FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

U BiH i RH 427 naselja nema nikakvo pročišćavanje kanalizacijskih voda

U Bijeljini je 20. 10. 2011. je održana peta u nizu edukativna radionica pod nazivom Primjena Okvirne direktive o vodama u slivu rijeke Save“ na kojoj je prisustvovalo više od 40 predstavnika/ca lokalnih vlasti, gospodarstva, institucija i nevladinih organizacija iz Hrvatske i BiH. Zaključeno je da je zajednički interes sudionika i sudionica, bez obzira iz kog sektora dolaze, upravo rješavanje problema zagađenja voda savskog sliva, očuvanje okoliša, te upravljanje vodama ovog sliva.
Ispust

Tokom predstavljanja Okvirne direktive o vodama naglašeno je da ovaj dokument inzistira na zajedničkom integriranom pristupu svih zainteresiranih strana u rješavanju problema i upravljanju riječnim slivovima. Aktivno sudjelovanje javnosti u procesu donošenja odluka je temeljnonačeloodrživogupravljanjavodama, tejeneophodna suradnja svih zainteresovanih strana iz sliva, donosilaca odluka, gospodarstva i nevladinog sektora.

Na radionici su predstavljeni planovi upravljanjavodamaslivaSave, teanalizastanjasavskogslivasprijedlogommjerazapoboljšanjesadašnjesituacije.Opće stanje savskog sliva nije dobro, a degradacija voda se i dalje nastavlja. Rijeke u pojedinim slivovima prešle su granice najgore kategorije zagađenja, potpuno su mrtve. Kao takve sa sobom nose isti teret i u Savu. Opasnost od urbanih, industrijskih i poljoprivrednih zagađenja, te učestale poplave postaju sve veće i  bez kontrole.

O trenutnom stanju voda u slivu rijeke Save izdvajamo riječi projekt menadžera organizacije CRP iz Tuzle, g. Marka Nišandžića sa radionice u Bijeljini: „UBiH243 naseljanemanikakvoprečišćavanjekanalizacionihvodaidirektnoseispuštaju  uslivove. Hidrocentralekojenemajuodgovarajuće sisteme za ekološku zaštitu također su veliki problem, a privatne  šljunkare koje spuštaju nivo podzemnih voda direktno ugrožavaju izvore i šume“.

Interaktivna diskusija omogućila je prisutnima da daju svoje komentare na sadašnju situaciju, te sugestije i prijedloge o mogućim načinima rješavanja problema zagađenja i upravljanja slivovima. Sudionici i sudionice radionice istakli su da treba  hitno poduzeti niz mjera u cilju zaštite riječnih slivova.

Ovo je peta u nizu radionica o Okvirnoj direktivi o vodama organizirana u okviru projekta „Uspješno sudjelovanje javnosti u upravljanju slivom rijeke Saveza koji je Evropska unija obezbijedila  441.788 EURA  kroz program IPA prekogranične suradnje Hrvtaska - Bosna i Hercegovina. Do sad su u sklopu projekta održane radionice u Vinkovcima, Prijedoru, Tuzli i Sisku. U slijedećih mjesec dana namjera je održati još tri radionice - u Kutini, Slavonskom Brodu i Bihaću.

Projekt provode organizacije Centar za razvoj i podršku Tuzla, Zelena akcija, Zagreb, Ekološka koalicija unskog sliva (EKUS), Prijedor i Zeleni san, Vinkovci. Cilj ovog projekta je dostići dobar status voda u slivu rijeke Save, u skladu s EU Okvirnom direktivom o vodama, uz jačanje zajedničke vizije i sudjelovanje javnosti u procesu donošenja odluka u pitanjima zaštite okoliša, u pograničnom području Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Od posebnog je značaja animirati i educirati javnost, kako bi postala prepoznata od strane donosilaca odluka kao ravnopravan partner za aktivno sudjelovanje u budućem stvaranju prekograničnog plana upravljanja.


20.10.11. 17:20