FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss

Pravo okoliša

Publikacije koje se bave pravom okoliša i pravnim instrumentima koji građanima i pravnicima stoje na raspolaganju u zaštiti prava na zdrav okoliš.
13.04.13. 16:38

Kako da ne prepilimo granu na kojoj sjedimo.

Brošura je namjenjena prvenstveno građanima okupljenima u inicijative, udruge i ostale organizacije civilnog društva. Svrha brošure je osnaživanje navedenih dionika za uključivanje u procese donošenja i provođenja javnih politika (policy proces) upravljanja obnovljivim prirodnim resursima.
1.4 Mb Preuzmi
22.09.10. 00:23

Letak: Zaštita bioraznolikosti u Hrvatskoj, Europskoj uniji i Svijetu

Letak pruža vrlo sažeti pregled najvažnije legislative vezane uz zaštitu bioraznolikosti, u Hrvatskoj, Europskoj uniji i svijetu.
1.13 Mb Preuzmi
22.09.10. 00:52

Letak: Pridruživanje EU i hrvatska energetska politika

Letak daje vrlo sažet pregled politika Europske unije vezanih uz energetiku i klimatske promjene te obveza koje Hrvatsku očekuju u procesu pristupanja Europskoj uniji.
295.37 kb Preuzmi
12.03.13. 15:02

Priručnik o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš

Usklađivanjem sa zakonodavstvom EU, izrada Strateške procjene utjecaja na okoliš postaje obavezna pri izradi određenih dokumenata kao što su neki prostorni planovi, strategije, i slično. Više o tome pročitajte u ovoj brošuri.
2.82 Mb Preuzmi
26.10.17. 16:54

Preporuke za smanjivanje korupcije u upravljanju komunalnim uslugama

Zelena Istra objavila je priručnik i skup preporuka za smanjivanje korupcije u upravljanju komunalnim uslugama na temelju analize koju je IPE napravio za Zelenu akciju.
2.37 Mb Preuzmi