FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Objavljen bilten Mreže zelenih telefona Hrvatske 2012.

Bilten Mreže Zelenih telefona završni je produkt projekta “Mreža Zelenih telefona” financiranog od Ministarstva zaštite okoliša i prirode.
Zt-bilten

Projekt je započeo u srpnju 2011. godine a trajao je do kraja kolovoza 2012. U tom periodu, Mreža Zelenih telefona zaprimila je i obradila ukupno 2.844 prijave građana od čega je Zeleni telefon Zelene akcije zaprimio 1.102 prijave. Cilj projekta bio je ukazati na manjkavosti i prednosti dosadašnje suradnje s institucijama, nadležnima za zaštitu okoliša, te ukazati na mogućnosti njenog poboljšanja. U analizi prijava građana, koju sadrži Bilten Mreže Zelenih telefona, posebno smo se osvrnuli na najčešće prijavljivane probleme po županijama, suradnju s nadležnim službama, profil prijavitelja i ulogu Zelenog telefona u procesu rješavanja prijave.

Analiza prijava u elektronskom i tiskanom obliku završni je produkt niza aktivnosti: svakodnevnih dežurstava i redovnih zaprimanja poziva, kontaktiranja nadležnih službi, terenskih provjera prijava, evidentiranja i analiza kroz postojeće obrasce, narativnog izvještavanja koordinatoru Mreže te objava savjeta i članaka na internet stranicama Mreže.

Bilten Zelenih telefona u elektronskom obliku možete preuzeti ovdje ili, u tiskanom obliku, u jednoj od  najbližih udruga članica Mreže zelenih telefona.


27.09.12. 11:55