FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Zelena akcija zahtjeva od Grada Zaprešića objavu analiza vode iz vodocrpilišta Šibice! Priopćenje

Institut Ruđer Bošković je ove godine napravio novi Izvještaj o analizama vode za piće vodocrpilišta Šibice pored Zaprešića, koji dokazuje da je došlo do prodora toksičnih tvari u podzemne vode. Prema tom izvještaju, u podzemnim vodama na 2 bunara koja su najbliža potoku Gorjak pronađene su visoke koncentracije farmaceutskog sastojka torsemida.
Sava2

Torsemid je bio detektiran u visokim koncentracijama u sedimentu Gorjaka, koji je zbog 40-godišnjeg ispuštanja nepročišćenih otpadnih voda iz pogona Plive i Kvasca u potpunosti onečišćen. Od Grada Zaprešića tražimo da objavi Izvještaj, jer se radi o javnom dokumentu te je u javnom interesu da njegov sadržaj bude dostupan svima.

Još 2008. godine IRB je u tadašnjem Izvještaju upozoravao na toksičnost sedimenta potoka Gorjak,  koje je nedvojbeno uzrokovano ispuštanjem nepročišćenih otpadnih voda iz pogona Plive, a zbog čega je došlo do onečišćenja podzemnih voda. Unatoč tome, nadležna tijela su izdala sve potrebne dozvole za izgradnju novih pogona Plive na istom tom vodozaštitnom području. Činjenicu kako se radi o zdravlju 120.000 ljudi koji žive na tom području i piju zagađenu vodu, Hrvatske vode i Ministarstvo zaštite okoliša i prirode u potpunosti zanemaruju.

Usprkos brojnim primjedbama Zelene akcije, ali i ostalih građana i institucija, na Zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša (tzv. okolišna dozvola), Ministarstvo zaštite okoliša i prirode donijelo je Rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša, čime je otvoren put za izgradnju novog farmaceutskog pogona Plive u Savskom Marofu. „Radi grešaka u proceduri, nepravilne primjene propisa, te pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja, 20. travnja 2012. godine podnijeli smo tužbu protiv tog rješenja MZOP” – rekla je Željka Leljak Gracin, potpredsjednica Zelene akcije.

Naime, Pliva se prema Odluci o zaštiti vodocrpilišta Šibice nalazi u 3. zoni sanitarne zaštite u kojoj je izričito zabranjena gradnja bilo kakvih novih objekata, a naročito se ne smiju graditi, između ostalog, industrijski objekti. Također, Prostorni plan Zagrebačke županije jasno propisuje da se u 3. zoni zabranjuje građenje kemijskih industrijskih postrojenja. No, to je potpuno zanemareno, te je MZOP „okolišnom dozvolom” dalo zeleno svjetlo izgradnji novog pogona.

Iznimno bitno je naglasiti da se prilikom ishođenja spornog Rješenja navodilo kako je napravljena analiza stanja vodonosnika u podzemlju pogona Plive, a kojeg su za potrebe Plive izradile tvrtke Ekonerg i Geo info. U toj Analizi stanja navodi da vode iz Plive/Gorjaka neće ići prema Šibicama. No, prema Elaboratu Rudarsko – geotehničkog fakulteta iz 2009. prethodno navedeno niti jednim mjerenjem nije potkrijepljeno. „Izrađivači spomenutog Elaborata već se 15 godina bave istraživanjem tokova podzemnih voda na tom području, te upravo suprotno tvrdnjama Ekonerga, mjerenjem dokazuju da podzemne vode mogu ići jedino i samo prema vodocrpilištu Šibice. U prilog tomu govore i najnovija istraživanja IRB-a iz ožujka ove godine, a prema kojima je dokazan značajan prodor specifičnih farmaceutskih pripravaka na 2 bunara, odnosno nedvojbeno dokazuju povezanost ovog zagađenja s Plivinim pogonima!” – rekla je Leljak Gracin.

Ovaj slučaj prikrivanja rezultata analize kvalitete vode za piće, i to od strane jedinice lokalne samouprave, još jednom ukazuje na postojanje ozbiljnih problema u načinu na koji u Hrvatskoj funkcionira nadzor i kontrola zdravstvene ispravnosti pitke vode. Neki od ovih problema detektirani su i na okruglom stolu o vodi za piće kojeg je Zelena akcija prije godinu dana organizirala u sklopu projekta Utjecaj hrvatskog pristupanja EU na zdravlje i okoliš, zapisnik s kojeg možete pronaći ovdje. Također, letak o zaštiti voda u kontekstu pridruživanja EU možete preuzeti ovdje.


25.06.12. 21:07