hr en
  • promijeni kontrast
  • promijeni pismo

Gradska uprava ukida podršku Zelenom telefonu nakon 21 godine financiranja!

Tijekom 2015., Gradska uprava po prvi puta nakon 21 godine nije osigurala financijsku podršku za rad Zelenog telefona (ZT). Tražimo od grada Zagreba da hitno osigura financijsku podršku Zelenom telefonu i time omogući djelovanje ovog servisa građanima.

Grad Zagreb još je 1994. godine prepoznao ovaj program kao vrijedan i koristan servis građana te ga je od tada redovito financijski podržavao. Od početka rada, usluge ZT-a svakodnevno koriste građani, inspekcijske službe, institucije grada Zagreba i cijele države, mediji, udruge i ostali. Godišnje ZT zaprimi i obradi preko 1.200 prijava građana. Gradonačelnik Bandić je u prvim godinama obnašanja ove funkcije nekoliko puta dežurao na ZT-u i zaprimao prijave građana, promovirajući ovaj servis za građane. Tada je u više navrata s govornice Gradske skupštine govorio kako je ZT kvalitetan program koji potiče i informira javnost o problemima očuvanja okoliša i da ga treba sačuvati.

Međutim, ubrzo nakon toga, kako je gradonačelnik Bandić pogodovao različitim sumnjivim investitorima, a u isto vrijeme Zeleni telefon često ukazivao na manipulacije u sustavu prostornog planiranja i zaštite okoliša u Zagreb, dolazilo je do sve više konfrontacija s načinom upravljanja gradonačelnika Bandića. Na vrhuncu kampanje za zaštitu Varšavske ulice od građevinskih radova, Gradska uprava 2010. godine, naprasno odbija financirati ZT i tek nakon brojnih javnih kritika zbog pritiska Gradske uprave na Zelenu akciju, krajem godine se osigurava 150.000,00 kn umanjenim za čak 54,6% i to po proceduri koja jasno ovisi o volji gradonačelnika. Za usporedbu, Zelena akcija je 2015. na račun grada Zagreba temeljem poreza i prireza uplatila 185.884,35 kn.

I nakon smanjenja iznosa financijske podrške, ZT nastavio je rješavati prijave građana, često propitujući i kritizirajući negativne postupke Gradske uprave vezane uz gospodarenje otpadom, zaštitu zelenila, prenamjenu zemljišta i sl. Zbog toga ukidanje financiranja Zelenog telefona ne možemo promatrati drugačije nego kao oblik osvete ili pritiska na Zeleni telefon i Zelenu akciju

Dana 18. lipnja 2015. godine Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet nas je obavijestio kako više neće financirati rad ZT-a pozivajući se na Uredbu o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, koju je donijela Vlada Republike Hrvatske 5. ožujka 2015. godine.

Potpuno podržavamo uvođenje reda u postupke financiranja i ugovaranja programa koje provode udruge, a i sami smo sudjelovali u javnoj raspravi, a mnogi naši komentari su u konačnici i usvojeni. Međutim, zabrinuti smo zbog zloupotrebe Uredbe gdje se pod izgovorom primjene ove Uredbe obustavlja financijska podrška udruzi čiji rad je među ostalim usmjeren na nadzor pa i kritiku jedinica lokalne samouprave. Povrh toga, proces financiranja ZT-a u 2015. godini pokrenuli smo u prosincu 2014. godine, prije nego je Uredba stupila na snagu te se ona ne može primjenjivati retroaktivno.

Kako bi se osigurala stabilnost djelovanja ZT-a, te omogućilo daljnje usavršavanje rada,zastupnici Gradske skupštine u tri su navrata podnosili Amandman na prijedlog Proračuna u kojem su tražili da se program ZT-a uvrsti kao stavka u gradski proračun kako bi se osiguralo financiranje Zelenog telefona neovisno o samovolji g. Bandića ili bilo kojeg drugog gradonačelnika. Sva tri puta Gradska uprava je odbila taj prijedlog.

U listopadu 2015. javili smo se na natječaj, tj. javni poziv grada Zagreba, tražeći financijsku podršku za ZT. Suprotno svim uobičajenim pravilima za natječaje, nismo dobili nikakvu obavijest o rezultatu natječaja.

Zbog nedostatka financijske potpore Zeleni telefon je u 2015. godini radio smanjenim intenzitetom, i dalje savjetujući građane kako riješiti probleme zaštite okoliša i prijavljujući probleme nadležnim tijelima. Ali bez adekvatne financijske podrške smanjili smo intenzitet rada u animaciji medija, terenskom radu i praćenju rješavanja problema.

Osim što je Zeleni telefon u posljednje 23 godine obradio više od 23.325 prijava, njegov rad je prepoznat i na međunarodnoj razini, jer se ovaj sustav usluge građanima kopira kao primjer dobre prakse i u drugim gradovima Hrvatske te zemljama u regiji.

