hr en
 • promijeni kontrast
 • promijeni pismo

Aktivizam i civilno društvo

53720924849 6a75bd79d4 k

Jedan od glavnih ciljeva Zelene akcije jest doprinos razvoju i jačanju okolišnog aktivizma i pokreta u Hrvatskoj i regiji te općenito civilnog društva.

Naše je djelovanje u sklopu ove teme usmjereno na: 

 • informiranje i educiranje ljudi o temama zaštite okoliša i metodama aktivističkog djelovanja; 
 • osnaživanje građana_ki za samostalno i aktivno djelovanje s ciljem zaštite prirode i okoliša te uspostavljanja održivog i pravednog društva; 
 • širenje iskustva, znanja i prakse Zelene akcije radi osnaživanja aktivista i aktivistkinja, inicijativa i organizacija civilnog društva kroz intersekcionalni pristup; 
 • jačanje i povezivanje aktivističkih i okolišnih mreža u RH i regiji, posebno Zelenog foruma, SEENET-a i Young Friends of the Earth Europe.
AKTIVISTIČKA GRUPA

Navedene ciljeve postižemo primarno kroz rad naše Aktivističke grupe. Aktivistička grupa ili Aktivistička sekcija, kako se prvotno zvala, postoji skoro od samog početka rada Zelene akcije. Sastoji se od aktivistkinja i aktivista, volontera i volonterki, koji_e svojim djelovanjem podupiru kampanje i programe Zelene akcije, organiziraju vlastite volonterske projekte poput Okolišnog filmskog festivala te provode brojne edukacije. Mnogobrojni ljudi koji sada djeluju u nekim drugim organizacijama, inicijativama, institucijama itd., prošli su kroz našu Aktivističku grupu, na što smo vrlo ponosni, i zato smatramo da je ona svojevrsno srce Zelene akcije.

Vrijednosti i načela Aktivističke grupe su: ekološka, društvena, rodna i ekonomska pravda; nenasilje; antidiskriminacija; inkluzivnost; solidarnost; dobrovoljno sudjelovanje i zajednička akcija; participativna demokracija.

Ako ste zainteresirani_e za sudjelovanje u radu Aktivističke grupe, prijavite se ovdje.

Neki od najvećih rezultata rada Aktivističke grupe su:

 • organizirano više stotina uličnih akcija i prosvjeda (od 90-ih do danas);
 • osmišljene i provedene brojne edukacije i radionice (npr. Škola građanskog neposluha, Intersekcionalnost i grupne dinamike, Klimatski kviz itd.); 
 • osnivanje i doprinos mreži Young Friends of the Earth Europe;
 • Obilježavanje Dana planeta Zemlje (1999.-danas); 
 • Okolišni filmski festival (2014.-danas);
 • “Svim’ na Zemlji, daruj drvce” - blagdanska anti-konzumeristička kampanja pošumljavanja (2017.-2019.);
 • Uspostavljen “Ormarić razmjene” (od 2019);
 • Portal Aktivizam.hr (2021.-danas).
CIVILNO DRUŠTVO

Civilno društvo podrazumijeva da građanke i građani, u različitim skupinama, inicijativama i organizacijama, pa i individualno, uključivanjem u javni politički prostor zastupaju različite interese i vrednote. Organizacije civilnog društva, poput udruga, imaju važnu ulogu u promicanju i zaštiti demokracije i ljudskih prava te su, uz nezavisne medije, svojevrsni psi čuvari i korektiv vlasti. 

Udruge u Hrvatskoj, kroz obavljanje najrazličitijih društveno važnih djelatnosti, daju značajan doprinos oblikovanju boljeg i pravednijeg društva kroz građanske inicijative, zagovaranje i zaštitu ljudskih prava i ranjivih skupina, aktivno sudjelovanje u oblikovanju različitih nacionalnih propisa, programa i strategija i obavljanje socijalnih i javnih usluga od općeg interesa u području okoliša, obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi, sporta itd.

Zelena akcija je od početka - pa i prije svog osnutka - usko povezana sa širim civilnim društvom, kako nacionalno, tako i regionalno i međunarodno. Zapravo, naša je udruga potekla iz antinuklearnog i mirovnog inicijative Svarun 80-ih, a početkom rata i eskalacijom sukoba 1991. u Hrvatskoj, dio aktivista i članova Zelene akcije aktivno se uključio u antiratnu kampanju. 

Solidarnost, društvena osjetljivost i međusobna podrška ostali su do današnjeg dana temeljna načela djelovanja Zelene akcije. Primjerice, Zelena akcija podržava “Pride” od samih početaka, bila je uključena u inicijativu “Glasam protiv” i Platformu 112 te je dio GOOD inicijative, Inicijative “Dobrodošli!” i Platforme Upgrade. Također, nastojimo kolegama i kolegicama iz civilnog sektora dijeliti svoje znanje i iskustvo kampanja javnog zagovaranja, ali i osnivanja i poslovanja udruga. 

Danas su zaposlenice_i Zelene akcije dio brojnih civilnodruštvenih inicijativa, ali i institucionalnih tijela poput Savjeta za razvoj civilnog društva, Saborskog odbora za okoliš (kao vanjski članovi) itd. s ciljem unaprjeđenja sektora zaštite okoliša i okvira za djelovanje civilnog društva. 

Najznačajniji rezultati našeg rada po pitanju civilnog društva uključuju utjecaj na opći narativ u javnom prostoru i davanje vidljivosti temama od općeg značaja za civilno društvo, obranu vrijednosti civilnog društva, stavljanje protuteže retrogradnim društvenim procesima i sl.

Kampanje:

 • Antiratna kampanja (1991.)
 • Zelena kampanja unutar “Glasa 99” (1999.)
 • “Glasam protiv” (2013.)
 • Kampanja “Naučimo biti veliki” (2016.)
 • Kampanja za snažno civilno društvo (2016.-2020.)

Naše sadržaje možete prenositi u integralnoj ili prerađenoj verziji uz navođenje organizacije Zelena akcija - pod uvjetima licence Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna.
Ovo dopuštenje se ne odnosi na stock fotografije i embedane sadržaje drugih stvaratelja.

Design & development: Slobodna domena Zadruga za otvoreni kod i dizajn

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića.