Projekt

Commun sense

Zelena akcija od 10. studenog 2015. godine do 10. studenog 2017. godine provodi projekt "Otvoreno i uključivo upravljanje komunalnim uslugama i prostornim resursima- Commun Sense", koji financira Europska unija u sklopu I. komponente programa IPA, a sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Projekt: Commun sense

U suradnji
Png
Zelena-istra
Logo_zeleni_osijek
Logo_page
Mi2
Uz podršku
Ured_za_udruge
Commun-sense

Cilj projekta je ojačati nevladine udruge i građane za aktivnosti zagovaranja u borbi protiv korupcije u upravljanju komunalnim uslugama i prostornim resursima te povećati suradnju udruga, građana i lokalnih vlasti u otvorenim i participativnim modelima upravljanja komunalnim uslugama i prostornim resursima.

Otvorenost i participativnost u upravljanju komunalnim uslugama nudi se kao alterantiva pravladavajućem diskursu u raspravi o komunalnim uslugama- loše javno upravljanje ili privatizacija. Smatramo da su kvalitetne komunalne usluge preduvjet kvalitete života svih građana, a neadekvatne komunalne usluge često dovode u pitanje i ostvarenje temeljnih ljudskih prava. Najočitiji primjer je pristup vodi i sanitaciji. Građani u konačnici plaćaju sve komunalne usluge i smatramo da upravo zato moraju i zadržati kontrolu nad njima. To prije svega znači da komunalne usluge moraju ostati dio javnog sektora, ali i da je potrebno stvoriti okvir za snažni društveni nadzor i transparentnost javnog sektora. Jedan od načina poboljšanja javnog sektora su i izmjene u sustavu upravljanja u smislu njegovog demokratiziranja kroz veću uključenost građana u donošenju odluka, ali i kontroli tijela javne vlasti. Modele demokratizacije te praktičnu stranu njihove primjene istražujemo u okviru ovog projekta, a najbolja rješenja zagovaramo kod donositelja odluka koje se tiču upravljanja komunalnim uslugama.


24.04.17. 00:22