hr en
  • promijeni kontrast
  • promijeni pismo

Održana radionica u okviru projekta Lokalna partnerstva za transparentno upravljanje prirodnim resursima

Karlovac radionica

Dana 16. lipnja 2016. godine u prostorijama Eko Pana održana je radionica pod nazivom “Dvije strane-jedan cilj” – Uloga javnosti u donošenju odluka o sustavnom odlaganju i odvajanju otpada. Radionica je bila namjenjena predstavnicima civilnog sektora i lokalne vlasti s ciljem poboljšanja otvorenosti u upravljanju prirodnim resursima.

Cilj radionice je bio otvaranje kvalitetne rasprave među različitim dionicima društva/različitim sektorima o odvajanju i zbrinjavanju otpada u lokalnim zajednicama na području grada Karlovca i Karlovačke županije. Cilj radionice je bio otvaranje kvalitetne rasprave među različitim dionicima društva/različitim sektorima o odvajanju i zbrinjavanju otpada u lokalnim zajednicama na području grada Karlovca i Karlovačke županije.

Na radionici su uz predstavnike Eko Pana i partnerskih organizacija Zelena akcija/FoE iz Zagreba i Žmergo iz Opatije,  sudjelovali predstavnici lokalnih vlasti (grad Karlovac i Karlovačka županija), udruga (Turbina promjena,  Građanska inicijativa Karlovac), javnih poduzeća (Čistoća d.o.o., Kodos).

Radionica je započela predstavljanjem projekta „Lokalna partnerstva za transparentno upravljanje prirodnim   resursima“, u okviru kojeg se i održavala radionica. Projekt su predstavili Ivana Francišković Olrom (koordinatorica projekta) i Denis Frančišković (asistent na projektu), koji su bili i moderatori radionice. Predstavljeni su glavni ciljevi i aktivnosti projekta te rezultati. Dio uvoda bio je posvećen Zelenom telefonu s naglaskom na prijave problema vezanih uz odlaganje, odvajanje i zbrinjavanje otpada.

U nastavku su slijedila dva izlaganja – „Gospodarenje otpadom u Hrvatskoj – stanje i perspektive“ i „Primjeri dobre prakse gospodarenja otpadom prema zero waste načelima“. Izlaganja je pripremio Marko Košak iz Zelene akcije, uz pomoć kolegice Željke Leljak Gracin. Izlaganja su bila slobodne forme te se sudionike poticalo na razgovor, raspravu i postavljanje pitanja.

Nakon izlaganja i rasprave  sudionici su se podijelili u dvije skupine. U svakoj su skupini bili različiti dionici sa zadatkom detektiranja najvećih problema u gospodarenju otpadom te predlaganjem mogućih rješenja. Svaka je grupa za rad imala 15 minuta, a moderatori su sve iznesene probleme i moguća rješenja zabilježili te ih koristiti u provedbi projektnih aktivnosti.

ZAKLJUČCI:

  • nedovoljna razina osviještenosti i motiviranosti građana, jasna je potreba za promjenom ovakvog stanja, a odgovornost je zajednička, odnosno, nužan je angažman čitave lokalne zajednice počevši o stvaranja pozitivnih potrošačkih navika kao i poticanja građana na razlikovanje otpada od smeća. Također, kao jedan od primarnih problema je uspostava učinkovitog sustava primarne selekcije otpada kao nužnog uvjeta za funkcioniranje cjelovitog sustava gospodarenjem otpadom.
  • Predloženo je osnivanje Savjeta za zaštitu okoliša Grada Karlovca, u kojem bi se nalazili predstavnici svih dionika, čime bi se omogućila neposredna komunikacija između lokalnih vlasti i građana, prepoznavanje potreba i problema kao i unaprjeđenje sustava odvajanja i prikupljanja otpada. Osobito je potrebno uključiti gradske četvrti i mjesne odbore u rad ovog Savjeta.

Naše sadržaje možete prenositi u integralnoj ili prerađenoj verziji uz navođenje organizacije Zelena akcija - pod uvjetima licence Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna.
Ovo dopuštenje se ne odnosi na stock fotografije i embedane sadržaje drugih stvaratelja.

Design & development: Slobodna domena Zadruga za otvoreni kod i dizajn

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića.