Dan planeta Zemlje 1999

U ZAGREBU 19.-24. 4.

Eko - tržnica

Središnji dio programa je eko-tržnica, koja bi se nalazila na Cvjetnom trgu kroz čitavo vrijeme trajanja proslave. Eko-tržnica se sastoji od:

 • štanda Zelene akcije s promotivnim materijalima, i izložbe koja obuhvaća najvažnije teme zaštite okoliša u Hrvatskoj i svijetu. Na štandu se nalaze svi promotivni materijali vezani uz proslavu (amblem, brošure, majice) kao i monitor s video-materijalima.
 • štandovi drugih organizacija za zaštitu okoliša, proizvođača organski uzgojene i zdrave hrane, državnih institucija za zaštitu okoliša, tvrtki za zaštitu okoliša, stručnih i studentskih organizacija...
 • štandovi sportskih klubova, prezentiranje sportsko-rekreativnih sadržaja koji su na raspolaganju u gradu
 • javne tribine i predavanja - u prostoru Kulturno-informativnog centra
 • izložba likovnih radova izabranih u natjecanju osnovnoškolaca (obrazloženje u nastavku)
 • kontejneri za skupljanje opasnog kućnog otpada (baterija, starih lijekova) i otpada koji se može reciklirati - u suradnji sa ZGO-om
 • Kulturni i umjetnički program

 • koncert na otvorenom (Cvjetni trg), na Dan planete Zemlje 22. 4. 1999.
 • nastupi uličnih glazbenika i studenata muzičke akademije unutar eko-tržnice
 • kazališni festival - deset kazališnih trupa iz Zagreba će, na nekoliko lokacija u gradu, izvoditi kazališne predstave specijalno pripremljene za ovu proslavu
 • ``Eko-večeri" - u tjednu odvijanja programa svaku večer će u klubu Udruženja za razvoj kulture (URK) biti organizirana eko-večer, na kojoj će biti dijeljeni edukativni i promotivni materijali vezani uz zaštitu okoliša
 • izložba ``Umjetnici za okoliš" - slike, fotografije i grafike likovnih umjetnika i studenata umjetnosti će biti izložene u prostorijama KIC-a i Turističke zajednice
 • ``Street - jam" - 10 najboljih zagrebačkih grafiti-majstora, 15 rap i hip-hop bandova, natjecanje u skateboardu i in-line skate-u
 • Akcije za zaštitu okoliša

 • demonstracija odvajanja kućnog otpada koji se može reciklirati ili ponovno koristiti
 • ``Akcija pošumljavanja grada" - želja aktivista Zelene akcije je da, na jednoj od zgrada u centru Zagreba, posade jedno ili nekoliko stabala i na taj način uljepšaju grad i podsjete građane na korisnost držanja kućnih biljaka u stanovima, na balkonima, prozorima... Ova simbolična akcija bi bila sprovedena u suradnji sa studentima Šumarskog fakulteta.
 • akcija čišćenja jezera Bundek (u suradnji s ronilačkim klubovima) i akcije čišćenja poznatih izletišta i prirodnih lokacija u okolici Zagreba (u suradnji s nekoliko izviđačkih odreda, osnovnim i srednjim školama, planinarskim društvima...)
 • Sportski program

  Sport je jedan od najvažnijih elemenata u borbi za okoliš, jer direktno utječe na zdravlje pojedinca i svijest o štetnim utjecajima zagađenosti. Unutar eko-tržnice želimo pružiti priliku što većem broju sportskih klubova da prezentiraju svoj rad, a također ih namjeravamo potaknuti da, u toku Tjedna planete Zemlje, organiziraju besplatne promotivne treninge i tako promoviraju rekreativno bavljenje sportom kao način života. Također, atletski klub ``Mladost" će, u sklopu programa, organizirati maraton zagrebačkim ulicama, a očekujemo slične priloge programu i od drugih klubova (Aero-klub, veslački klubovi, jedriličarski klubovi, paraglideri, slobodni penjači...)

  Programi za djecu

  Želja nam je u subotu 24. 4. prije podne organizirati ``eko-igralište" za djecu, s igračkama koje su izrađene od ekološki prihvatljivih materijala, ili od predmeta koji se tretiraju kao otpad, a mogu biti iskorišteni u različite svrhe.

  Drugi aspekt ovog programa je organiziranje predavanja za roditelje, u kojima bi im se ukazalo na štetne posljedice koje zagađenje ima na rast i razvoj njihove djece, te što mogu učiniti da se te posljedice smanje i ukinu.

  Program za učenike osnovnih škola

  Za učenike osnovnih škola organiziramo natjecanje likovnih radova tematski vezanih uz Dan planete Zemlje. Pet najboljih radova će dobiti nagrade (u obliku pribora za likovno stvaranje), i biti će izloženi na posebnom panou u sklopu eko-tržnice. Također namjeravamo pomoći školama da razviju samostalne programe proslave ovog praznika, i da na taj način započnu moguće trajne aktivnosti na zaštiti okoliša, kojima bi dali priliku učenicima da se upoznaju s ovom tematikom.

  Program za studente

  Na osam fakulteta u Zagrebu će, unutar nezavisnih studentskih organizacija, biti organizirana i sekcija za zaštitu okoliša. Ti fakulteti će (a i još neki drugi) organizirati stručne tribine u toku tjedna trajanja programa.

   

  RASPORED DOGAĐANJA U ZAGREBU

  Ponedeljak , 19. 4. 1999.

  10.00 Postavljanje štandova i izložbenih panoa
  12.00 Otvaranje eko-tržnice
  13.00 ``Akcija pošumljavanja grada"
  15.00 Demonstracija odvajanja i recikliranja kućnog otpada
  16.00 Izvedbe kazališnih predstava
  18.00 Nastupi glazbenika i uličnih izvođača
  19.00 Otvaranje izložbi ``Umjetnici za okoliš"
  23.00 Kraj programa

  Utorak, 20. 4. 1999.

  10.00 Otvaranje eko-tržnice
             Početak akcija čišćenja
  14.00 Rezultati akcije čišćenja (fotografije, štand)
  15.00 Demonstracija odvajanja i recikliranja kućnog otpada
  16.00 Izvedbe kazališnih predstava
  18.00 Nastupi glazbenika i uličnih izvođača
  19.00 Tribina (KIC)
  23.00 Kraj programa na otvorenom, eko-večer

  Srijeda, 21.4.1999.

  10.00 Otvaranje eko-tržnice
             Likovni radovi
  12.00 Demonstracija odvajanja i recikliranja kućnog otpada
  16.00 Natjecanje u skateboardu i koturaljkanju
  19.00 Tribina (KIC)
  20.30 Koncert
  24.00 Kraj programa, eko-večer

  Četvrtak , 22.4.1999.

  10.00 Otvaranje eko-tržnice
             Nastupi glazbenika i uličnih izvođača
  14.00 Postavljanje panoa s nagrađenim likovnim radovima učenika osnovih škola
  16.00 Izvedbe kazališnih predstava
  18.00 Nastupi glazbenika i uličnih izvođača
  19.00 Tribina (KIC)
  20.00 Koncert
  24.00 Kraj programa, eko-večer

  Petak , 23.4.1999.

  10.00 Otvaranje eko-tržnice
  12.00 Maraton (+ ostale sportske aktivnosti)
  16.00 Izvedbe kazališnih predstava
  18.00 Nastupi glazbenika i uličnih izvođača
  19.00 Tribina (KIC)
  20.30 Nastupi glazbenika i uličnih izvođača
  24.00 Kraj programa, eko-večer

  Subota, 24.4.1999.

  10.00 Otvaranje eko-tržnice
             Eko-igralište, ``Crtaonica"
  12.00 Nastupi glazbenika i uličnih izvođača
  14.00 Izvedbe kazališnih predstava
  20.00 Kraj i zatvaranje programa proslave, eko-večer

   

  U KARLOVCU 17.-25. 4.

  Cijelokupan program proteže se kroz osam dana mjeseca travnja, koordinirano s ostalim hrvatskim gradovima, te je ciljanog karaktera. Želja nam je stvoriti program zanimljiv za sve naraštaje, privući sve ljude dobre volje, ukazati im ljepote okoliša i važnost djelovanja za njegovu dobrobit. Krajnji, najvažniji cilj nam je privući mlade ljude, studente, srednjoškolce a i osmoškolce u sekciju PAN, te širiti pozitivne smjernice.
  Program je moguće podijeliti u nekoliko tematskih cjelina:

   

  Kulturni i umjetnički program

  U sklopu kult.-umjetničkog programa namjeravamo pokrenuti nekoliko inicijativa. Postaviti ćemo veliki etno koncert na otvorenom, u sklopu kojega će nastupati karlovački KUD-ovi te cijenjeni hrvatski glazbenici etno napjeva. Za sada su to Legen, Lidija Bajuk, Dunja Knebl te prateći im instrumentalisti. Koncert bi postavili u jedan od karlovačkih parkova.


  Karlovačke mlade skupine muzičara već godinama dokazuju da su vrijedni pažnje, ali zbog opće situacije bilo kakvo očekivanje većeg uspjeha je nerealno. Izdavanje CD-medija s promotivnim materijalom ovih skupina, bio bi značajan pomak na bolje, odlična prilika da se promovira lokalna subkultura, te da se u skladu s situacijom na omotu medija prikaže lokalna ekološka situacija. Unutrašnjost omota ispunili bi sami glazbenici porukama ekološkog karaktera. Promotivni koncert materijala održati će se na (malo)scenskom  prostoru SKUC-a ``Braća Radić".

  Zagrebačke alternativne kazališne skupine gostovati će u Karlovcu s dvije do tri kazališne predstave. Predstave su namijenjene odigravanju na otvorenom prostoru i posvećene su srednjoškolcima.

  Povodom Dana Zemlje održala bi se izložba fotografija pejzaža ``NE-prirodni čovjek", pejzaža koji prikazuju sklad prirode narušen prisustvom čovjeka.

  U sklopu projekta predviđena je i projekcija ekoloških filmova na nekoliko lokacija u gradu.

   

  Konkretne akcije za zaštitu okoliša

  U sklopu programa predviđeno je vođenje djece iz osnovnih škola u akciju pošumljavanja. Akcija bi se održala početkom mjeseca travnja.

  U toku tjedna od 19. do 24. aktivisti PANA krenuli bi u pošumljavanje okolina vrtića s djecom iz vrtića, te bi im održali male ekološke radionice.

  U osnovnim školama napravili bi se natječaji među 7. i 8. razredima , u izradi kućica za ptice. Tom bi se akcijom obilježilo 105 godina od osnutka prve ekološke udruge u Karlovcu, Udruge za zaštitu životinja, koja je početkom stoljeća imala akciju postavljanja kućica za ptice na drveće.Kućice bi aktivisti postavili u karlovačke parkove.

  U Dugoj Resi, s ciljem promocije lokalnih prirodnih pogodnosti, aktivisti PANA će u suradnji s lokalnim društvima urediti šetalište.

   

  Informativno - promidžbeni dio programa

  Informativni panoi nalaziti će se na raznim lokacijama i premještati će se od dana do dana, a informirati će prolaznike o općenitim ekološkim problemima.

  Tribina odn. okrugli stol na temu stranački programi i ekologija pokušati će približiti građanima Karlovca ponuđena rješenja političkih stranaka.

   

  RASPORED DOGAĐANJA U KARLOVCU

  Subota, 17. 4. 1999.

  10.00  Postavljanje štandova i izložbenih panoa (perivoj)
  16.00  Priredba kulturno-umjetničkih društva
  20.00  Koncert Etno izvođača
  23.00  Kraj programa
  ---

  Nedelja , 18. 4. 1999.

  10.00  Postavljanje štandova i izložbenih panoa (perivoj)
  19.00  Projekcija filmova eko-karaktera
  ---

  Ponedeljak, 19. 4. 1999.

  10.00  Postavljanje štandova i izložbenih panoa (škola)
  11.00  Pošumljavanje vrtića (eko-radionice)
  19.00  Otvorenje foto-izložbe ``Man made landscapes"
  ---

  Utorak, 20. 4. 1999.

  10.00  Postavljanje štandova i izložbenih panoa (škola)
  11.00  Pošumljavanje vrtića (eko-radionice)
  15.00  Ekološke predstave
  ---

  Srijeda , 21.4.1999.

  10.00  Postavljanje štandova i izložbenih panoa (škola)
  11.00  Pošumljavanje vrtića (eko-radionice)
  ---

  Četvrtak , 22.4.1999.
  10.00  Postavljanje štandova i izložbenih panoa (Radićeva)
  11.00  Pošumljavanje vrtića (eko-radionice)
  15.00  Ekološke predstave
  16.00  Proglašenje naj-kućice za ptice
  ---

  Petak, 23.4.1999.

  10.00  Postavljanje štandova i izložbenih panoa (SKUC)
  11.00  Pošumljavanje vrtića (eko-radionice)
  19.00  Projekcija filmova eko-karaktera SKUC
  20.00  Promocija CD-a
  ---

  Subota, 25.4.1999.

  10.00  Postavljanje štandova i izložbenih panoa (Duga Resa)
  10.30  Izrada staze na Vinici (šetališta)