FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Plan rada Programa zaštite voda za 2006. godinu

Kampanja “Spasimo Dravu”Aktivnosti ćemo bazirati na promociji zaštite ekosustava Mure i Drave kao regionalnog parka na lokalnom i regionalnom nivou

Kampanja “Spasimo Dravu”

Aktivnosti ćemo bazirati na promociji zaštite ekosustava Mure i Drave kao regionalnog parka na lokalnom i regionalnom nivou, te na promociji i proglašenju istog prekograničnim Rezervatom biosfere UNESCOa.

Dunavski forum za okoliš

Odlukom članova Foruma na posljednjem sastanku, a na inicijativu same koordinatorice, središnji nacionalni koordinator će postati udruga Zeleni Osijek, uz svu podršku i savjete Zelene akcije. Između ostalih aktivnosti (Dan Dunava, bilteni, natjecanje u umjetničkom stvaralaštvu) pokrenut ćemo kampanju za promociju močvara, njihove zaštite, uloge u prirodi, korištenju, te stanju u RH.

Projekt: Jačanje uloge NVOa u provedbi Okvirne direktive o vodama u slivu Save

Jednogodišnji projekt kroz koji ćemo u regiji sliva Save educirati NVOe i zainteresiranu javnost na temu Okvirne direktive kako bi mogli aktivno sudjelovati u izradi planova upravljanja Savom i provedbi Okvirne direktive. Zelena akcija je kooridinator ovog regionalnog projekta.

Projekt: Osiječki forum za vode – jačanje sudjelovanja javnosti u upravljanju otpadnim vodama

Kroz ovaj jednogodišnji projekt, ovaj program će sudjelovati kao konzultant, a glavni nositelj je NVO Zeleni Osijek. Cilj projekta je potaknuti i educirati odgovorne institucije o potrebi uključivanja javnosti u donošenje odluka u upravljanju vodama.

Sliv rijeke Like

Aktivnosti na slivu rijeke Like su opisani unutar Programa biološke raznolikosti i projekta Zeleni pojas Velebit.

Ostalo

Raditi ćemo komantare na nacrt Vodnogospodarske osnove RH i slati ih u Sabor RH. Namjeravamo napraviti analizu točnih iznosa iskopanog sedimenta iz rijeka Mure, Drave i Save, kako bi dobili okvirne iznose te ih koristili u daljnjem radu u lobiranju odgovornih protiv iskapanja sedimenta iz korita rijeka.

Namjeravamo napraviti opći stav ekoloških organizacija o stanju voda u RH (stanje, korištenje, zaštita, planovi, hidroenergija).


Autor: Zelena akcija

01.01.06. 01:00