FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Bilten br. 09/2008, rujan 2008.

Izašao bilten Zelenog telefona za mjesec rujan U mjesecu rujnu primljeno je 187 prijava građana na Zeleni telefon (ZT).
Građani su prijavljivali tvrtke koje spaljuju svoj otpad umjesto da ga zbrinu na propisan način.

U mjesecu rujnu primljeno je 187 prijava građana na Zeleni telefon (ZT). Ovo je do sada najveći broj prijava na ZT. Očito je da su se građani vratili s godišnjih odmora te da su počeli primjećivati sve negativno oko okoliša koji ih okružuje. Kategorija otpad je i dalje na prvom mjestu sa 74 prijave i nikada do sada nije primljen tako veliki broj prijava građana u toj kategoriji. Također, nevjerojatno puno prijava primili smo iz kategorije zrak. Građani su prijavljivali tvrtke koje spaljuju svoj otpad umjesto da ga zbrinu na propisan način. Očito je da tvrtke tako žele uštjedeti na zbrinjavanju svog otpada pa ga pod okriljem noći "zbrinjavaju" na "jeftiniji" način. Sve firme prijavljene su nadležnoj inspekciji, a protiv nekih je već pokrenut i upravni postupak. Neke od prijava nalaze se u nastavku Biltena.

Otpad

 • Čepovi od boca ne odlažu se u spremnike, ali se mogu odložiti u reciklažnim dvorištima.
 • Na Štefanovečkom zavoju nalazi se divlji deponij (šuta, dva kauča, ormari...).
 • Na Gračaćkom zavoju preko puta k. br. 1-3 na zelenoj površini nalazi se divlji deponij.
 • U Gospodskoj ulici limenke boja i lakova na paletama još nisu uklonjene.
 • Na privatno zemljište u Mičevećkoj ulici k. br. 13 naveženo je nekoliko kamiona šute i zemlje od iskopa.
 • Iza benzinske stanice u Ađijinoj ulici, zapuštena livada je puna otpada (strvina, šute, igala...).
 • Pokrenut je upravni postupak protiv vlasnika obrta Autoprijevoz Rožić na lokaciji Jamnica Pisarovinska, a vezano na odlaganje velike količine automobilskih olupina, bačvi iz koji curi motorno ulje i akumulatore.
 • Dvorište privatne kuće u Žutničkoj ulici puno je otpada. Počeli su se skupljati i štakori.
 • Park Samoborček na Trešnjevci pun je otpada.
 • Udruga Puž želi spremnik za baterije u svojim prostorima.
 • Grad Zagreb je u mjesecu svibnju donio Uredbu prema kojoj u reciklažnim dvorištima moraju primati stara motorna ulja i zauljenu ambalažu.
 • U ulici Dubravice kod k. br. 34 na zelenu površinu netko je istovario gomilu cigle.
 • Dvorište u Brdovečkoj ulici k. br. 23 puno je otpada.
 • U ulici I Struge obnavlja se glavni odvodni i slivni kanal koji vodi do pročistaća. Otpadni mulj odlaže se na susjedna poljoprivredna imanja.
 • U Ledinskoj ulici b.b. nalazi se deponij otpada. Inspekcija zaštite okoliša je nakon naše prijave o odlaganju otpada na lokaciji Medvešina, pokrenula upravni inspekcijski postupak protiv vlasnika zemljišta

Zrak

 • U ulici Stupničke Šipkovine tri dana redom spaljivao se otpad.
 • Otpad se konstantno spaljuje na I nasipu uz kanal Sava – Odra.
 • Građevinska firma u Dugavama spaljuje otpad. Firma Gonty u Karlovačkoj ulici k. br. 203a spaljuje otpad.
 • Kod ulazne rampe u Ventilatorskoj ulici b.b. firma Holcim spaljuje otpad.
 • Firma Primat RD u ulici Zastavice k. br. 11 spaljuje otpad na livadi.
 • U Gospodarskoj ulici k. br. 16c firma Elipso spaljuje otpad.
 • Spaljuje se otpad u jarku pored ceste u ulici M. Bedeka kod k. br. 1.
 • Stanari kuće u ulici Mirka Bedeka u Hrvatskom Leskovcu nemaju organiziran odvoz kućnog otpada, pa spaljuju smeće.
 • Kanalizacija smrdi u Tijardovićevoj ulici zbog autopraonice.
 • Na kraju Selske ulice u tri velike hale konstantno se spaljuje otpad.
 • “Smrdljivi” zrak širi se iz poduzeća Gajeta d.o.o.
 • Na gradilištu u ulici Vrbje k. br. 135 u Prečkom spaljuje se otpad.
 • U bivšoj cementari na uglu Avenije Bologne i Prigornice spaljuju se bakreni kablovi i plastika.
 • Tvornica Labud na Žitnjaku vikendom ispušta čestice praška u zrak. Čestice padaju na tlo susjednih poljoprivrednih imanja.
 • Tvrtka Polirol izrađuje gumene valjke u ulici Remetinačka cesta k.br. 7. Firma zagađuje zrak rano ujutro i noću. Protiv tvrtke pokrenut je inspekcijski postupak jer je u tvrtci utvrđen niz nepravilnosti, tako nas je obavijestila inspektorica zaštite okoliša.
 • Automehaničarska radiona u ulici Luje Naletelića k.br. 98 često spaljuje otpad.

Zeleno

 • Na Ksaveru (ulaz s Jurjevske ulice) posječeno je nekoliko stabala, a dio zelene površine je izbetoniran radi parkirališta.
 • U Petračićevoj ulici k. br. 20 ispred nove zgrade posječena su dva stabla kestena u drvoredu.
 • Ispred tvornice Maziva u Radničkoj ulici k. br. 175 posječena su sva stabla.
 • U ulici S. Vilova izgrađen je kompleks zgrada i oduzet je dio zelene površine dječjem vrtiću radi prilazne ceste.
 • Posječeno je stablo u Gradiščanskoj ulici.
 • Između Industrijske i Čavićeve ulice livade pune ambrozije.
 • Od Ružmanke prema Stupniku (Lučko) nalazi se velika zelena površina puna ambrozije.
 • Na križanju Kožinćevog puta i I. Oraničkog odvojka posjeći će se deset jablanova radi izgradnje zgrade.
 • Posječena su stabla na javnoj zelenoj površini u ulici M. Slatinski i Pucekovićevoj ulici.

Buka

 • Na Slavonskoj aveniji (Prečko) u sklopu benzinske stanice Crobenz nalazi se autopraonica iz koje se širi jaka buka do kasno u noć.

Autor: Eugen Vuković

02.10.08. 22:00