FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Savska komisija

Dana 27. lipnja 2005. godine uspostavljena je Međunarodna komisija za sliv rijeke Save. Članovi komisije su predstavnici svih zemalja Savskog sliva: Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije i Crne Gore.

Dana 27. lipnja 2005. godine uspostavljena je Međunarodna komisija za sliv rijeke Save. Članovi komisije su predstavnici svih zemalja Savskog sliva: Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije i Crne Gore.

Prvi predsjedavajući je g. Kemal Karkin iz Bosne i Hercegovine

Glavni cilj komisije je: uređenje rijeke Save za plovidbu i gospodarsko korištenje te zaštita od štetnog djelovanja voda i onečišćenja.

Komisija će surađivati radi ispunjenja ovih ciljeva:
a) uspostavljanje  međunarodnog režima plovidbe rijekom Savom i njenim plovnim pritokama;
b) uspostavi  održivog upravljanja vodama; i
c) poduzimanju  mjera za spriječavanje ili ograničavanje opasnosti, te za smanjenje i uklanjanje  štetnih posljedica nastalih uslijed nezgoda koje uključuju tvari opasne za vode, poplava, leda i suša.
 

Savska komisija osnovana je radi provedbe Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save kojeg su 3. prosinca 2002. u Kranjskoj Gori potpisale sve četiri države, a za sjedište Savske komisije određen je grad Zagreb.

Savska komisija je osnovala i tajništvo u Zagrebu na adresi:
Nova Ves 11, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 488 69 60
Faks: + 385 1 488 69 86.

A tajnik joj je gdin. dr. Dejan Komatina, dipl. inž. građ.


Autor: Zelena akcija

29.06.06. 02:00