FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Bilten br. 03/2008, Ožujak 2008.

Cijeli bilten možete preuzeti u PDF obliku ovdje Bilten možete pročitati u nastavku...
Film "Jedanaesti sat" - ovo doslovno posljednji trenutak u kojem možemo djelovati kako bismo spasili svijet!

Uvod

U mjesecu ožujku primili smo 120 prijava građana na Zeleni telefon (ZT). Iz grafa je vidljivo da je kategorija otpad i dalje na prvom mjestu s 31 prijavom. Kategorije gradnja i razno dijele isti broj prijava (16), kao i kategorije šume i zelenilo (13). Kategorija vode su također na visokom šestom mjestu s 12 prijava. Sve ostale kategorije imaju po manje od pet prijava. Više se ne čudimo što primamo tako veliki broj prijava mjesečno. Drago nam je, što bez oglašavanja broja ZT-a građani znaju prepoznati kome se obratiti u vezi onečišćenja okoliša.

Zrak

 • Zašto vozači ZET-ovih autobusa ne gase motore dok čekaju na okretištima? Turiraju po petnaest minuta i zagađuju zrak.
 • Inspekcija zaštite okoliša je nakon naše prijave obavila nadzor u poduzeću Ekoflor u Kloštar Ivaniću u vezi sa čestim širenjem nesnosnog smrada. Budući su nadzorom utvrđeni nedostaci u vođenju procesa kompostiranja zbog kojih je došlo do stvaranja neugodnih mirisa i njihovog širenja u okoliš pokrenut je upravni postupak te su nadležnom Prekršajnom sudu podnesena dva zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka.

Otpad

 • Kutije za stari papir zatražili su: Dječje kazalište Smješko, Poliklinika Sunce i poduzeće Velebit promet.
 • U I Resniku, kod k.br. 120, kamionima se navažaju velike količine starih akumulatora.
 • Dana 12. ožujka u 10.30 sati u VII Retkovcu uz prugu i uz trafo stanicu iz crvenog kombija registracije ZG 3157 AE istovaren je otpad.
 • Glomazni otpad koji se nalazi u ulici Čelinšćak iza k. br. 8a bit će uklonjen. Naime, Inspekcija zaštite okoliša je obavijestila Grad Zagreb da osigura propisno uklanjanje i zbrinjavanje otpada kojeg je nepoznata osoba odbacila u okoliš.
 • Predstavnica kućnog savjeta iz Donjeg grada požalila nam se na susjedu i inspekciju zaštite okoliša. Naime, susjeda u zajedničkom podrumu zgrade ima kantu s 50 litara kiseline koju ne želi maknuti. Kao predstavnica stanara obratila se dva puta pismeno inspekciji zaštite okoliša, ali nije dobila odgovor. Poduzeće koje zbrinjava takav otpad zbrinut će kiselinu, ali po cijeni od 1.500,00 kn. Stanari ne žele platiti zbrinjavanje otpada.
 • U iskopane jame na području šljunčare Savrščak uz vodocrpilište Strmec odlaže se otpad koji se zatrpava zemljom od iskopine.

Zelenilo

 • Kada će Zrinjevac zasaditi zamjensko stablo na uglu Držićeve i Branimirove ulice?
 • Sijeku se stabla u parku u Brozovoj ulici.

Zračenje

 • Građevinska inspekcija je povodom naše prijave donijela riješenje o uklanjanju mobilne telekomunikacijske građevine, investitora VIPNET d.o.o. na adresi Remetinečka cesta k. br. 15.

Šume

 • Sječa stabala u šumi na k.č.br. 6376/21 k.o. Sesvete. Kronologija šumarske inspekcije: 1. U mjesecu veljači zaprimljena je anonimna prijava građana u vezi sječe šume, 2. Nakon nekoliko dana primaju našu prijavu, 3. Istog dana državni šumarski inspektor obavio je inspekcijski nadzor na predmetnoj čestici, 4. Nakon inspekcijskog nadzora protiv vlasnice predmetne šume podnesena je prijava Prekršajnom sudu u Zagrebu.
 • Veliki dio parka šume Jelenovac posječen je radi izgradnje višestambenog objekta u ulici Dr. A. Šercera oko k. br. 80.

P.S.

Ako ste sa zanimanjem pogledali Al Goreov film Neugodna istina, zanimat će vas i dokumentarac o globalnom zagrijavanju koji je producirao Leonardo di Caprio pozivajući na akciju.
The 11th Hour, film koji je nedavno zaigrao u američkim kinima, bavi se suvremenom ekološkom krizom i poziva na osobni doprinos zaustavljanju klimatskih promjena.

