hr en
  • promijeni kontrast
  • promijeni pismo

Što je PEBLDS?

Sveeuropska strategija biološke i krajobrazne raznolikosti (The Pan-European Biological and Landscape Diversity Strategy, PEBLDS) usvojena je na trećoj Sveeuropskoj konferenciji ministara za zaštitu okoliša “Okoliš za Europu” (Environment for Europe) održanoj u Sofiji u listopadu 1995. godine i odnosi se na više od 50 zemalja članica Ekonomske komisije za Europu UN-a.

Sveeuropska strategija biološke i krajobrazne raznolikosti (PEBLDS)

Sveeuropska strategija biološke i krajobrazne raznolikosti (The Pan-European Biological and Landscape Diversity Strategy, PEBLDS) usvojena je na trećoj Sveeuropskoj konferenciji ministara za zaštitu okoliša “Okoliš za Europu” (Environment for Europe) održanoj u Sofiji u listopadu 1995. godine i odnosi se na više od 50 zemalja članica Ekonomske komisije za Europu UN-a. PEBLDS-i su europski odgovor koji predstavlja potporu provedbi Konvencije o biološkoj raznolikosti. Strategija je predložena Maastrichtskom deklaracijom (1993) i temelji se na Bernskoj konvenciji, Europskoj strategiji konzervacije (1990), Ministarskim konferencijama u Dobrisu Lucernu (1991, 1993), Konferencija o Zemlji (1992) i raznim drugim inicijativama i programima. Cilj strategije je osnažiti primjenu Bernske konvencije u odnosu na Konvenciju o biološkoj raznolikosti prema Monako deklaraciji. Nacrtnu grupu za Strategiju vodio je ECNC.

Strategija predstavlja koordinacijski i objedinjujući okvir za jačanje i nadogradnju postojećih inicijativa. Njezin cilj nije uvođenje novih zakona i programa, nego popunjavanje praznina u slučaju kada se inicijative ne primjenjuju u svom punom obimu ili ne uspijevaju ispuniti željene ciljeve. Strategija daje mogućnost za provođenje učinkovitijih mjera kako bi omogućila razvoj zajedničkog pristupa zaštiti europske biološke raznolikosti i promicanjem koordiniranih aktivnosti.

Za provođenje dnevnih aktivnosti zadužen je Zajedničko tajništvo za Sveeuropsku strategiju sastavljen od članova Vijeća Europe i UNEP.

Okvir za tekući radni program koji se temelji na usklađivanju Strateškog plana Konvencije o biološkoj raznolikosti (CBD)

Cilj 1: PEBLDS-i imaju ulogu poticanja pitanja europske biološke raznolikosti u bliskoj suradnji sa ostalim strateškim okvirima, pogotovo Strategijom o biološkoj raznolikosti Europske komisije, kao poticanja provođenja Konvencije o biološkoj raznolikosti u sveeuropskoj regiji.

Cilj 1.1: PEBLDS-i stavljaju sveeuropski plan rada na biološkoj raznolikosti u okvire procesa “Okoliš za Europu” i potiču regionalnu pripremu i praćenje sastanka COP-a.
Cilj 1.2: PEBLDS-i promiču kooperaciju između svih relevantnih europskih instrumenata i procesa, kao i globalnih instrumenata i procesa na sveeuropskoj razini kako bi promicali političko jedinstvo.
Cilj 1.3: Ostali značajni europski procesi aktivno podržavaju provođenje PEBLDS-a i Konvencije o biološkoj raznolikosti u skladu sa svojim pojedinim okvirima.
Cilj 1.4: Problematika biološke raznolikosti i krajobraza je integrirana u značajne sektorne i međusektorne planove, programe i politiku na subregionalim i sveeropskim razinama, kako bi se dosegli ciljevi očuvanja i održive upotrebe.
Cilj 1.5: Sudionici u procesu PEBLDS-a surađuju na regionalnim i subregionalnim razinama: (1) na provođenju Konvencije o biološkoj raznolikosti; (2) na očuvanju, unaprijeđivanju i obnovi ključnih ekosistema, staništa, vrsta i krajobraza kroz stvaranje Sveeuropske ekološke mreže i njezinim učinkovitim upravljanjem; (3) na provođenju Konvencije o krajobrazima; i (4) na održivom upravljanju i korištenju pozitivnog potencijala europske biološke i krajobrazne raznolikosti kroz optimalno korištenje društvenih i ekonomskih mogućnosti na nacionalnoj i regionalnoj razini.

Cilj 2: Sudionici u procesu PEBLDS-a su unaprijedili financijske, ljudske, znanstvene, tehničke i tehnološke kapacitete za provođenje PEBLDS-a i Konvencije o biološkoj raznolikosti.

Cilj 2.1: svi sudionici u procesu PEBLDS-a imaju prikladne kapacitete za provođenje prioritetnih akcija nacionalne strategije i akcijskih planova očuvanja biološke raznolikosti.
Cilj 2.2: Svi sudionici u procesu PEBLDS-a s tranzicijskom ekonomijom imaju pristup dovoljnim resursima za provođenje PEBLDS-a i triju ciljeva Konvencije o biološkoj raznolikosti.
Cilj 2.3: Tehnička i znanstvena kooperacija daje znatan doprinos izgradnji kapaciteta u sveeuropskoj regiji.

Cilj 3: Nacionalna strategija i akcijski planovi očuvanja biološke raznolikosti te integracija pitanja oko biološke i krajobrazne raznolikosti u sve značajne sektore služi kao učinkoviti okvir za provođenje ciljeva PEBLDS-a i Konvencije o biološkoj raznolikosti.

Cilj 3.1: Svi sudionici u procesu PEBLDS-a imaju učinkovite nacionalne strategije, planove i programe koji daju nacionalni okvir provođenju PEBLDS-a, triju ciljeva Konvencije o biološkoj raznolikosti i postavljaju jasne nacionalne prioritete.
Cilj 3.2: Pitanja biološke i krajobrazne raznolikosti su integrirana u značajne nacionalne sektorne i međusektorne planove, programe i politiku kako bi se ispunili ciljevi očuvanja i održivog korištenja u sveeuropskoj regiji.
Cilj 3.3: Prioriteti nacionalnih strategija i akcijskih planova očuvanja biološke raznolikosti se aktivno provode u sveeuropskoj regiji kao sredstva nacionalne provedbe PEBLDS-a i Konvencije o biološkoj raznolikosti te kao značajan doprins globalnoj biološkoj raznolikosti.

Cilj 4: Postignuto je bolje razumijevanje važnosti biološke i krajobrazne raznolikosti, PEBLDS-a i Konvencije o biološkoj raznolikosti u sveeuropskoj regiji što je dovelo do šire uključenosti cjelokupnog društva u njihovo provođenje.

Cilj 4.1: svi sudionici u procesu PEBLDS-a daju potporu PEBLDS-ima i Konvenciji o biološkoj raznolikosti provodeći strategiju komunikacije, obrazovanja i osviješćivanja javnosti te promičući sudjelovanje javnosti
Cilj 4.2: Autohtone i lokalne zajednice u sveeuropskoj regiji su učinkovito uključene u provođenje i procese PEBLDS-a i Konvencije o biološkoj raznolikosti.
Cilj 4.3: Ključni čimbenici i dionici (interesne skupine), ukljčujući privatni sektor, su uključeni u partnerstvo za provođenje PEBLDS-a i Konvencije o biološkoj raznolikosti te uključuju biološku i krajobraznu raznolikost u svoje značajne sektorne i međusektorne planove, programe i politiku.

Naše sadržaje možete prenositi u integralnoj ili prerađenoj verziji uz navođenje organizacije Zelena akcija - pod uvjetima licence Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna.
Ovo dopuštenje se ne odnosi na stock fotografije i embedane sadržaje drugih stvaratelja.

Design & development: Slobodna domena Zadruga za otvoreni kod i dizajn

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića.