedam hrvatskih jednica lokalne samouprave koje su prošle godine stekle status najboljih europskih praksi koje okuplja Zero Waste Europe mreža. Zelena akcija je kao nacionalni koordinator Zero Waste Europe mreže ponosna što doprinosi njihovom uspjehu te stoga donosimo kratak osvrt na njihov rad i napredak u 2016. godini te ujedno pozivamo i ostale gradove i općine da im se pridruže.

Podsjetimo, u veljači prošle godine u gradu Prelogu se održala Zero Waste konferencija na kojoj je, na poticaj Zelene akcije, Grad Prelog i 6 općina (Goričan, Donji Kraljevec, Sveta Marija, Donji Vidovec, Donja Dubrava i Kotoriba) u kojima živi oko 25.000 stanovnika, a uslugu provodi komunalno poduzeće PRE-KOM, potpisalo europsku 'Zero Waste 2020' strategiju. Time su ušli na kartu najboljih praksi u gospodarenju otpadom u Europi te se obvezali da će poduzeti brojne mjere kako bi do 2020. godine postigli još više ciljeve u smanjenju, odvojenom prikupljanju i recikliranju otpada. Grad Prelog i navedene općine već godinama građanima osiguravaju kvalitetnu uslugu odvojenog prikupljanja svih frakcija otpada na kućnom pragu te samostalno obrađuju odvojeno prikupljen otpad u kompostani, sortirnici i reciklažnom dvorištu. Doprinos unaprjeđenju usluge PRE-KOM-a dala je i Zelena akcija izradom studije s verifikacijom rezultata i preporukama za daljnje unaprjeđenje sustava po načelu najboljih ekološko-ekonomsko-socijalnih praksi, što PRE-KOM nastoji provesti u djelo.

U 2016. godini PRE-KOM je poduzeo brojne aktivnosti kako bi još unaprijedio svoj uspješan sustav. Uz već postojeću kantu za odvajanje biootpada i besplatne vreće za korisne frakcije otpada (papir, staklo, tetrapak, PET/plastika i metalna ambalaža), dio kućanstva je opskrbljen i kantama za plastiku te papir i tetrapak pa tako brojna kućanstva sad imaju 4 kante (biootpad, papir i tetrapak, plastika i miješani). Nastavljena je i podjela besplatnih vreća komposta kao nagrada građanima za odvajanje biootpada te su se počele besplatno dijeliti i vreće za pelene za obitelji s malom djecom (do 3 godine). Nastavljene su aktivnosti na obradi glomaznog otpada i dražbi artikala koji su obnovljeni, kao i na postupnoj izgradnji centra za ponovnu uporabu u kojem bi se popravljale iskoristive stvari i ponovo plasirale na tržište. Izvršena je prenamjena plastenika te se očekuje potpora Fonda za zaštitu okoliša kako bi projekt u potpunosti zaživio. Nastavljena je i kvalitetna edukacija svih uzrasta pa su tako organizirani kvizovi o gospodarenju otpadom te edukativne radionice za škole i vrtiće.

Sve navedeno je rezultiralo time da je PRE-KOM u 2016. godini zbrinuo više od 3 milijuna i 300 tisuća kilograma korisnog otpada te pozitivno poslovao uz zapošljavanje dodatnih radnika i smanjenje cijene usluge za građane. Domaćinstva su smanjila odlaganje otpada s 98,8 kg na 89,95 kg po stanovniku godišnje. Kumulativno je odvojeno sakupljeno i samostalno obrađeno 53,12% otpada, a ako se gleda samo odvojeno prikupljen otpad onda postotak iznosi 56,27% ukupnih količina otpada. To je više nego 2015. godine (49,58%), najviše u Hrvatskoj te daleko iznad prosjeka Hrvatske (17%), ali i europskog prosjeka (44%). Grad Prelog prednjači sa 60% odvojeno prikupljenog otpada, a kumulativni rezultati bili bi još bolji kada bi se izuzele dvije općine (Belica i Dekanovec) na koje je tek krajem godine proširena usluga tako da je ona sada dostupna dostupna više od 27.000 stanovnika. Sve više građana prepoznaje kvalitetu i uspješnost sustava kojeg  PRE-KOM razvija pa je tako i uključenost kućanstava u organizirani sustav skupljanja otpada povećana na 95,4%. Benefite uspješnog sustava građani su osjetili i na svojim mjesečnim računima jer je osim brojnih standardnih popusta na osnovnu cijenu došlo do smanjenja osnovne cijene za 6% zbog kvalitetnog poslovanja i ostvarenja prihoda od prodaje odvojeno sakupljenog otpada. Pozitivan trend smanjenja cijene usluge nastavljen je i u 2017. uvođenjem novog cjenika kojim su računi građanima smanjeni za još 10%.

Navedenim rezultatima PRE-KOM je potvrdio svoju poziciju nacionalnog lidera u ekološkom gospodarenju otpadom u Hrvatskoj i svoj status među najboljim europskim praksama koje okuplja Zero Waste Europe mreža. To je prepoznalo i Ministarstvo zaštite okoliša koje je PRE-KOM-u dodijelilo nagradu u kategoriji "Doprinos zaštiti okoliša jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave" te nagradu „CROPAK“ u kategoriji kvalitetnog gospodarenja otpadnom ambalažom. Pozivamo Ministarstvo zaštite okoliša da osim dodjele nagrada osigura i daljni napredak sustava što bržim donošenjem Uredbe o komunalnom otpadu i postavljanjem prihvatljive cijene obrade miješanog otpada u budućem Centru Piškornica, kako ona ne bi ugrozila pozitivne trendove u poslovanju ovih uspješnih JLS, kao i ostalih gradova i općina.

Zelena akcija će daljnim savjetodavnim djelovanjem u sklopu Savjeta za gospodarenje otpadom Donjeg Međimurja usmjeravati gospodarenje otpadom ovih JLS prema ispunjenju još viših ciljeva. Osim Donjeg Međimurja, želimo istaknuti i odlične rezultate Krka, Čakovca, Crikvenice, Križevaca i Novog Vinodolskog. Kao nacionalni koordiator Zero Waste Europe mreže pozivamo i njih i ostale JLS da slijede primjer JLS Donjeg Međimurja, kao i primjere više od 300 europskih gradova i općina. To podrazumijeva integriranje Zero Waste strategije u lokalne Planove gospodarenja otpadom kako bi se uspostavili kvalitetni sustavi gospodarenja otpadom u skladu sa zaštitom okoliša i potrebama građana.

Naše sadržaje možete prenositi u integralnoj ili prerađenoj verziji uz navođenje organizacije Zelena akcija - pod uvjetima licence Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna.
Ovo dopuštenje se ne odnosi na stock fotografije i embedane sadržaje drugih stvaratelja.

Design & development: Slobodna domena Zadruga za otvoreni kod i dizajn

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića.