FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss

Aktivistička grupa

Publikacije aktivističke grupe Zelene akcije
08.06.12. 23:35

Priručnik za ekoaktivizam

Namjena ovog priručnika je da pruži svim zainteresiranim građanima uvid u sadržaj najvažnijih tema zaštite okoliša te da, osim teorijskog dijela, imaju na jednom mjestu upute o akcijama javnog zagovaranja.
7.22 Mb Preuzmi
28.06.21. 10:13

Homo Climaticum 2021

3. izdanje hrvatske zbirke klimatske fikcije Homo Climaticum 2021
6.6 Mb Preuzmi