FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Pozivamo vas na seminar “Zaštita prirode, lov i krivolov u RH”

Seminar će se održati u srijedu, 25. 04. 2007. g. sa početkom u 9 sati u prostorijama Zelene akcije, Frankopanska 1, Zagreb.
Zpvelebit

Se minar će se održati u srijedu, 25. 04. 2007. g. sa početkom u 9 sati u prostorijama Zelene akcije, Frankopanska 1, Zagreb.

Seminar se održava u sklopu projekta Zeleni pojas Velebit kojeg Zelena akcija zajedno sa Svjetskim fondom za zaštitu prirode (WWF-om) provodi od 2001. godine.  Projekt je dugoročna inicijativa za pokretanje zaštite prirode i ruralnog razvoja na širem području Velebita, uključujući slivove rijeke Like, Gacke i Krbave te velebitski planinski masiv i podvelebitski kanal.

Cilj seminara je:

  • prikazati pregled stanja u RH vezano uz zaštitu prirode u kontekstu lova i krivolova te CITES konvencije,
  • prikazati i raspraviti uspješnosti provedbe novog Zakona o lovstvu koji je na snazi već više od godinu dana,
  • procijeniti kako koegzistiraju lov i zaštita prirode u zaštićenim područjima,
  • kroz zaključke seminara prikupiti preporuke sudionika za nadležna tijela.

Za više informacija:

Kontakt:
Petra Ðurić
Asistentica na Programu bioraznolikosti,
Tel.: 01/48 13 097
Fax.: 01/48 13 096
E-mail: [email protected]


Autor: Petra Ðurić

16.04.07. 11:53