hr en
  • promijeni kontrast
  • promijeni pismo

UTVRÐIVANJE PRISUTNOSTI VIDRE Lutra lutra U RIJECI LICI

Utvrđivanje prisutnosti vidre u rijeci Lici je dio projeka Zeleni pojas Velebit - višegodišnjeg projekta zaštite biološke raznolikosti i promoviranja održivog razvoja Velebita.

zpvelebit.jpgUtvrđivanje prisutnosti vidre u rijeci Lici je dio projeka Zeleni pojas Velebit - višegodišnjeg projekta zaštite biološke raznolikosti i promoviranja održivog razvoja Velebita. Projekt je započeo 2001. godine u suradnji Zelene akcije i Svjetskog fonda za zaštitu okoliša (World Wide Fund for Nature, WWF) i uključuje šire području Velebita, sa slivovima rijeke Like, Gacke i Krbave te velebitskim planinskim masivom i podvelebitskim kanalom.

Cilj projekta je postići održivo gospodarenje prirodnim i kulturnim dobrima, kroz uspostavljanje mreže zaštićenih područja i prirodnih koridora koji povezuju zaštićena područja te poticanja društvenih, ekonomskh i kulturnih aktivnosti koje mogu dovesti do održivog razvoja ovog područja.

Tijekom Projekta Zeleni pojas Velebit izrađen je, u suradnji sa relevantnim stučnjacima, i Akcijski plan zaštite prirode šireg područja Velebita sa Analizom biološke raznolikosti. U Akcijskom planu vidra je prepoznata kao jedna od prioritetnih vrsta čiju zaštitu treba osigurati te se predlaže razvijanje i primjena plana zaštite vidri.  Vidru smo izabrali između drugih vrsta jer  za posljednjih desetljeća nije bilo sistematskog praćenja vidri u Hrvatskoj i dostupno je samo nešto informacija o prisutnosti vidri na pojedinačnim rijekama.

vidrelika001.jpgVidra, Lutra lutra L., ima status osjetljive vrste i u Europi i Hrvatskoj je zaštićena zakonom. Prema Crvenoj knjizi Republike Hrvatske vidra spada u kategoriju nedovoljno poznate vrste (DD ili Data Deficient), što znači da nema dovoljno potrebnih podataka za procjenu rizika od izumiranja (stanja populacije i rasprostranjenosti). Prema Zakonu o zaštiti prirode iz 1994. godine kazna za izlov, ubijanje ili ozljeđivanje vidre je 30.000,00 HRK.

Iako se može naći gotovo u cijeloj Europi, u mnogim područjima je istrebljena ili vrlo rijetka. Pogotovo tijekom zadnjih desetljeća došlo je do značajnog smanjenja  područja njihova rasprostranjenja i vidre se sada u mnogim zemljama smatraju rijetkim ili nestalima.

Vidra je također zaštićena prema mnogim međunarodnim obvezama uključujući Bernsku konvenciju (Dodatak II), Direktivu o staništima i vrstama (Dodatak II i Dodatak IV), Washingtonsku konvenciju - CITES (Dodatak I) – koja zabranjuje međunarodnu trgovinu zaštićenim vrstama, i Uredbu vijeća (EZ) 338/97 (Dodatak A).

vidrelika002.jpgZbog nedostatka recentnih znanstvenih podataka o vidrama na području ZPV (sa izuzetkom rijeke Zrmanje) smatralo se da vidra više ne dolazi na području rijeke Like, no lokalni stanovnici (prvenstveno ribiči) su je zadnjih desetak godina navodno često viđali. To nas je potaklo na organiziranje predavanja i istraživačkog kampa, čija baza je bila u Donjem Kosinju u dolini rijeke Like u periodu od 4. – 10. srpnja, kako bismo znanstveno utvrdili prisutnosti vidre na području rijeke Like i podučili lokalno stanovništvo i zaljubljenike u prirodu o tome kako prepoznati i utvrditi prisutnost vidri. Time bi se omogućilo da oni nastave sa praćenjem populacije vidri na ovom području i prikupljanjem vrijednih podataka koji kasnije mogu poslužiti kao baza daljnim znanstvenim istraživanjima i poboljšanju zaštite vidri

Tijekom istraživanja imali smo stručno vodstvo Marcele Roche (Czech Otter Foundation Fund) i Milene Šijan (stručnjakinja za vidre) koje su ujedno i održale uvodna predavanja o metodama utvrđivanja prisutnosti vidri na nekom području. Na istraživanju su sudjelovali i članovi Udruge studenata biologije (BIUS) te studenti i stručnjaci sa Veterinarskog fakulteta u Zagrebu. Udruga “Eko-Kosinj” je pomogla u organizaciji kampa na terenu.

vidrelika003.jpg vidrelika004.jpgNa kraju istraživanja smo mogli sa zadovoljstvom utvrditi da je vidra prisutna na području sliva rijeke Like i da dolazi na cijelom području same rijeke Like. Sada imamo daljnje planove za istraživanja prisutnosti vidri na području Zelenog pojasa Velebit i to na rijekama Gackoj i Uni.

Za više informacija kontaktirajte:

Irmu Popović
Zelena akcija
Tel: ++385 1 4818 480
Fax: ++385 1 4813 096
irma@zelena-akcija.hr

Naše sadržaje možete prenositi u integralnoj ili prerađenoj verziji uz navođenje organizacije Zelena akcija - pod uvjetima licence Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna.
Ovo dopuštenje se ne odnosi na stock fotografije i embedane sadržaje drugih stvaratelja.

Design & development: Slobodna domena Zadruga za otvoreni kod i dizajn

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića.