hr en
  • promijeni kontrast
  • promijeni pismo

Poruka Gradskoj skupštini – Zagreb ne treba spalionicu, ali hitno treba recikliranje i kompostiranje!

Img 3217 (2)

Prijedlog Plana gospodarenja otpadom (PGO) grada Zagreba koji predviđa izgradnju megalomanske spalionice otpada gura Zagreb u ekonomsku propast te okolišnu i zdravstvenu katastrofu.

PGO treba sadržavati efikasne mjere koje isključuju spaljivanje resursa, potiču maksimalnu reciklažu te građanima omogućuju da sami formiraju svoje mjesečne račune odvajanjem otpada na kućnom pragu i kućnim kompostiranjem. Poruke su to s današnje prosvjedne akcije ispred zgrade Gradske skupštine, koje su zastupnicima u Gradskoj skupštini uoči tematske sjednice o otpadu poslali aktivisti Zelene akcije i Parkticipacije.

Prijedlog PGO-a u Zagrebu spalionicu otpada predstavlja kaorješenje za pitanje zbrinjavanja otpada. Istovremeno nisu provedene analize isplativosti sustava prevencije nastanka, ponovne upotrebe, odvojenog prikupljanje otpada i reciklaže, kao ni valjane analizeutjecaja na okoliš spalionice. Trošak spalionice iznosi 2 milijarde i 750 milijuna kuna što je čak 83% ukupno predviđenih sredstava za ulaganje u cjelokupni sustav gospodarenja otpadom u Zagrebu, dok su važniji elementi gospodarenja otpadom potpuno zapostavljeni.

Na zagrebačko odlagalište se godišnje odveze oko 260.000 tona otpada, a navedenu količinu je nužno znatno smanjiti temeljem direktiva EU. Kapacitet planirane spalionice je čak 400.000 tona, tj. 50% veći od količine otpada kojeg Zagreb trenutno proizvodi. Izgradnjom ovakve spalionice, svake godine bi nastajalo 100.000 tona šljake za odlaganje te 10.000 tona opasnog otpada, koji se ne može zbrinuti u Hrvatskoj, već se mora skupo plaćati izvoz, za što nisu predviđena sredstva u ovom prijedlogu Plana.Tome trošku treba pridodati i oportunitetni trošak zbog spaljivanja vrijednih sirovina, Uz to, dokazano je da su spalionice energetski neučinkovite te imaju izrazito negativan utjecaj na zdravlje ljudi te zagađuje okoliš, a istovremeno nikakve epidemiološke ni ekotoksikološke analize nisu predviđene Strateškom studijom utjecaja na okoliš prijedloga Plana.

Nužna je reforme odvojenog prikupljanja otpada prema principu “od vrata do vrata“ čime bi se povećala količina odvojenog i recikliranog otpada. Posebnu pozornost treba posvetiti biootpadu koji čini trećinu ukupnog komunalnog otpada. Za odvajanje biootpada u prijedlogu Plana nije predviđena nikakva infrastruktura, što potvrđuje nedavnu štetnu Odluku Gradske skupštine o  prikupljanju komunalnog otpada, kojom se trajno odustalo od odvojenog prikupljanja biootpada. To je neprihvatljivo jer postoji zakonska obaveza koja propisuje smanjenje količine biootpada na odlagalištima do kraja 2016. za čak 50% u odnosu na 1997. godinu. Da bi se to ispunilo, građane Zagreba potrebno je opskrbiti infrastrukturom za odvajanje biootpada te je tako prikupljeni biootpad potrebno obraditi u kompostanama zatvorenog tipa s uključenom anaerobnom digestijom te proizvodnjom bioplina.

Također, građane je potrebno pravilno educirati i o mogućnostima kućnog kompostiranja te svim onima koji žele sami proizvoditi svoj kompost besplatno podijeliti kompostere i odobriti popust od 25% na varijabilni dio računa za otpad. Poticanjem građana na samostalno kompostiranje rasterećuje se sustav gospodarenja otpadom i proizvodi visokokvalitetan humus za upotrebu u kućanstvima, smanjuje se ukupna količina biomase na odlagalištima i emisija stakleničkih plinova, te se vraćaju hranjive tvari u tlo i uspostavlja prirodni kružni tok tvari u prirodi.

Navedene mjere potrebno je nadopuniti mjerama napredne reciklaže ostatnog otpada i alternativnim zbrinjavanjem mulja iz Pročistača voda. Takvim sustavom se količine otpada mogu smanjiti i preko 95% u odnosu na ukupnu količinu otpada.

Zelena akcija i Parkticipacija traže da se prijedlog PGO-a grada Zagreba izmijeni i da se temelji na poštivanju hijerarhije gospodarenja otpadom te uspostavi održivi sustav gospodarenja otpadom koji isključuje bilo kakvo spaljivanje otpada i omogućuje građanima odvajanje, recikliranje i kompostiranje otpada čime se otpad ekološki zbrinjava i štede ograničeni resursi.

Dokumenti

Letak za kompostiranje

PDF 1.24 MB

Naše sadržaje možete prenositi u integralnoj ili prerađenoj verziji uz navođenje organizacije Zelena akcija - pod uvjetima licence Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna.
Ovo dopuštenje se ne odnosi na stock fotografije i embedane sadržaje drugih stvaratelja.

Design & development: Slobodna domena Zadruga za otvoreni kod i dizajn

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića.