FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Sliv rijeke Save: Održivo korištenje, upravljanje i zaštita resursa

Projektno područje se proteže čitavim slivom rijeke Save: Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Srbija i Crna Gora, Slovenija. Projekt je započeo početkom rujna 2004. godine i trajat će 36 mjeseci. Nositelj projekta je Institut Josef Stefan iz Ljubljane.

U sve četiri zemlje postoji niz projektnih partnera, a to su: Hidro-inžinjerski institut iz Sarajeva; Imos Gaeteh, planiranje i inžinjerstvo iz Ljubljane; Međunarodni centar za znanost i visoku tehnologiju (ICS-UNIDO) iz Trsta; Norveški institut za istraživanje voda iz Osla; Institut Ruđer Bošković iz Zagreba; Institut Mihajlo Pupin iz Beograda, Sveučilište u Banja Luci, Agronomski fakultet; Sveučilište u Ljubljani, Fakultet građevinarstva i geodezije; Sveučilište prirodnih resursa i primjenje znanosti u Beču, Institut za poljoprivrednu biotehnologiju, Zavod za biotehnologiju okoliša; Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno - biotehnološki fakultet.

Sažetak projekta:

Glavni cilj projkta je osigurati lokalnim vlastima, interesnim skupinama, donosiocima odluka, stručnjacima i vlasnicima zemljišta u području sliva Save dobre mehanizme koji će pomoći u donošenju odluka u održivom upravljanju riječnim resursima. Do 1991. godine priklupljanje podataka je bilo relativno jedinstveno u slivu, ali tim podacima nedostaju mnogi danas jako bitni podaci, kao što su ekološka obilježja rijeke i njenih pritoka, popis izvora onečišćenja, opasne tvari, društveno ekonomsko stanje, analiza troškova i dobiti. Za kasnije razdoblje dosta podataka nedostaje zbog nedovoljnog praćenja stanja (financije, nedavni rat) i slabe institucionalne i pravne kontrole nad korištenjem voda i pripadajućih resursa u slivu Save.

U ovom projektu se upotrebljavaju različite kemijske analize i biološke metode, te se stvara sustav za pomoć u donošenju odluka i baze podataka za praćenje onečišćenja i kontrole. Kao rezultat projekta izaći će Sustav za upravljanje stučnim podacima i informacijama, koji će objediniti modele predviđanja, stvaranje mogućih scenarija, mjera ublažavanja i najbolje metode za utvrđivanje širenja i pravca onečišćenja.


Autor: Zelena akcija

29.06.06. 02:00