FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Ispunite anketu o zabrinjavajućim tvarima u proizvodima svakodnevne upotrebe

Jeste li znali da je u Europskoj uniji već više od 10 godina na snazi zakonska uredba o kontroli kemikalija prema kojoj potrošači imaju pravo znati nalaze li se u proizvodima koje kupuju takozvane posebno zabrinjavajuće tvari - takve za koje postoje znanstveni dokazi o mogućoj štetnosti po zdavlje i okoliš?

Projekt: LIFE AskREACH

Uz podršku
Grad-zagreb
Ured_za_udruge
Centri_znanja_za_drustveni_razvoj-odrezaniji
Dbu
Life
Creepy-toy-16-9

Unatoč tome što spomenuta uredba (tzv. REACH uredba) jamči ovo pravo od samog svog donošenja, građani EU su ga do sada vrlo malo koristili. Jedan od mogućih razloga za to je i komplicirana procedura podnošenja zahtjeva za pristup informacijama o prisutnosti zabrinjavajućih tvari u proizvodima.

Projekt LIFE AskREACH kojeg u partnerstvu provodi 20 nevladinih udruga i državnih agencija iz cijele EU (među njima i Zelena akcija) ima za cilj olakšati građanima pristup informacijama o zabrinjavajućim tvarima u velikom broju proizvoda svakodnevne upotrebe* koji potpadaju pod uredbu REACH. Kao dio ovog projekta bit će kreirana i promovirana aplikacija za mobilne uređaje uz pomoć koje će građani moći na lak način, skeniranjem bar-kodova proizvoda, slati zahtjeve za pristup informacijama proizvođačima i prodavačima. Također, za veliki broj proizvoda će informacije biti moguće dobiti unaprijed, zahvaljujući bazi podataka povezanoj s mobilnom aplikacijom, a koja će biti formirana te će se nadopunjavati tokom trajanja projekta. Konačni cilj ovih aktivnosti je potaknuti proizvođače da zabrinjavajuće tvari u svojim proizvodima postupno zamjenjuju manje štetnim alternativama, što je, uostalom, i originalna intencija uredbe REACH.

Kako bi nam u ovome pomogli molimo vas da odvojite nekoliko minuta i ispunite ovaj upitnik. Svrha upitnika je saznati koliko su stanovnici Hrvatske informirani i zainteresirani za temu zabrinjavajućih tvari u proizvodima, a sve kako bi što bolje usmjerili daljnje napore u sklopu ovog projekta.

***

*Uredba REACH pokriva tzv. artikle, tj. sve proizvode koje se može smatrati predmetima i koji pri proizvodnji zadobivaju određen i relativno trajan oblik. U to spadaju, na primjer, igračke, odjeća i obuća, namještaj, elektronske naprave, itd. Uredba se ne odnosi na hranu i lijekove, kozmetiku, biocidne pripravke i takozvane mješavine (poput boja i lakova) jer su oni pokriveni drugim zakonskim aktima.

***

Upitnik je produciran kao dio projekta Enabling REACH consumer information rights on chemicals in articles by IT-tools (LIFE AskREACH. No. LIFE16 GIE/DE/000738) kojeg je podržala Europska unija kroz program LIFE.
Za sadržaj upitnika i ovog teksta odgovorna je isključivo Zelena akcija i ne može se smatrati da odražavaju stavove Europske unije.


06.09.18. 17:34