FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Bilten br. 01/2004, Siječanj 2004.

Ništa nije onako kako se čini. Padne snijeg i taman pomisliš kako je "bijeli Zagreb grad", a nakon nekoliko dana, kada se snijeg otopi, opet sivilo od otpada i ispušnih plinova. Sudeći po broju poziva na ZT, izgleda da je građanima dosta otpada i građana koji taj otpad odbacuju kojekuda.
"Otpad nije smeće" ili "Više cvijeća manje smeća"

Sve više građana zapisuju registarske tablice automobila iz kojih se izbacuje otpad. Kada bi barem kazne bile primjerenije, onda bi čovjek možda i vidio promjene.

Grad je pun reklama poput ove "Otpad nije smeće" ili "Više cvijeća manje smeća". Građani Kolarove ulice, koji žele odvajati PET ambalažu od običnog otpada, moraju ambalažu nositi cca 1 km do Konzumovog dučana u Vukovarskoj ulici ili do DM-a u Ivanićgradskoj. Slijedi nagradno pitanje.

Šta je građanima Kolarove ulice lakše napraviti?

     a.) Nositi ambalažu do kilometar udaljenog spremnika
     b.) Baciti ambalažu u običan spremnik za otpad
     c.) Baciti ambalažu na najbliži divlji deponij

Prvi građanin Hrvatske koji točno odgovori na nagradno pitanje, biti će nagrađen prigodnim poklonom Zelene akcije i besplatnom godišnjom pretpatom na Bilten Zelenog telefona, a njegovo ime objaviti ćemo u idućem broju Biltena.

BEZ VAŠEG GLASA NEMA VAM SPASA!
DOSTA VAM JE SMRADA IZ KOMPOSTANE I ŽELITE TO JEDNOM
ZAUVIJEK RIJEŠITI?

Kao posljedica velikog broja pritužbi građana na nesnošljivi smrad koji se širi iz kompostane poduzeća "Zrinjevac" na Jankomiru, Zelena akcija 21.02.2004. od 9:00 do 14:00 sati u Gajevoj ulici organizira performans i potpisivanje peticije za premještanje kompostane na nenaseljeno područje.

Otpad

* U Kalničkoj ulici, na neuređenoj javnoj zelenoj površini, nalazi se ruševna zgrada kraj koje se svakodnevno navaža otpad (WC školjke, automobilske gume, akumulatori, madraci...). Komunalno redarstvo s Trešnjevke, zamolili smo da se deponij ukloni i problem navažanja otpada u tu ulicu trajno riješi.
* Kamo sa starim jestivim uljem? Ako je ulje čisto, bez primjesa, može se odnijeti u Agroproteinku u Sesvetski Kraljevec, gdje se ulje koristi za proizvodnju stočne hrane.
* Elektronički otpad (telefonske aparate, kompjutere) otkupljuje poduzeće Unija meteor, Kanalski put b.b., tel: 24 09 328.
* Livada kod Jablanske ulice (Rudeš) puna je otpada.
* Građani svaki tjedan zovu zbog punih spremnika za PET ambalažu u Ivanićgradskoj ulici kod DM-a.
* Spremnici za PET ambalažu postaviti će u ulici Slavka Kolara (Pešćenica - Žitnjak), kada ih bude.
* Spremnici za bio otpad od 120 l i 240 l (smeđe boje), postavljeni su kao pilot projekt prije nekoliko godina u Zapruđu i na Kvaternikovom trgu. Građani Zapruđa u spremnike bacaju sve i svašta, unatoč edukaciji, dok je sitaucija na Kvaternikovom trgu puno bolja.
* Vlasnik "malog Jakuševca" u ulici Rebro iznad Badelovog brijega, je čovjek koji radi u Područnom uredu Sesvete. Vlasnik je dobio mjesec dana rok za uklanjanje "malog Jakuševca". Da podsjetimo. Građani godinama žive kraj smetlišta koje redovito posjećuju vatrogasci, policija i štakori.
* Duž ceste do savskog nasipa u Savskoj Opatovini divlje odlagalište otpada. Planira se akcija u mjesecu ožujku s građanima, povodom Dana zaštita voda. O akciji više u Biltenu u mjesecu veljači.
* Vozač osobnog automobila s registarskim rablicama ZG 0071 ZI, istovario je otpad od adaptacije stana pokraj zelenog i plavog spremnika na početku ulice Donji Rim (Maksimir). Građanin koji nam je prijavio vozača, želi svjedočiti na sudu ako je potrebno.
* Građanin je na tuđoj parceli u II Usorskoj k.br. 5 spaljivao lesonit i ostali otpad od adaptacije stana.
* U ulici Čret preko puta k.br. 9 uz potok Bliznec odlagalište otpada veličine 30x50 m. Početkom siječnja kamion selidbe Gluhak istovario je stari namještaj. Napravljen je prilaz potoku ali nije postavljena rampa.
* U ulici Glavan (Sesvete) na privatnoj parceli kod k.br. 9, vlasnik godinama navaža otpad.
* U Donjem Kraljevecu (Međimurska županija) na livadi, godinama se ostavljaju gomile starog i trulog luka. Građani se žale na smrad.

