FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Zeleni telefon protiv opasnog otpada

Nakon prijave nevladine udruge Zelena Akcija da Karbon-nova nezakonito postupa s opasnim otpadom Ministarstvo zaštte okoliša je tamo uputilo graðevinsku inspekciju i inspekciju zaštite okoliša.
Otpad

Nakon prijave nevladine udruge Zelena Akcija da Karbon-nova nezakonito postupa s opasnim otpadom Ministarstvo zaštte okoliša je tamo uputilo graðevinsku inspekciju i inspekciju zaštite okoliša. Ministarstvo tvrdi da je Zaprešićka Karbon-nova zabetonirala više tona opasnog materijala nepoznatog sastava i porijekla u temelje novog poslovnog objekta.

više


Autor: Zelena akcija

27.01.05. 02:00