FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Održana radionica kućnog kompostiranja Vijest

Zelena akcija jučer je održala radionicu samogradnje kućnih kompostera na kojoj je o izradi kompostera i procesu kompostiranja educirano 21 građana_ki koji su nakon radionice kući ponijeli i besplatan komposter. U prilogu se nalaze fotografije i prezentacija sa radionice, kao i ostali dodatni materijali poput video priručnika, letka i brošure o otpadu.
Dsc_0005

Besplatna radionica kućnog kompostiranja trajala je oko 3 sata i sastojala se od teorijskog i  praktičnog dijela. Teorijski dio uključivao je prezentaciju u sklopu kojeg se moglo naučiti sve o postojećem načinu zbrinjavanja biootpada u RH, o planovima za budućnost te o važnosti kompostiranja za sustav gospodarenja otpadom i očuvanje okoliša. Također, bilo je riječi o vrstama kompostiranja te je detaljno objašnjen svaki korak kompostiranja u kanti u stanu/kući, kao i mogućnosti uporabe gotovog komposta.

Potom je uslijedio praktični dio radionice u sklopu kojeg je demonstriran proces izrade i pripreme kante za kompostiranje te proces samog kompostiranja, u kojem su se aktivno uključili i sami sudionici koji su uz pomoć voditelja radionice izradili svoje kante za kompostiranje te ih besplatno ponijeli kući zajedno sa svim materijalima potrebnim za započinjanje procesa kompostiranja. Osim toga, sudionici su dobili i dodatne edukativne materijale o kompostiranju i otpadu općenito.

Glavna poruka radionice je da je biootpad vrijedna sirovina za kompost (plodno tlo) te se kompostiranjem doprinosi kružnom toku tvari u prirodi, za razliku od spaljivanja i odlaganja koja štete okolišu. Također, na globalnoj razini kompostiranje pridonosi većoj raspodjeli pravde i ravnoteže između zemalja globalnog sjevera i juga jer se smanjuje globalni utjecaj koji industrijalizirane zemlje sjevera, sa svojom sve većom potrošnjom dobara i konzumerizmom, a sve manjom praksom ponovne uporabe stvari umjesto bacanja istih, imaju na globalni jug koji podnosi svu težinu naših loših životnih navika.

Fotografije sa radionice nalaze se u prilogu zajedno sa svim ostalim materijalima, video priručnik o kompostiranju ovdje.


08.12.17. 15:21