Šume

* Sjeku se stabala u park šumi Jelenovac. Građani smatraju da se većina stabala ruši bez razloga i da nije u pitanju pomlađivanje šume.
* Iz Uprave za zaštitu prirode pri Ministarstvu kulture, smatraju da bi Zelena akcija trebala reagirati na projekt skijališta na Medvednici. Što je Zelena akcija učinila već odavno!

Olupine

* Olupina Renaulta 4, koja se nalazi u Hrastovičkoj ulici kod k.br. 7 (Lučko), biti će uskoro uklonjena, tako kaže komunalni redar Hođić iz Područnog ureda Novi Zagreb. Naime, olupina je fotografirana i izdan je nalog Zagrebparkingu za uklanjanjem.
* Iza kuće u Zemuničkoj ulici kod k.br. 11, na javnoj zelenoj površini, nalaze se dvije olupine: bijela Škoda i karavan. Olupine su bez registarskih tablica i probušenih guma. Građani su sami uredili zelenu površinu (uklonili otpad i zasadili nekoliko sadnica) i netko je na tu uređenu površinu prije šest mjeseci dovezao te olupine.

Zelenilo

* Postavljeni su stupići kod hotela Opera, koji će spriječiti parkiranje automobila na zelenoj površini.
* Kod restorana Alegro puknula je zaštitna ograda. Vozači su odmah iskoristili priliku i počeli se voziti preko zelene površine.
* Sjeće se park kod bolnice u Jankomiru radi parkirališta i teniskog igrališta. Iako park nije evidentiran kao spomenik prirode i kulture, u Zavodu za zaštitu spomenika prirode i kulture smatraju da je trebalo zatražiti njihovo mišljenje i suglasnost.

Promet

* Na južnoj strani trešnjevačkog placa, uz kontejner za otpad, stalno parkira isti automobil. Čistoći je onemogućeno pražnjenje kontejnera. Građani su nekoliko puta zvali policiju, ali rezultata nema.

Razno

* Adresar koji radi Mreža Zelenih telefona Hrvatske u kojem će biti adrese, telefonski brojevi i opisi posla nadležnih službi kojima se služe aktivisti Mreže, biti će objavljen potkraj mjeseca veljače u tiraži od 500 primjeraka.
* Drago nam je čuti da se naš Bilten čita s pozornošću. Pogotovo kada ga čitaju direktori javnih poduzeća.
* U osnivanju je udruga građana koja će se baviti zaštitom okoliša u Šibeniku. Udruga još nije odabrala ime.
* Društvo prijatelja Pirovac žele primati naš Bilten.
* O.Š. Vukomerec želi postati Eko - škola i traže predavanja o ekološkim temama.

GRAD ZAGREB
GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU
SPOMENIKA PRIRODE I KULTURE
Odjel za zaštitu prirode

KLASA: 612-07/04-05/04
URBROJ: 251-16-05-04-01
Zagreb, 14.siječnja 2004.

GRADSKI URED ZA IZGRADNJU GRADA
Ulica grada Vukovara
n/r Pijo Sarjanović dipl.ing.šum.
10 000 Zagreb

PREDMET: Trg Francuske republike-mjere zaštite postava zaštitnih stupića

Na temelju članka 20. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine br. 69/99.), donose se mjere zaštite na Trgu Francuske republike za postavu zaštitnih stupića za sanaciju, uređenje i zaštitu parkovne površine zbog devastacije parkiranja vozila.
Predmetna lokacija nalazi se na području unutar Povijesna urbane cjeline grada Zagreba koja je kulturno dobro koje je upisano u registar nepokretnih spomenika kulture pod brojem 12.

Obrazloženje:
Tijekom rekonstrukcije ulice republike Austrije uviđajem djelatnika Zrinjevca d.o.o., Odsjeka za uređenje grada, Gradskog ureda za izgradnju grada i ovog Zavoda, evidentirano je parkiranje vozila unutar parkovne površine. Nakon završenih radova evidentirano je i dalje parkiranje vozila unutar parkovne površine koja se svakodnevno devastira te je potrebno postaviti zaštitne stupiće za sanaciju, uteđenje i zaštitu parkovne površine. Uz zelene površine zaštitnu parkovnu ogradicu treba postaviti s tipom "Maksimir" visine cca 30 cm., a zaštitne stupove tip "Zagreb" visine cca 60 cm. treba postaviti na asfaltiranim površinama prema priloženoj situaciji.

Zbog navedenog kako bi se spriječila daljnja devastacija parkovne površine na Trgu Francuske reoublike koje je kulturno dobro, potrebno je odmah provesti mjere zaštite, prema priloženoj situaciji.

Prilog: situacija 1:500, fotografije

Načelnica Odjela Jadranka Janjić dipl.ing.šum.
PROČELNICA
Doris Kažimir, dipl.ing.arh.


Autor: Zelena akcija

31.01.04. 01:00