FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss

O nama

ZELENA AKCIJA (ZA) je nevladino, nestranačko, neprofitno i dobrovoljno udruženje građana i građanki za zaštitu okoliša, osnovano 1990.g., sa sjedištem u Zagrebu.
Dsc_0024

O NAMA

ZELENA AKCIJA (ZA) je nevladino, nestranačko, neprofitno i dobrovoljno udruženje građana i građanki za zaštitu okoliša, osnovano 1990.g., sa sjedištem u Zagrebu.

Svojim radom želimo doprinijeti unaprjeđenju sustava zaštite okoliša na lokalnoj, nacionalnoj i globalnoj razini na način da potičemo promjene kroz kampanje, nenasilne direktne akcije, projekte, sudjelovanje javnosti u donošenju odluka i sl. Cilj našeg djelovanja je zaštita okoliša i prirode te poticanje razvoja prema niskougljičnom društvu pri čemu se vodimo principima društvene pravde i sistemske promjene. Najveću pažnju pridajemo aktivnostima usmjerenima na poticanje sudjelovanja javnosti u donošenju odluka o okolišu te na poboljšanje kvalitete života u Hrvatskoj.

Također dijelimo informacije, iskustvo i stručnost u području zaštite okoliša drugim udrugama, pojedincima_kama, zajednicama, školama, itd. u Hrvatskoj i šire.

Djelovanje ZA temelji se na radu volontera i volonterki, odnosno aktivista i aktivistkinja, koje podržava profesionalni tim.

ZA nije povezana s niti jednom političkom strankom.

Zelena akcija je članica najveće mreže udruga za zaštitu okoliša na svijetu Friends of the Earth.

Ovo je tim Zelene akcije.

VIZIJA ZELENE AKCIJE

Zelena akcija teži ekološki i socijalno održivom društvu na lokalnoj i globalnoj razini u kojem građani i građanke kroz sudjelovanje i suradnju čuvaju prirodu i okoliš te postižu visoku kvalitetu života.

MISIJA ZELENE AKCIJE

Zelena akcija je udruženje građanki i građana za zaštitu okoliša i prirode te promicanje održivog razvoja u RH koja aktivno djeluje od 1990. Zelena akcija se odlučno i stručno suočava s izazovima i prijetnjama okolišu i zdravlju ljudi na lokalnoj, nacionalnoj i globalnoj razini mobilizirajući javnost za zaustavljanje uništenja eko sustava i klimatskih promjena. Zelena akcija postiže svoje ciljeve kroz nenasilne direktne akcije, kampanje, informiranje i obrazovanje, zajedničkim djelovanjem profesionalnog tima i volontera/ki te suradnjom s drugim organizacijama uz sudjelovanje javnosti.

Temeljne vrijednosti Zelene akcije:

 • volonterizam
 • profesionalnost
 • Solidarnost (s civilnim sektorom, vanjska i interna)
 • ravnopravnost
 • dosljednost i vjerodostojnost
 • prihvaćanje različitosti
 • ustrajnost
 • humor
 • odgovornost
 • zalaganje za opće dobro
 • suradnja i zajedništvo
 • težnja ka konsenzusu i demokratičnost
 • kvaliteta života
 • afirmiranje odgovornost i obzirnog odnosa prema okolišu i prirodi
 • samoinicijativa
 • poštenje
 • kreativnost i inovativnost
 • transparentnost
 • otvorenost za promjene
 • kritičko mišljenje

CILJEVI ZELENE AKCIJE

Temeljni ciljevi:

 1. Zaštita okoliša i prirode
 2. Promocija održivog razvoja

Ostali ciljevi:

 • Poticanje i jačanje uloge javnosti u ostvarivanju ustavnog prava na zdrav okoliš i prirodu te odgovornosti koje iz njega proizlaze
 • Sudjelovanje u kreiranju, provedbi i praćenju javnih politika koje utječu na okoliš i prirodu

STRATEŠKI CILJEVI ZELENE AKCIJE (2016.-2019.)

Programski strateški ciljevi:

 • Razvoj niskougljičnog društva utemeljenog na klimatskoj i društvenoj pravdi, obnovljivim izvorima energije (OIE) i energetskoj učinkovitosti (EE)
 • Zaštita prirodnih, zajedničkih i javnih dobara i javnih usluga  sprečavanjem njihove devastacije, degradacije i privatizacije te zagovaranjem održivog upravljanja
 • Jačanje okolišnog aktivizma i pokreta u Hrvatskoj i regiji

Horizontalni strateški cilj:

 • Istraživanje i zagovaranje alternativnih smjernica, modela i praksi upravljanja zajedničkim i javnim dobrima i uslugama utemeljenih na ekološkoj održivosti, socijalnoj pravdi i solidarnosti

Organizacijski strateški ciljevi:

 • Osigurati održivost organizacije kroz jačanje ljudskih kapaciteta i povećanje financijske stabilnosti
 • Povećati vidljivost rezultata i rada Zelene akcije
 • Sudjelovanje u zagovaranju i lobiranju za očuvanje i razvoj institucionalnog okvira i uvjeta djelovanja civilnog društva

TIJELA Zelene akcije

Upravni odbor:

 1. Luka Tomac (predsjednik)
 2. Enes Ćerimagić (potpredsjednik)
 3. Dora Sivka (potpredsjednica)
 4. Bernard Ivčić
 5. Marko Košak
 6. Dora Sivka
 7. Marija Mileta

Skupština

Skupština je najviše tijelo ZA koje čine svi članovi i članice. Na sastanku Skupštine (barem jednom godišnje) vrednuje se prijašnji rad i donose glavne odluke za sljedeću godinu i daljnji rad. Skupština bira članove i članice svih ostalih tijela ZA.

Vijeće

Djeluje kao savjetodavno tijelo Skupštine i Upravnog odbora. Sastoji se od grupe od petnaestak stručnjaka/kinja i znanstvenika/ica koji se sastaju nekoliko puta godišnje i svojim prijedlozima i kritikama potpomažu rad ostalih tijela i programa ZA.

Članovi i članice vijeća ZA su:

 1. Nikola Visković
 2. Toni Vidan
 3. Jagoda Munić
 4. Dubravka Bačun
 5. Vladimir Lay
 6. Sanja Bojko
 7. Krešimir Ivaniš
 8. Valerija Pepeonik
 9. Krešmir Žganec
 10. Dražen Šimleša
 11. Josip Šintić
 12. Dijana Vuletić
 13. Robert Faber
 14. Nikola Biliškov
 15. Irma Popović Dujmović
 16. Mladen Domazet
 17. Bernard Ivčić
 18. Željka Leljak Gracin

Počasni članovi i članice vijeća ZA:

 1. Dubravka Bačun,
 2. prof. Vladimir Lay
 3. Toni Vidan
 4. prof. Nikola Visković
 5. Jagoda Munić
 6. Bernard Ivčić
 7. Željka Leljak Gracin

Nadzorni odbor

Nadzire materijalno i financijsko poslovanje ZA. Sastoji se od tri člana_ice koji su volonteri_ke, a to su Mirela Travar, Sven Janovski i Ivan Novosel. Nadzorni odbor pomaže i u rješavanju mogućih sukoba unutar ZA.


03.04.10. 20:44