FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Presuda: Okolišne informacije su javni interes! Vijest

Visoki upravni sud potvrdio stav Zelene akcije: okolišne informacije predstavljaju poseban značaj i interes za javnost.
100214-national-courtroom-court-judge-gavel

Grad Zagreb je u svibnju prošle godine donio Rješenje kojim se odbija zahtjev Zelene akcije za pristup informacijama kojim smo tražili uvid u Idejni projekt nadsvođenja potoka Črnomerec  i izgradnju prometnice u do tada pješačkoj zelenoj zoni u Zaprešičkoj ulici u Zagrebu. Ponavljamo ovdje, kako se radi o zatvaranju potoka, zatvaranju pješačke zone uz taj isti potok koji građani uvelike svakodnevno koriste, te je više nego očito da isti ti građani imaju interes dobiti uvid u projekt takve vrste.

Takvi projekti, koji će uvelike utjecati na dosadašnje navike građana i graanki, te imati nepopravljive posljedice na potok i šetnicu uz njega, ne mogu biti „označene određenim stupnjem tajnosti“ kako je stajalo u spornom Rješenju bez valjanih argumenata. Zelena akcija je stoga podnijela žalbu Povjereniku za informiranje koji je prihvatio ove naše argumente te donio Rješenje kojim nalaže Gradu Zagrebu da nam omogući uvid u Idejni projekt. Grad Zagreb je podnio tužbu  protiv tog Rješenja Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske.

Visoki upravni sud je dana 21. prosinca 2017. godine donio Presudu kojim se odbija Zahtjev Grada Zagreba da se poništi Rješenje Povjerenika za informiranje te nalaže da se Zelenoj akciji omogući uvid u Idejni projekt ističući kako je “okoliš dobro od interesa za republiku Hrvatsku I ima njezinu osobitu zaštitu čineći time informacije o okolišu informacijama od posebnog značaja i interesa za javnost, u kom smislu je dostupnost informacija o okolišu od posebne važnosti i javnog interesa”.

Smatramo kako do ovakvog sudskog procesa uopće nije trebalo doći te se nadamo kako je ovo bila zadnja odluka bilo kojeg tijela javne vlasti da građanima_kama i udrugama civilnog društva odbija  pristup informacijama  u pitanjima zaštite okoliša i javnog interesa.


29.01.18. 17:39