FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Zelena akcija izradila studiju s preporukama za gospodarenje otpadom na otoku Krku Vijest

Zelena akcija je u suradnji sa tvrtkom Galović savjetovanje i komunalnim društvom Ponikve eko otok Krk izradila studiju s analizom trenutnog stanja u gospodarenju otpadom na otoku Krku te preporukama za dodatno unaprjeđenje sustava po 'zero waste' principima maksimalnog smanjenja nastanka, ponovne uporabe i recikliranja otpada.
5

Ova je studija temelj za dostizanje visokih ciljeva smanjenja nastanka otpada te povećanja njegove ponovne uporabe i recikliranja, kojima teži koumunalno poduzeće Ponikve i sedam jedinica lokalne samouprave s otoka Krka (Grad Krk te općine Omišalj, Vrbnik, Baška, Dobrinj, Punat, Malinska - Dubašnica).

Otok Krk već godinama spada u sam vrh odvojenog prikupljanja i održivog zbrinjavanja otpada u Hrvatskoj, unatoč velikim izazovima zbog veoma izražene turističke sezonalnosti, a primjenom preporuka u ovoj studiji osigurat će uvjete da dostigne još više ciljeve te stekne službeni europski 'zero waste' certifikat koji je priznanje najboljim gradovima i općinama koji s otpadom postupaju u skladu s javnim interesom, zaštitom okoliša i najvišim prioritetima u hijerarhiji gospodarenja otpadom.

Studija je izrađena u sklopu projekta “Tranzicija prema Europi bez otpada, zajednica po zajednica”, kojeg provodi Zelena akcija u suradnji sa Zero Waste Europe i jedinicama lokalne samouprave na otoku Krku.


15.06.21. 10:10