FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Program

Zeleni telefon

Zeleni telefon (ZT) utemeljen u rujnu 1992. godine, kako bi se promicalo i olakšalo sudjelovanje javnosti u rješavanju lokalnih problema u okolišu.
Zel

O Zelenom telefonu

Glavna aktivnost ZT-a je primanje dojava građana i građanki o problemima vezanima uz okoliš iz njihovog susjedstva te rješavanje tih problema. U složenim slučajevima timu ZT-a pomažu članovi_ice Zelene akcije te neovisni stručnjaci_kinje, uključuju se mediji i/ili se organiziraju kampanje kako bi se nadležne institucije primoralo na konkretno rješavanje problema.

CILJEVI PROGRAMA

ZT ima isplanirane i zadane ciljeve i aktivnosti kroz Strateški operativni plan Zelene akcije:

 • Rješavanje lokalnih okolišnih problema koje prijavljuju građani i građanke uz pomoć nadležnih institucija.
 • Pomoć i savjeti drugim Zelenim telefonima kroz Mrežu Zelenih telefona
 • Povećati sudjelovanje građana u rješavanju lokalnih okolišnih problema.
 • Educirati i informirati građane_ke o zakonskim propisima vezanim uz okoliš te pravima građana_ki na pristup informacijama vezanih uz okoliš, sudjelovanju u postupcima donošenja odluka u području okoliša te pravu na pristup pravosuđu u kontekstu rješavanja okolišnih pitanja.
 • Podići razinu ekološke svijesti kod građana te im ukazati na potrebu suradnje s nadležnim tijelima i udrugama koje im stoje na raspolaganju.
 • Unaprijediti suradnju između državnih i lokalnih institucija s udrugama koje se bave zaštitom okoliša.
 • Unaprijediti rad ZT-a kroz veću vidljivost (Biltena ZT-a) te veću učinkovitost rješavanja prijava (unaprijediti digitalizaciju programa).
   

FINANCIJE

Od 1993. godine ZT je redovno financiran od strane Grada Zagreba, pri čemu je 2009. godine  odobreni iznos bio 330.500,00 kn, a od 2010. godine program se financira umanjenim sredstvima u iznosu od 150.000,00 kn, čime se pokriva otprilike polovica sveukupnih troškova tog programa. ZT-u je osim većeg iznosa odobrenih sredstava potrebna neka vrsta trajne donacije  koja bi osigurala stabilnost djelovanja tog servisa te omogućila  dalje usavršavanje rada istog.

KAKO FUNKCIONIRA ZELENI TELEFON

Osim uobičajene i najčešće komunikacije telefonom, veliki dio upita koji pristižu u okviru ZT-a obrađuje se putem dopisa. Izlaznim dopisima prosljeđujemo prijave i upite koje smo primili na ZT nadležnim službama i institucijama na rješavanje. Radi lakšeg snalaženja i radi lakšeg određivanja kojoj se nadležnoj inspekciji podnosi prijava odredili smo trinaest kategorija okolišnih problema koje nam građani najčešće prijavljuju. To su: gradnja, buka, tlo, zračenje, otpad, promet, razno, rudarenje, šume, vode, zelenilo, zrak i životinje. Što se tiče vrste prijavljenih problema možemo  konstatirati da je od početka rada ZT-a još uvijek na prvom mjestu problem otpada. Devastacija zelenih površina drugi je najčešći razlog zbog kojeg građani zovu broj ZT-a Zelene akcije. Što se tiče zelenila građane i dalje uznemirava sječa stabala, bila ona planirana ili neplanirana.  Često se javljaju i građani s pritužbama na osobne automobile parkirane na zelenim površinama i svako drugo uništavanje zelenila. Što se tiče kategorije vode građani se žale na onečišćene potoke i rijeke i na kanaliziranje potoka. Kada je  pitanju kategorija zrak, građani se najčešće žale na spaljivanje otpada, kablova, lišća i  smradova iz dimnjaka. U slučaju kategorije zračenja građani se uglavnom žale na postavljanje baznih postaja mobilne telefonije na krovove zgrada. Preostale kategorije podjednako sudjeluju u prosječnom ukupnom broju prijava, osim kategorije tla i rudarenja.

Osim što se javljaju telefonski, sve više građana_ki i osobno dolazi u prostorije ZT-a, sve više nam se obraćaju i putem e-maila, što znači da posjećuju našu web stranicu i da su zainteresirani za naš rad.

Prema našoj procjeni, građani i građanke se u tako velikom broju obraćaju Zelenom telefonu iz dva razloga. Prvi razlog je izgubljenost u moru institucija i inspekcija, zbog čega građani vrlo često ne znaju kome bi se obratili, pogotovo kada ih institucije počnu slati s jedne adrese na drugu. Drugi razlog je strah da će se nekome zamjeriti pa tako zaprimamo i anonimne prijave građana_ki. Ponekad su to i prijave osoba koji sudjeluju u ilegalnim radnjama poput zakapanja opasnog otpada. Sve prijave na ZT se evidentiraju u našu digitalnu bazu podataka koja nam omogućuje brzo povezivanje novih prijava vezanih uz određen slučaj sa sličnim prijavama koje je ZT već ranije primio, što rezultira bržim rješavanjem prijava. Imamo primjera da nam probleme prijavljuju i inspekcijske  službe. Takve prijave tretiramo isto kao i kad problem prijavljuju građani i građanke.

Od početka djelovanja, organizirali smo niz akcija i okruglih stolova:

 • izložba fotografija "Tamna strana velegrada", 1994
 • akcija "Čišći sljemenski potoci", 1994
 • medijska kampanja protiv INE OKI
 • prosvjed na Sljemenu protiv Ine Delta Rally, 1994.
 • potpisivanje peticije na Cvjetnom Trgu, protiv rušenja stabala 1995.
 • okrugli stol "Drveće Grada Zagreba - briga i njega", 1995.
 • akcija "Ponikve" od 1995. - 2004.
 • okrugli stol "Relly na Medvednici", 1995.
 • okrugli stol "Neriješeni komunalni problemi prijavljeni na ZT", 1996.
 • okrugli stol "Sudjelovanje građana u procesu odlučivanja o zaštiti okoliša", 1996.
 • čišćenje i koncert na Bundeku, 1997.
 • potpisivanje peticije i performance za preseljenje kompostane, 2004.
 • prosvjed protiv rušenja šume Kozarčev Vijenac, 2004.
 • zbrinjavanje nekoliko tona opasnog otpada zabetoniranih u temelje dućana Karbon Nova u Zaprešiću, 2005.
 • vraćanje nezakonito posječenog stabla zbog postavljanja terase slastičarne Zagreb, 2016./2017.
 • inicijativa "Vratite magnoliju" kao reakcija na netransparentno izvođenje radova na Trgu žrtava fašizma i okolnim ulicama, 2018.

Tko radi na programu:


05.04.10. 15:01