FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Zaštita rijeka kroz suradnju sa susjednom Bosnom i Hercegovinom Priopćenje

U srpnju ove godine pokrenut je dvogodišnji projekt zaštite i održivog upravljanja prirodnim resursima u graničnom području Hrvatske i Bosne i Hercegovine, kao temelja dobrosusjedskih odnosa i održivog razvoja obiju zemalja.

Cilj projekta je podizanje svijesti, znanja i razine prekogranične suradnje na zaštiti okoliša kroz promicanje zaštite biološke raznolikosti rijeka i održivog korištenja prirodnih resursa; a u široj pograničnoj regiji Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Projekt provodi udruga Zelena akcija iz Zagreba u suradnji s Brodskom ekološkom udrugom ZEMLJA-BEUZ iz Slavonskog Broda, Pokretom prijatelja prirode "Lijepa naša" (ogranak Ploče) te udrugama iz Bosne i Hercegovine - Eko Neretva (Jablanica) i Centar za životnu sredinu (Banja Luka).

"Rijeke ne poznaju granice - kvaliteta vode i staništa nizvodno uvjetovana je uzvodnim stanjem rijeke i njenih pritoka. Ukoliko sa bilo koje strane granice imamo onečišćene pritoke s uništenim vodotocima, to se odražava cijelim daljnjim tokom rijeke." rekla je Irma Popović, koordinatorica projekta. "Stoga se projekt bavi uspostavljenjem i produbljivanjem suradnje i dijaloga između odgovornih vlasti, udruga i javnosti u RH i BiH na problematici zaštite i održivog upravljanja pograničnim rijekama; a kako bi se osiguralo da ljudi žive uz rijeke i od rijeka, a da se pri tome ne narušavaju prirodni ekosustavi."

Osim promotivne i edukativne kampanje na temu riječnih ekosustava i važnosti njihove zaštite, održavat će se i praktične radionice koje će uključivati izradu malog pogona za iskorištavanje obnovljivih izvora energije (solarne energije ili energije biomase). Time će se dobiti primjer održivog dobivanja energije na lokalnoj razini i ujedno otvoriti mogućnosti samozapošljavanja za polaznike radionice koji će moći dalje primjenjivati stečeno znanje.

Projekt je financiran sredstvima Europske komisije, kroz fond CARDS 2004 u iznosu od 147.743,38 EUR odnosno 1.080.004,1 HRK.

Više informacija:
Zelena akcija: Irma Popović, (tel) 01 4818 480, (fax) 01 4813 096, e-mail: [email protected]Autor: Irma Popović

09.09.07. 21:00