FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Završena provedba prekograničnog projekta „Živi Dunav“ Izvještaj

Provedba dvogodišnjeg projekta "Živi Dunav" sufinancirana od strane Europske unije u sklopu IPA prekograničnog programa Hrvatska-Srbija, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te Ureda za udruge Vlade RH, uspješno je završena.
Dunav_projektno_podrucje

Projekt je Zelena akcija provodila sa Udrugom za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek, Javnom ustanovom Agencijom za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko – baranjske županije, Pokretom gorana iz Sremske Mitrovice i UNECO-om.

Naglasak projekta je na jačanju kapaciteta za zaštitu vrijednih prirodnih područja Srednjeg Podunavlja i održivom razvoju dunavske regije u Hrvatskoj i Srbiji. Posebna pozornost usmjerena je i na probleme ugroženosti biološke raznolikosti, onečišćenje rijeka, gubitak močvarnih staništa i drugih problema s kojima se susreću obuhvaćena zaštićena područja: Park prirode Kopački rit, Regionalni park Mura – Drava, Prekogranični rezervat biosfere Mura – Drava – Dunav u Hrvatskoj te Specijalni rezervati prirode Gornje Podunavlje, Karađorđevo, Zasavica, kao i Park prirode Tikvara i Park-šuma Junaković u Srbiji. 

U sklopu projekta organizirana je izložba fotografija pod nazivom "Srednje Podunavlje - srce Europske Amazone", predstavljena u sklopu 10 seminara koji su se organizirali za različite dionike Hrvatskog i Srpskog Podunavlja na kojima je zajednička rasprava prisutnih dionika dovela do važnih zaključaka o pozitivnim i negativnim trendovima u upravljanju i korištenju zaštićenih prirodnih područja, kao i o tome koliko i kako ta područja doprinose lokalnom razvoju.

Zaključci sa navedenih seminara poslužili su i u kreiranju Akcijskog plana zaštite i održivog razvoja Srednjeg Podunavlja koji je produkt rada znanstvenika i istraživača na analizama i istraživanju socio ekonomskog stanja, analizi poljoprivrede i ribarstva, analizi stanja turističke ponude te analizi zaštićenih i vrijednih prirodnih područja Hrvatskog Podunavlja. Na temelju pozitivnih i negativnih trendova u upravljanju i korištenju zaštićenih prirodnih područja Plan je razvio listu prioriteta i preporuka za očuvanje i održivi razvoj Hrvatskog Podunavlja.

Uz Akcijski plan, najznačajniji projektni proizvod jest fotomonografija Živi Dunav - jedinstvena knjiga u kojoj devet autora fotografija prikazuje skriveni svijet ove rijeke kao i njene rijetke i ugrožene životinjske stanovnike i staništa. Na 160 stranica u boji knjiga prikazuje zaštićena i vrijedna prirodna područja Dunava, Kopačkog rita i Rezervata biosfere u Hrvatskoj te Specijalnog rezervata prirode Gornje Podunavlje u Srbiji.

Kao glavne prijetnje ekosustavu Srednjeg Podunavlja valja istaknuti intenzivnu poljoprivredu i različite regulacijske zahvate koji su do sada uništila 80 % prijašnjih poplavnih područja uz Dunav. Svi zahvati koji pomažu dubljenju korita i ubrzavanju rijeke su neprijatelji ovog prirodnog fenomena i nisu ekološki održivi jer smanjuju snagu prirodnog poplavljivanja neposredne okoline i cijelog fenomena močvarno-riječne divljine. Akcijski plan zaštite izrađen u sklopu projekta doprinijeti će planiranju novih projekata zaštite prirode i održivog razvoja te izradi prostornih, strateških i drugih razvojno planskih dokumenata u regiji Srednjeg Podunavlja.

U prilogu se nalaze akcijski plan zaštite i fotomonografija u digitalnom formatu.


20.03.15. 14:43