FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss

O nama

ZELENA AKCIJA (ZA) je nevladino, nestranačko, neprofitno i dobrovoljno udruženje građana i građanki za zaštitu okoliša, osnovano 1990.g., sa sjedištem u Zagrebu.
Dsc_0024

O NAMA

ZELENA AKCIJA (ZA) je nevladino, nestranačko, neprofitno i dobrovoljno udruženje građana i građanki za zaštitu okoliša, osnovano 1990.g., sa sjedištem u Zagrebu.

Svojim radom želimo doprinijeti unaprjeđenju sustava zaštite okoliša na lokalnoj, nacionalnoj i globalnoj razini na način da potičemo promjene kroz kampanje, nenasilne direktne akcije, projekte, sudjelovanje javnosti u donošenju odluka i sl. Cilj našeg djelovanja je zaštita okoliša i prirode te poticanje razvoja prema niskougljičnom društvu pri čemu se vodimo principima društvene pravde i sistemske promjene. Najveću pažnju pridajemo aktivnostima usmjerenima na poticanje sudjelovanja javnosti u donošenju odluka o okolišu te na poboljšanje kvalitete života u Hrvatskoj.

Također dijelimo informacije, iskustvo i stručnost u području zaštite okoliša drugim udrugama, pojedincima_kama, zajednicama, školama, itd. u Hrvatskoj i šire.

Djelovanje ZA temelji se na radu volontera i volonterki, odnosno aktivista i aktivistkinja, koje podržava profesionalni tim.

ZA nije povezana s niti jednom političkom strankom.

Zelena akcija je članica najveće mreže udruga za zaštitu okoliša na svijetu Friends of the Earth.

Ovo je tim Zelene akcije.

VIZIJA ZELENE AKCIJE

Zelena akcija teži ekološki i socijalno održivom društvu na lokalnoj i globalnoj razini u kojem građani i građanke kroz sudjelovanje i suradnju čuvaju prirodu i okoliš te postižu visoku kvalitetu života.

MISIJA ZELENE AKCIJE

Zelena akcija je udruženje građanki i građana za zaštitu okoliša i prirode te promicanje održivog razvoja u RH koja aktivno djeluje od 1990. Zelena akcija se odlučno i stručno suočava s izazovima i prijetnjama okolišu i zdravlju ljudi na lokalnoj, nacionalnoj i globalnoj razini mobilizirajući javnost za zaustavljanje uništenja eko sustava i klimatskih promjena. Zelena akcija postiže svoje ciljeve kroz nenasilne direktne akcije, kampanje, informiranje i obrazovanje, zajedničkim djelovanjem profesionalnog tima i volontera_ki te suradnjom s drugim organizacijama uz sudjelovanje javnosti.

Temeljne vrijednosti Zelene akcije:

 • volonterizam
 • profesionalnost
 • Solidarnost (s civilnim sektorom, vanjska i interna)
 • ravnopravnost
 • dosljednost i vjerodostojnost
 • prihvaćanje različitosti
 • ustrajnost
 • humor
 • odgovornost
 • zalaganje za opće dobro
 • suradnja i zajedništvo
 • težnja ka konsenzusu i demokratičnost
 • kvaliteta života
 • afirmiranje odgovornost i obzirnog odnosa prema okolišu i prirodi
 • samoinicijativa
 • poštenje
 • kreativnost i inovativnost
 • transparentnost
 • otvorenost za promjene
 • kritičko mišljenje

CILJEVI ZELENE AKCIJE

Temeljni ciljevi:

 1. Zaštita okoliša i prirode
 2. Promocija održivog razvoja

Ostali ciljevi:

 • Poticanje i jačanje uloge javnosti u ostvarivanju ustavnog prava na zdrav okoliš i prirodu te odgovornosti koje iz njega proizlaze
 • Sudjelovanje u kreiranju, provedbi i praćenju javnih politika koje utječu na okoliš i prirodu

STRATEGIJA RAZVOJA

U periodu 2020.-2024. godine, udruga će se usmjeriti na strateški razvoj u dva glavna razvojna područja:

 1. Programski razvoj
 2. Organizacijski razvoj

te će svojim djelovanjem doprinijeti ostvarenju horizontalnih ciljeva. Svako područje djelovanja u periodu 2020.-2024. ima definirane opće ciljeve i specifične ciljeve te postavljene pokazatelje ispunjenosti.