Kako bi se osigurao kvalitetan nastavak rada Zelenog telefona u interesu građana, tražimo od Gradske uprave da isplati sredstva predviđena proračunom za 2015. te da osigura nastavak financiranja ZT na način koji neće biti podložan samovolji gradonačelnika ili bilo koje institucije čiji rad propitujemo.

***

Prilog: KRONOLOGIJA:

1. Dana 3. prosinca 2014. predali smo Gradskom uredu za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet zahtjev za financiranje ZT u 2015. godini, zajedno s narativnim i financijskim izvještajem za prethodnu godinu

2. Dana 5. ožujka 2015. Vlada Republike Hrvatske donosi Uredbu o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

3. Dana 24. travnja 2015. Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet traži dopunu izvještaja

4. Dana 2. lipnja 2015. Zelena akcija poslala je dopunjeni izvještaj. Isti dan poslali smo požurnicu tražeći odgovor na zahtjev za financiranju 2015. godini

5. Dana 18. lipnja 2015. Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet odbija našu molbu za financiranje ZT-a pozivajući se na Uredbu

6. Dana 1. srpnja 2015. odgovaramo na njihovu odbijenicu tvrdeći da se Uredba zloupotrebljava jer se primjenjuje retroaktivno. Dakle, proces financiranja ZT-a u 2015. godini pokrenuli smo u prosincu 2014. godine, prije nego je  Uredba stupila na snagu te se stoga odredbe Uredbe ne mogu primjenjivati na naš zahtjev jer u Članku 60. točka 2.  stoji “ Odredbe ove Uredbe ne odnose se na postupke dodjele financijskih sredstava koji su započeti prije stupanja na snagu ove Uredbe”. Tražimo sastanak i  očitovanje na dopis.

7. Dana 4. kolovoza 2015. Raspisan je Javni poziv za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama iz sredstava Proračuna Grada Zagreba za 2015.

8. Dana 31. kolovoza 2015. poslana požurnica da nam odgovore na zahtjev od 1. srpnja 2015.

9. Dana 16. listopada 2015. javljamo se na Javni poziv

Dalje nema pisanih tragova, ali prema telefonskim razgovorima i informacijama kronologija je tekla ovim redom:

10. U mjesecu studenom 2015. nazvali smo Povjerenstvo za dodjelu jednokratnih financijskih potpora i tamo su nam rekli kako još uvijek ništa nisu riješili jer ne znaju u koji Gradski ured poslati projektnu prijavu za ZT. Nakon naše informacije kako ZT financira već 21 godinu Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Povjerenstvo iz neobjašnjivog razloga šalje svu dokumentaciju u Gradski ured za financije.

11. Gradski ured za financije  tj. Sektor za pravne poslove i financijsko upravljanje i kontrole traži nas dopunu prijedloga budžeta za 2015. godinu. Nakon što smo poslali dopunu Ured za financije šalje u Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet tj. Pročelniku D. Biliću zahtjev za očitovanjem.

12. Pročelnik D. Bilić Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet očituje se pozitivno tako da stavlja paraf na zahtjev i šalje Sektoru za građenje objekata društvenih djelatnosti i stanogradnju u daljnju proceduru.

13. Sektor za građenje objekata društvenih djelatnosti i stanogradnju dokument s parafom drži u ladici dva tjedna i tek nakon naše usmene molbe šalje dokument u Sektor za pravne i financijske poslove na očitovanje.

14. U međuvremenu Gradski ured za financije čudi se kako još ništa nije riješeno, a bliži se kraj 2015 godine. Zovu nekoliko puta Sektor za građenje objekata društvenih djelatnosti i stanogradnju i  traže očitovanje, ali ne dobivaju suvisle odgovore.

15. Dana 29. prosinca 2015. godine Sektor za pravne i financijske poslove pismenim putem odgovara Sektoru za građenje objekata društvenih djelatnosti i stanogradnju kako ZT ne spada u Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, po njima bi ZT trebao ići u Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, isto tako mole da im se daju naputci kako tumačiti Uredbu o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge jer se prvi puta susreću s Uredbom i ne znaju kako postupati.

16. Istoga dana zovemo  Povjerenstvo za dodjelu jednokratnih financijskih potpora. Odgovaraju nam kako nisu dobili nikakav nalog za postupanje i kako je sada prekasno za osiguranje financijske potpore za 2015 te nam kažu da nam je jedino preostalo javiti se na Javni natječaj za iduću godinu, nakon što bude raspisan.

Naše sadržaje možete prenositi u integralnoj ili prerađenoj verziji uz navođenje organizacije Zelena akcija - pod uvjetima licence Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna.
Ovo dopuštenje se ne odnosi na stock fotografije i embedane sadržaje drugih stvaratelja.

Design & development: Slobodna domena Zadruga za otvoreni kod i dizajn

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića.