FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Zelena akcija vam želi sretan Međunarodni dan močvara! Priopćenje

Močvarna staništa predstavljaju neke od najbogatijih ekoloških sustava, pa se tako procjenjuje da u močvarnim područjima koja danas zauzimaju 6% površine planeta živi oko 40% svih biljnih i životinjskih vrsta.
Lonjskopolje10_gradnovska

No, takva su se staništa tradicionalno smatrala štetnim, smrdljivim izvorima zaraznih bolesti, što je dovelo do njihove devastacije na globalnoj razini. U međuvremenu je shvaćeno da su, osim kao oaze bioraznolikosti, močvare izrazito važne i u kontroli poplava i taloženju i neutralizaciji različitih štetnih tvari, te je 2. veljače 1971. u iranskom gradu Ramsaru potpisana konvencija o zaštiti močvarnih područja, kojoj je do sada pristupilo 168 država, uključujući i Hrvatsku. U siječanje na taj važan događaj, 2. veljače u čitavom se svijetu obilježava kao Međunarodni dan zaštite močvara i močvarnih staništa.

Iako u usporedbi s razvijenim zapadnim zemljama RH obiluje močvarnim staništima, ona uz krška staništa predstavljaju najosjetljiviji stanišni tip u RH, te su zbog svoje zatvorenosti izrazito podložna utjecaju čovjeka. Hrvatska trenutno ima četiri močvarna područja uvrštena na Ramsarski popis: Kopački rit, Lonjsko i Mokro polje, Crna Mlaka te donji tok rijeke Neretve, ukupne površina oko 80.000 ha. Inventarizacijom močvarnih staništa u RH zabilježeno je 3.883 lokaliteta koji se mogu izdvojiti kao cjelovito močvarno područje te 11 velikih močvarnih kompleksa ukupne površine od 800.365 ha.

Močvarna staništa su danas ugrožena zbog isušivanja, zatrpavanja, zagađivanja, preinačavanja, prekomjerne eksploatacije, unošenja stranih vrsta, melioracija, odlagališta otpada, tretiranja poljoprivrednih površina herbicidima i pesticidima, a sve veći problem predstavljaju i klimatske promjene.

 U svijetlu svega navedenog Zelena akcija koristi ovu priliku da javnost još jednom podsjeti na značaj ovih izrazito važnih ali ugroženih staništa te da svima čestita Međunarodni dan močvara.


31.01.14. 16:18