FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Mreža lokalnih sudionika u upravljanju vodama sliva rijeke Save

Projekt se provodi u suradnji s OSCE-om, UNITAR-om (Institut UN-a za istraživanja i edukaciju) i REC-om (Regionalni centar zaštite okoliša). U BiH, Hrvatskoj i Srbiji su organizirali radionice na temu: Osiguravanje kvalitete i kvantitete vode u slivu Save; tijekom 2005.

Kratak opis:

Ciljevi projekta

  • Osnovati mreže među lokalnim sudionicima na području sliva Save u svrhu promocije razmjene informacija i suradnje
  • Promovirati regionalnu suradnju zbog poboljšanja upravljanja slivom rijeke Save i postizanjem bolje kvalitete vode.
  • Identificirati uloge koje igraju lokalni sudionici u upravljanju slivom, a naročito u kontekstu dijeljenjih resursa
  • Ohrabriti javnost da sudjeluje u procesima donošenja odluka.

 Projekt se provodi u suradnji s OSCE-om, UNITAR-om (Institut UN-a za istraživanja i edukaciju) i REC-om (Regionalni centar zaštite okoliša). U BiH, Hrvatskoj i Srbiji su organizirali radionice na temu: Osiguravanje kvalitete i kvantitete vode u slivu Save; tijekom 2005. Radionice su okupile različite sudionike duž Save i njenih pritoka (lokalna vlast, vodoprivreda, udruge, te predstavnike vlade). Tada je prestavljen začetak stvaranja Mreže lokalnih aktera u upravljanju vodama sliva rijeke Save.

Kasnije se održala i regionalna radionica, gdje se raspravljalo o prekograničnim aspektima upravljanja vodama.


Autor: Zelena akcija

03.07.06. 02:00