FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Bilten br. 12/2004, Prosinac 2004.

Svake se godine u Park šumi Jelenovac posiječe po jedan veliki hrast. Do sada je posječeno pet hrastova. Građani se boje da se Park ne pretvori u građevinsku parcelu.
Blagdansko "ludilo"

Otpad

* Pred samim ulazom u spomen park Dotršćina kod ulaza u šumu, nalazi se se ogroman divlji deponij.
* U naselju Soblinec (Sesvete) nalazi se odlagalište starih automobilskih guma (spominje se brojka milijun).
* KNEJA, društvo za kulturu i suživot s prirodom zapčela je inicijativu uvođenja značkica "recikliraj nakon korištenja". Svrha tog znaka je potaknuti recikliranje papira, koji se u mnogim domačinstvima i uredima još uvijek baca u ostali komunalni otpad.
* U ulici Marina Bašića (Zaprešić) između k. br. 19. i 25. na privatnoj površini odlažu se velike količine glomaznog otpada (štednjaci, usisavači, šuta, akumulatori...).
* Na javnoj zelenoj površini u Ogrizovićevoj ulici preko puta k. br. 11. nalaze se dvije automobilske gume.
* U Letovačkoj ulici između k. br. 7. i 6. nalazi se baraka gdje privatnik odlaže stare mašine i otpadna ulja. Pojavili su se i štakori.
* Glomazni i opasni otpad nalazi se na Zelenoj magistrali i Ponikvama.
* U Ostrovečkoj kod Dobojske ulice nalazi se stara ruševna zgrada koje je puna otpada i iz koje se širi užasan smrad. Zgrada je već dva puta gorjela.
* Prilikom renoviranja bivše tvornice Karbon u Zaprešiću u suterenski dio odbačeno je i zabetonirano oko 20 tona otpadnih boja i lakova.
* Klesarska radionica Kenvale d.o.o. u Križnoj ulici kod k. br. 2 na javnu površinu odlaže mramor i ostatke kamenja.
* Na uglu Lastovske i Križne ulice godinama se gomila otpad na javnoj površini.
* Na Srednjacima u Kikićevoj ulici iza kioska na maloj zelenoj površini ostavljena je šuta.
* Na uglu Selske i ulice Trogiranina otvoreni je novi Pitarello. Nakon radova radnici su na krovu ostavili otpad, koji kad puhne vjetar leti na prolaznike.
* Građani žele da se kod bivše NAME u Dubravi postave spremnici za baterije.
* Reciklažno dvorište na Knežiji je zatvoreno.
* Kod nogometnog igrališta ZET-a na početku ulice Savica I, navaža se građevinski i drugi otpad.
* Ispred Hercegovačke ulice k.br. 33 već više od mjesec dana na nogostupu nalazi se otpad od adaptacije kuće.

Zelenilo

* U centru Sesvetskog Kraljevca prodano je pola parka zajedno s društvenim domom. Posječena su već dva stabla i građani se boje da će se još sijeći.
* Stanovnici Kraljevičeve ulice k.br 10 žele posjeći zdravo stablo breze jer im pada lišće na balkone.
* Posječeno je jedno stablo u Savskoj ulici kod k.br. 11. U Zrinjevcu su nam rekli da je stablo bilo staro i bolesno.
* U Kikičevoj ulici kod kioska nalazi se breza koja izgleda "jadno".
* U Daruvaru je posljednjih godinu dana, odlukom gradske vlasti, zavladala okrutna sječa gradskih drvoreda. Pod izlikom uklanjanja alergena, mnoge su ulice ostale bez stabala breza i lipa, te su potpuno ogoljene, a građani šutke negodovali, jer su tako odlučili gradski oci. No kada je u perivoju grofa Jankovića za sječu obilježeno 119 stabala, šutnja je prekinuta, organizirana je peticija, te je o svemu tome obaviješteno Ministarstvo kulture, jer je perivoj zaštićena spomenička baština iako su to u daruvarskom poglavarstvu uporno nijekali. Sječa je za sada zaustavljena, a hoće li tako i ostati ovisi o nadležnom Ministarstvu i njegovom Konzervatorskom odjelu te Odjelu za zaštitu prirode.

Olupine

* Pred ulazom u Grušku k. br. 2 stoji olupina Opela.
* Na početku Ostrovečke ulice nalazi se crvena olupina.
* Na okretištu Trešnjevke nalazi se olupina crvenog Opela Kadeta.

Šume

* Svake se godine u Park šumi Jelenovac posiječe po jedan veliki hrast. Do sada je posječeno pet hrastova. Građani se boje da se Park ne pretvori u građevinsku parcelu.
* Na parceli označenoj s k.č. 3879/1 k.o. u ulici Podfuščak između k.br. 10 i 12 gđa. Z.I. posjekla je šumu cca 900 m2. Gđa. je prijavljena šumarskoj inspekciji.
* Na Grmošćici k.č. 1658 na vrhu Debanićevog brijega posječena su hrastovi i parcela se sada nudi na prodaju.
* Kad se ide iz ulice Ksaver u šumu Orlovacu, u donjem dijelu šume postavljena je tabla opasnosti od izvaljivanja.

Vode

* Gornji Vugrovec dobio je vodovod ali nemaju kanalizaciju pa sve fekalije idu u potok.
* Gđi. iz Zaprešića susjed ispušta fekalije u njezino dvorište. Uništena je trava i drveće.

Razno

* Devastacija groblja u Vinkovcima.
* Prijedlog da Zelena akcija postavi izložbu pod nazivom "neobična stabla/drvoreda u Zagrebu". Prijedlog je prihvaćen od strane U.O., a izložbu će postaviti ZT u suradnji s gosp. Fedorom Kritovcem u prvoj polovici godine.
* Građani se žele potpisati na peticiju protiv Družbe Adrie. Na žalost, peticija se još ne skuplja ali ako će se skupljati svi će biti obaviješteni na vrijeme.
* Građani pitaju zašto mi nismo stranka?
* Cijena poziva na 062 ista je kao i lokalni poziv.
* Početkom mjeseca prosinca u Centru za kulturu Trešnjevka održana je prostorno urbanistička radionica.


Autor: Zelena akcija

31.12.04. 01:00