STRATEŠKI CILJEVI ZELENE AKCIJE (2020.-2024.)

Definirani su ciljevi strateškog razvoja (organizacijski ciljevi), ciljevi programskog djelovanja (programski ciljevi) i horizontalni ciljevi.

ORGANIZACIJSKI CILJEVI:

 • Osigurana održivost organizacije kroz ojačane ljudske kapacitete i povećanu financijsku stabilnost;
 • Povećana vidljivost rada Zelene akcije;
 • Uspostavljena struktura za provedbu strateškog plana 2020.-2024.

PROGRAMSKI CILJEVI:

 1. Prelazak u post-fosilno društvo uz razvijen pokret za klimatsku pravdu u Republici Hrvatskoj;
 2. Zaštita prirodnih, zajedničkih i javnih dobara i javnih usluga;
 3. ‘Zero waste’ društvo utemeljeno na prevenciji, ponovnoj uporabi i održivom gospodarenju otpadom;
 4. Razvijen i ojačan okolišni aktivizam te pokret u regiji i Republici Hrvatskoj.

HORIZONTALNI CILJEVI:

U ovom strateškom razdoblju, Zelena akcija će svojim radom doprinositi ostvarenju sljedećih horizontalnih ciljeva:

 • Očuvan i unaprijeđen institucionalni okvir i uvjeti djelovanja civilnog društva;
 • Promijenjene konzumentske navike građana i građanki, s ciljem smanjenja štetnih utjecaja na okoliš i društvo;
 • Spriječena privatizacija prirodnih dobara, zajedničkih i javnih dobara, zajedničkih i javnih dobara i javnih usluga te razvijeni modeli demokratizacije njihova upravljanja.

Pri ostvarivanju gore navedenih ciljeva, Zelena akcija će svoje aktivnosti temeljiti na klimatskoj, društvenoj i ekonomskoj pravdi i načelima solidarnosti. U svom radu koristiti će i sljedeće pristupe:

 • Zagovaranje na teme klimatske krize, krize bioraznolikosti te modela upravljanja;
 • Sprečavanje štetnih projekata kroz konkretne zahvate, sprečavanje privatizacije i dobro upravljanje te zakonski okvir;
 • Jačanje aktivističkog pokreta na nacionalnoj i regionalnoj razini, a primarno kroz edukativne aktivnosti.

TIJELA Zelene akcije

Upravni odbor:

 1. Luka Tomac (predsjednik)
 2. Enes Ćerimagić (potpredsjednik)
 3. Dora Sivka (potpredsjednica)
 4. Bernard Ivčić
 5. Marko Košak
 6. Željka Leljak Gracin
 7. Marija Mileta

Skupština

Skupština je najviše tijelo ZA koje čine svi članovi i članice. Na sastanku Skupštine (barem jednom godišnje) vrednuje se prijašnji rad i donose glavne odluke za sljedeću godinu i daljnji rad. Skupština bira članove i članice svih ostalih tijela ZA.

Vijeće

Djeluje kao savjetodavno tijelo Skupštine i Upravnog odbora. Sastoji se od grupe od petnaestak stručnjaka/kinja i znanstvenika/ica koji se sastaju nekoliko puta godišnje i svojim prijedlozima i kritikama potpomažu rad ostalih tijela i programa ZA.

Članovi i članice vijeća ZA su:

 1. Nikola Visković
 2. Toni Vidan
 3. Jagoda Munić
 4. Vladimir Lay
 5. Sanja Bojko
 6. Krešimir Ivaniš
 7. Valerija Pepeonik
 8. Krešmir Žganec
 9. Dražen Šimleša
 10. Dijana Vuletić
 11. Robert Faber
 12. Nikola Biliškov
 13. Irma Popović Dujmović
 14. Mladen Domazet
 15. Bernard Ivčić
 16. Željka Leljak Gracin

Počasni članovi i članice vijeća ZA:

 1. Dubravka Bačun,
 2. prof. Vladimir Lay
 3. Toni Vidan
 4. prof. Nikola Visković
 5. Jagoda Munić
 6. Bernard Ivčić
 7. Željka Leljak Gracin

Nadzorni odbor

Nadzire materijalno i financijsko poslovanje ZA. Sastoji se od tri člana_ice koji su volonteri_ke, a to su Mirela Travar, Sven Janovski i Ivan Novosel. Nadzorni odbor pomaže i u rješavanju mogućih sukoba unutar ZA.


03.04.10. 20:44