hr en
  • promijeni kontrast
  • promijeni pismo

Kampanja protiv uništavanja rijeke Drave iskapanjem šljunka i regulacijom rijeke

Zelena akcija je još 2003. godine započela sa kampanjom protiv iskopavanja šljunka i uništavanja rijeke Drave regulacijom njezina toka. Na ovoj kampanji Zelena akcija surađuje sa Svjetskim fondom za zaštitu prirode (World Wide Fund for Nature, WWF),  Dravskom ligom, Udrugom Euronaturom i Dravskom Federacijom iz Madžarske.

dravaiskapanje001.jpgZelena akcija je još 2003. godine započela sa kampanjom protiv iskopavanja šljunka i uništavanja rijeke Drave regulacijom njezina toka. Na ovoj kampanji Zelena akcija surađuje sa Svjetskim fondom za zaštitu prirode (World Wide Fund for Nature, WWF),  Dravskom ligom, Udrugom Euronaturom i Dravskom Federacijom iz Madžarske.

Tijekom kampanje korišten je i kao osnovni informativni materijal. U letku se navodi da su radovi na iskopavanju šljunka i kanaliziranju vodotoka u suprotnosti sa zaključcima Studije utjecaja na okoliš i Nacionalnom strategijom zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti, te prostornim planovima Varaždinske i Međimurske županije koji određuju da zaštita rijeka Drave i Mure ima visoko prioritetnu važnost za Republiku Hrvatsku.

Projekt je i u suprotnosti sa brojnim međunarodnim obvezama koje je Hrvatska preuzela kako bi zaštitila i restaurirala jedinstveni riječni ekosistem - između ostalih i Konvencijom o biološkoj raznolikosti.  Radovi na rijeci su također u sukobu sa zakonima o okolišu EU: Direktivom o staništima (92/43/EEC), Direktivom o pticama (79/409/EEC) i Direktivom o vodama (2000/60/EEC) što je u jasnoj kontradikciji sa željom Hrvatske da prilagodi svoje zakone zakonima EU.

dravaiskapanje002.jpgdravaiskapanje003.jpgTijekom kampanje većinom smo radili na lobiranju, podizanju svijesti javnosti i organizaciji direktnih akcija. Uspijeli smo odnijeti pobjedu u nekoliko bitaka (zatvaranje šljunčare “Beli kipi” blizu Varaždina, obustava nedavnog natječaja za daljnje iskopavanje sedimenta iz Drave), ali nažalost “rat” još uvijek traje sve dok Hrvatska vlada ne stavi moratorij na iskapanje šljunka iz jedinstvenog i vrijednog ekosustava rijeke Drave.

Nedavno smo organizirali i Turneju male čigre kako bi promicali važnost zaštite male čigre (Sterna albifrons), ugrožene ptičje vrste čija staništa su direktno ugrožena uništavanjem rijeke Drave. Događaj je organiziran u pet županijskih centara duž rijeke Drave u periodu od 30. svibnja do 3. lipnja 2005. godine. Turneja je privukla veliku pozornost medija, a informativni materijali i leci o maloj čigri su podijeljeni lokalnom stanovništvu.  

Za više informacija kontaktirajte:

Irma Popović
Zelena akcija
Tel: ++385 1 4818 480
Fax. ++385 1 4813 096
irma@zelena-akcija.hr

Dokumenti

Informativni letak o iskapanju šljunka i reguliranju vodotoka 

PDF 84.1 KB

Naše sadržaje možete prenositi u integralnoj ili prerađenoj verziji uz navođenje organizacije Zelena akcija - pod uvjetima licence Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna.
Ovo dopuštenje se ne odnosi na stock fotografije i embedane sadržaje drugih stvaratelja.

Design & development: Slobodna domena Zadruga za otvoreni kod i dizajn

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića.