FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Godišnje izvješće Programa zaštite voda za 2005. godinu Izvještaj

Primarne aktivnosti programa su bile: kampanja "Spasimo Dravu" - protiv uništavanja ekosustava Drave i Mure iskapanjem šljunka iz korita rijeke i kanaliziranjem vodotoka; te aktivnosti na riejci Lici unutar projekta Zeleni pojas Velebit.

Priredila: Irma Popović

Primarne aktivnosti programa su bile: kampanja "Spasimo Dravu" - protiv uništavanja ekosustava Drave i Mure iskapanjem šljunka iz korita rijeke i kanaliziranjem vodotoka; te aktivnosti na riejci Lici unutar projekta Zeleni pojas Velebit.

Kampanja “Spasimo Dravu”

Provodi se u partnerstvu više domaćih i stranih organizacija - Dravska Liga, WWF, DOPPS i Euronatur. Nastavili smo s aktivnostima lobiranja odgovornih institucija uporabom nekoliko alata. Uzeli smo pticu mala čigra, indikator zdravog riječnog okoliša, da nam bude glasnogovornik.

 • Kroz ožujak, travanj i svibanj smo pisali pisma male čigre saborskim zastupnicima, županima u županijama kroz koje se Drava proteže te medijima u kojima smo ih tražili da pomognu maloj čigri kako bi opstala u Hrvatskoj na Dravi.
 • U lipnju smo održali Turneju male čigre – niz uličnih akcija u Čakovcu, Varaždinu, Koprivnici, Virovitici i Osijeku, gdje smo dijelili promotivne materijale s ciljem osvješćivanja javnosti i odgovornih institucija na problem nestajanja ptice mala čigra.
 • U ožujku je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva izdalo natječaj za iskapanje preko 2 milijuna m3 šljunka i pijeska iz Drave, te smo uz pomoć odgovornih institucija za zaštitu prirode ipak uspjeli zaustaviti natječaj.
 • U veljači smo sudjelovali na tribini “Budućnost Drave” u organizaciji Gradskog muzeja Varaždin, gdje smo imali prezentaciju o trenutnim aktivnostima na Dravi.
 • U lipnju smo održali prosvijednu akciju na Dravi kod Botova.
 • U srpnju smo sudjelovali na Festivalu male čigre u Molvama.
 • U studenom smo održali uspješan sastanak s predstavnicima Ministarstva kulture i Državnog zavoda za zaštitu prirode gdje smo dogovarali o sljedećim koracima za zaštitu ekosustava Mure i Drave na nacionalnom i međunarodnom nivou.

Zeleni pojas Velebit

U sklopu projekta Zeleni pojas Velebit radili smo na znanstvenom utvrđivanju prisutnosti vidre u rijeci Lici, što do sada nije bilo utvrđeno, te smo u srpnju održali istraživački kamp u Donjem Kosinju. Utvrdili smo postojanje vidre. Radili smo i na utvrđivanju činjeničnog stanja na terenu što se tiče korištenja ekosustava rijeke Like, te na pripremama za radionicu s dionicima na temu upravljanja rijekom Likom u svjetlu Okvirne direktive o vodama.

Preveli smo brošuru “Tips and Tricks for WFD implementation” na hrvatski te ga tiskali za naše NGOe koji će ubuduće sve više raditi na provedbi istog.

Ostale aktivnosti:

 • Od siječnja do kraja travnja sam radila na Dunavskom regionalnom projektu komponenti 3.4: Poboljšanje pristupa informacijama i sudjelovanje javnosti u donošenju odluka o okolišu; na izradi Analize potreba, te sam postala članica Operativnog tima projekta, a krajem listopada početkom studenog sam sudjelovala na projektnom Studijskom putovanju u Nizozemskoj.
 • U travnju sam sudjelovala na “Training of trainers on wetland management” u Nizozemskoj u organizaciji International Agriculture Center i RIZA Instituta za vodno gospodarstvo.
 • U svibnju sam sudjelovala na radionici o kvaliteti i kvantiteti vode u Savi, u Sisku u organizaciji OSCEa.
 • U sklopu Dunavskog foruma za okoliš uspješno smo proslavili Dan Dunava 2005. u Zlatnoj Gredi u Kopačkom ritu u suradnji sa Zelenim Osijekom. Organizirali smo i osnovnoškolsko natjecanje u likovnim radovima povodom Dana Dunava u suradnji s Udrugom “Franjo Koščec” iz Varaždina. Izdali smo DEF Bilten 1/2005 i brošuru “Dunav i mi”.
 • U listopadu sam sudjelovala na IUCN radionici o umrežavanju i komunikaciji na području Dinarskog planinskog luka, održanoj u Shkodri, Albanija.
 • Podržali smo i izveli akciju podrške pred Saborom, prijedloga za proglašenje Parka prirode Kopački rit u nacionalni park.
 • Sudjelovala sam na konstutituirajućoj sjednici Savske komisije – međunarodnog tijela za upravljanje slivom rijeke Save.
 • Novirali i nadopunili smo bazu podataka ICPDRa za slanje časopisa Danube Watch, te ćemo postati distribucisjki centar u RH.
 • S kolagama iz SLO, BiH i SCG, smo se prijavili na Regionalni natječaj za darovnice Dunavskog regionalnog projekta preko RECa s projektom: Strengthening NGO participation in EU WFD implementation in Sava River Basin.
 • Održala sam predavanje na temu “Vode” na ekoseminaru Zelene akcije u studenom.


Autor: Zelena akcija

05.12.05. 01:00