FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Projekt: Dunavski regionalni projekt, Komponenta 1.1-9–Razvoj pilot Plana upravljanja rijekom Savom

Sliv rijeke Save je izabran kao probno područje za izradu Plana upravljanja slivom.

Faza 1:

U prvoj fazi (2003) prvo se napravila analiza stanja, istražila se dostupnost podacima koji se tiču upravljanja vodama i društveno-ekonomske situacije, a također se ispitivala sposobnost odgovornih institucija, u 4 savske zemlje (Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Srbija i Crna Gora, da izrade plan upravljanja slivom.

Rezultati faze 1:

  • Početni izvještaj, svibanj 2003;
  • Sažetak analize društveno-ekonomskih i vodnogospodarskih pokazatelja, studeni 2003;
  • Koncept za Fazu 2. - Priprema objektivnog Plana Upravljanja slivom Save, ožujak 2004.

 Faza 2:

Počela se probna primjena Okvirne direktive o vodama EU u slivu Save krajem 2005. godine.

U procesu su sljedeće aktivnosti:

  • Completion of WFD Danube Basin Roof Report (capacity building in HR, BA and CS)
  • Analysis of transboundary key issues
  • Preliminary Sava Programmes of Measures
  • Structure of the Sava RBM Plan (WFD)

Autor: Zelena akcija

29.06.06. 02:00