Jedanaesti sat počiva na pretpostavci da je ovo doslovno posljednji trenutak u kojem možemo djelovati kako bismo spasili svijet, a sve je dokumentirano intervjuima sa znanstvenicima, dizajnerima koji promiču održive trendove, stručnjacima na području politike, s aktivistima... Tako se u filmu pojavljuju poznati fizičar Stephen Hawking i bivši političar Mihail Gorbačov.

Dok se film Neugodna istina primarno bavio samim konceptom globalnih klimatskih promjena, autori Jedanaestog sata pokušavaju predočiti svoja iskustva u potrazi za uzrocima stanja u kojem se svijet danas nalazi te u iznalaženju najboljeg načina sprečavanja katastrofe. Gledateljima ostavlja dojam da su i sami dio te potrage.
Više: http://wip.warnerbros.com/11thhour/

Postoji mogućnost da film Jedanaesti sati bude prikazan u Zagrebu za Dan planete Zemlje 22. travnja u jednom od zagrebačkih kina. O prikazivanju filma bit ćete pravodobno obaviješteni putem medija ili naše web stranice: http://www.zelena-akcija.hr
 

Zanimljivost

Osim uobičajene i najčešće komunikacije telefonom veliki dio posla na Zelenom telefonu (ZT) obavlja se putem dopisa. Izlaznim dopisima prosljeđujemo prijave i upite koje smo primili na ZT nadležnim službama i institucijama na rješavanje. U 2007. godini sa ZT-a upućeno je 259 dopisa, a primljeno je 58 dopisa (Vidi tabelu 1). Izlazna pošta je, dakle, tri puta brojnija od one ulazne. Ili, odgovorilo se na svega 22 % na naših dopisa. Najveći broj dopisa (100) otišao je Inspekciji zaštite okoliša, koji su rijetko pismeno uzvratili (37). Međutim, komunikaciju između Inspekcije zaštite okoliša i ZT-a smatramo zadovoljavajućom jer postoji i redovna komunikacija putem telefona. Veliki broj dopisa otišao je komunalnom redarstvu (43), koji su vrlo rijetko pismeno uzvratili (3), jer se prijave rutinski riješavaju . Komunalni redari često telefonski komuniciraju sa ZT-om, a i odlazimo u njihove urede.

Potpuno je drugačija slika korespodencije s ostalim državnim uredima i javnim poduzećima (građevinska inspekcija, vodopravna inspekcija, urbanistička inspekcija, rudarska inspekcija, šumarska inspekcija, Ministarstvo kulture itd.) od kojih smo na 116 naša dopisa primili samo 13 odgovora. To više ukazuje na manjak potrebne komunikacije “odozgo prema dolje” što se tiče državnih ureda. Dok javna poduzeća (Čistoća, Zrinjevac) ne ignoriraju probleme koje ZT posreduje iz svakodnevnog života, jer iste službe uglavnom nastoje probleme riješavati.

Tabela 1

NADLEŽNE SLUŽBE I INSTITUCIJE
IZLAZ POŠTE – BROJ IZLAZNIH DOPISA ULAZ POŠTE – BROJ ULAZNIH DOPISA
Inspekcija zaštite okoliša 100 37
Komunalno redarstvo 43 3
Građevinska inspekcija 27 3
Urbanistička inspekcija 7 1
Vodopravna inspekcija 20 4
Šumarska inspekcija 11 0
Rudarska inspekcija 2 0
Poljoprivredna inspekcija 2 0
Sanitarna inspekcija 6 0
Gradski odjel za promet 9 2
Zavod za zaštitu spomenika prirode i kulture 6 5
Gospodarska inspekcija 1 0
Čistoća 1 0
Zagrebačke ceste 1 0
Zrinjevac 4 0
Zavod za prostorno planiranje 2 0
Ministarsvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva 10 2
Zavod za javno zdrastvo 1 0
Ministarstvo kulture 6 1
UKUPNO 259
58

Iz tabele 2. uočljivo je da građani češće pišu nama, a te prijave se tretiraju kao i one telefonske. Dopisi građanima upućuju se u rijetkim slučajevima kada ima izgleda da će se upozorenjima građana neki problem riješiti ili kada ocjenimo da pojedince treba pismeno informirati o poduzetim koracima za riješavanje problema. Također primamo i anonimne dopise pa je tako i nemoguće odgovoriti na dopise građana. Sasvim je druga priča korespodencije putem elektronske pošte. Obavezno se informira građanina o učinjenim radnjama koje su poduzete da bi se problem riješio osim ako se radi o općenitom problemu ili razmišljanjima građana. Građani se također informiraju oko riješavanja problema putem Biltena ZT-a.

Tabela 2

  BROJ ULAZNIH DOPISA BROJ IZLAZNIH DOPISA
Građani 330 44


Autor: Zelena akcija

30.03.08. 21:00