hr en
  • promijeni kontrast
  • promijeni pismo

Novi Plan gospodarenja otpadom će pravilnom provedbom zaustaviti spalionice i donijeti nužne promjene!

Ea18e6fe37676594f57dd44a08fde23f

Zelena akcija podržava smjer u kojem Vlada RH kreće donošenjem Plana gospodarenja otpadom RH 2017.-2022. kojeg je usvojila na današnjoj sjednici. No, upozoravamo da Plan i dalje ostavlja prostora za naknadne manipulacije koje mogu ići na štetu njegovoj kvalitetnoj provedbi.

Danas je na sjednici Vlade RH donesen Plan gospodarenja otpadom RH 2017.-2022. Plan donosi niz ciljeva i mjera koje idu u smjeru zaustavljanja dosad planiranih skupih regionalnih centara za velike količine miješanog otpada koje bi se spaljivale u zagrebačkoj spalionici i cementarama. On također propisuje mjere koje bi trebale potaknuti brži razvoj sustava odvajanja, recikliranja i ponovne uporabe otpada. Podržavamo takve temeljite promjene u sustavu koji je jedan od najgorih u EU, ali upozoravamo na činjenicu da Plan ipak ostavlja prostora za naknadne manipulacije kroz Studije izvedivosti kojima bi se trebali definirati konačni kapaciteti i tehnologija postrojenja za obradu miješanog otpada. Zahtijevamo da te studije budu upućene u proces javnog savjetovanja kako bi javnost mogla pravovremeno reagirati u slučaju kršenja prioriteta u gospodarenju otpadom. Također, zahtijevamo od svih lokalnih vlasti da u skladu s nacionalnim vlastima hitno donesu svoje lokalne planove gospodarenja otpadom te krenu s provedbom Plana.

Promašaj dosad planiranog sustava potvrđuje trenutna situacija u kojoj se odlaže 83% komunalnog otpada, izgrađeni regionalni centri štete okolišu i ne funkcioniraju, a građanima odvajanje otpada nije dostupno niti isplativo. Plan koji je danas usvojen na Vladi, a koji je mjesecima bio stopiran od strane onih koji godinama zarađuju na neuređenom sustavu regionalnih centara i odlagališta, uključio je brojne sugestije koje su Zelena akcija i druge udruge iz mreže 'Zero Waste Hrvatska' dale u javnoj raspravi. Time je sadržaj Plana znatno unaprijeđen i propisuje brojne kvalitetne mjere koje idu ka ostvarenju visokih ciljeva odvajanja, recikliranja i ponovne uporabe. Neke od tih mjera su opskrba građana infrastrukturom za odvajanje na kućnom pragu, uvođenje naknade za odlaganje otpada, izgradnja postrojenja za sortiranje, kompostiranje i recikliranje, izgradnja centara za ponovnu uporabu i reciklažnih dvorišta te kvalitetna edukacija i unapređenje komunalnog redarstva.

Provedba propisanih mjera omogućiti će decentralizaciju, uspostavu malih lokalnih sustava za recikliranje i smanjenje proizvodnje ostatnog miješanog otpada za obradu. Manjkavost Plana je u činjenici da nije definirao konačne kapacitete i tehnologiju postrojenja za obradu miješanog otpada, već se za to propisuje izrada Studija izvedivosti. One trebaju poštivati hijerarhiju prioriteta u gospodarenju otpadom, što znači da trebaju analizirati najbolje dostupne prakse koje se temelje na dobivanju vrlo visokog postotka reciklanata iz miješanog otpada te inertiziranog ostatka za sigurno odlaganje, a ne, poput dosadašnje prakse, na pripremi otpada za spaljivanje. Studije trebaju kvalitetno analizirati i lokacije budućih postrojenja s obzirom na to da su istraživanja pokazala da je izgradnja brojnih dosad planiranih postrojenja predviđena na štetnim lokacijama poput krških terena. Također, potrebno je preispitati i mogućnost promjene tehnologije i kapaciteta postrojenja u četiri regionalna centra pokrenuta prije donošenja ovog Plana (Marišćina, Kaštijun, Bikarac, Biljane Donje) koja će u suprotnom štetno djelovati na postotak recikliranja županija u kojima se nalaze, kao i na cijenu usluge za građane.

Ovaj Plan gospodarenja otpadom RH baziran je na prioritetnim koracima smanjenja, ponovne uporabe i recikliranja otpada te će, uz pravilnu provedbu koja se odnosi prvenstveno na izradu kvalitetnih Studija izvedivosti baziranih na prioritetima u gospodarenju otpadom, potaknuti uspostavu kvalitetnog sustava gospodarenja otpadom koji vodi brigu o javnom interesu i zaštiti okoliša.

Tražimo od lokalnih vlasti da u skladu s nacionalnim Planom hitno donesu svoje lokalne planove gospodarenja otpadom, odustanu od planiranog spaljivanja te da se napokon krene koristiti 475 milijuna eura iz europskih fondova predviđenih za uspostavu kvalitetnog sustava odvajanja, recikliranja i ponovne uporabe otpada.

Naše sadržaje možete prenositi u integralnoj ili prerađenoj verziji uz navođenje organizacije Zelena akcija - pod uvjetima licence Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna.
Ovo dopuštenje se ne odnosi na stock fotografije i embedane sadržaje drugih stvaratelja.

Design & development: Slobodna domena Zadruga za otvoreni kod i dizajn

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića.