FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Zelena akcija se uključila u javnu raspravu o izmjenama i dopunama Zakona o GMO-ima

Zelena akcija je danas (21.07.2016.) uputila svoje komentare na Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o genetski modificiranim organizmima.
About-gmos-food-farm-field

Glavni cilj novih izmjena je uskladiti nacionalno zakonodavstvo s Direktivom (EU) 2015/412 Europskog parlamenta i Vijeća, usvojenom u ožujku prošle godine, a kojom se državama članicama EU omogućuje da ograniče ili zabrane uzgoj GMO-a (odobrenih za uzgoj na razini EU) na dijelu ili čitavom svom teritoriju. Republika Hrvatska je, zajedno s još 19 država članica, u rujnu prošle godine iskoristila prijelazne odredbe nove Direktive te zatražila izuzeće svog teritorija iz svih odobrenja za uzgoj GMO-a koja su se u tom trenutku razmatrala na razini EU. Sva izuzeća odobrena su u listopadu iste godine.

Iako načelno podržava pravo država članica da samostalno odlučuju o uzgoju GMO-a na svom teritoriju, Zelena akcija je svjesna i opasnosti koje donosi nova Direktiva. Naime, države članice ne mogu proizvoljno ograničiti ili zabraniti uzgoj GM usjeva, već će mjere ograničavanja/zabrane morati dobro argumentirati u okviru parametara koje postavlja Direktiva kako bi minimizirale mogućnost tužbi od strane biotehnoloških kompanija. Upravo zbog ove opasnosti Zelena akcija je u javnim raspravama oko same Direktive i oko njene implementacije u nacionalno zakonodavstvo tražila uvođenje što jačeg i preciznijeg jezika kako bi se državama osigurala što veća pravna sigurnost.

Bitno je istaknuti kako se nova Direktiva odnosi isključivo na uzgoj GMO-a te je RH i dalje dužna stavljati na svoje tržište GM hranu i hranu za životinje ukoliko je ista odobrena na razini EU (takvi proizvodi na deklaraciji moraju biti obavezno označeni kao GMO ukoliko sadrže više od 0.9% GM sastojaka; s obzirom na to da većina europskih građana takvu hranu ne želi jesti gotovo ju je nemoguće pronaći na policama supermarketa te se velika većina uvoza GM proizvoda u EU odnosi na stočnu hranu). Trenutno je na razini EU za uzgoj odobren jedino Monsantov GM kukuruz MON810, a gotovo sve zasijane površine nalaze se u Španjolskoj.

Tekst prijedloga izmjena i dopuna zakona možete pronaći ovdje, tekst Direktive (EU) 2015/412 ovdje, a komentare Zelene akcije ovdje


21.07.16. 17:12